W każdej firmie pojawia się temat rekrutacji pracowników. Jednak nie w każdej firmie stawia się na efektywną rekrutację, która przynosi znacznie lepsze rezultaty. Zadbanie o pewne aspekty już na etapie przygotowania rekrutacji, przełoży się na wyniki poszukiwania pracowników. Czym jest rekrutacja? Jakie są kroki do efektywnej rekrutacji? Przeczytaj artykuł.

5 kroków do efektywnej rekrutacji

Czym jest rekrutacja?

Rekrutacja jest to nic innego jak proces pozyskiwania, przyciągania, wybierania i zatrudniania kandydatów do organizacji. Jest to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu zapewnienie, że firma ma dostęp i odpowiednie możliwości, aby skorzystać z usług biznesowych. Proces rekrutacji obejmuje kilka etapów rekrutacji, poprzez wykorzystanie funkcji, aż do ostatecznego wyboru i zatrudnienia kandydatów.

Krok pierwszy do efektywnej rekrutacji

Bardzo ważne jest sporządzenie analizy, tego kogo chce się dokładnie zatrudnić. Warto odpowiedzieć na poniższe pytania:

  • Jakie będzie miał stanowisko nowy pracownik oraz czym będzie się zajmował?
  • Jakie aspekty wiedzy powinien mieć w związku ze stanowiskiem?
  • Kto będzie jego przełożonym oraz w jakim dziale znajduje się jego stanowisko?
  • Czy kandydat ma odpowiednie umiejętności do pracy?

Te pytania to podstawa przy zatrudnianiu nowego pracownika. Warto rozszerzyć tę listę o dodatkowe pytania, które sami wybierzemy, gdyż okażą się ważne dla nas i naszej organizacji.

Krok drugi do efektywnej rekrutacji

Czysty proces rekrutacji ma ogromną zaletę w postaci porządku, który niesie za sobą. Jego główną cechą jest przygotowanie harmonogramu, która nada nie tylko klarowność całemu procesowi rekrutacyjnemu, ale również sprawność w działaniu. W harmonogramie powinny znaleźć się takie aspekty jak:

  • przygotowanie do rekrutacji,
  • plan wcielania w życie rekrutacji (kanały komunikacji),
  • czas trwania etapów,
  • czas trwania całej rekrutacji,
  • plan wdrożenia pracownika (onboarding).

Krok trzeci do efektywnej rekrutacji

Wymagania w stosunku do kandydata powinniśmy określić na podstawie zapotrzebowania w firmie. Do tego etapu warto zebrać informację od każdego z zespołu lub działu, aby wiedzieć, przy jakich zadaniach są braki zasobów ludzkich.

Wtedy będziemy mieć jasne informacje o tym, do jakich zadań rekrutujemy nowego pracownika. To dzięki tej wiedzy będziemy mogli bardziej spersonalizować ogłoszenie o pracę. Przyniesie również nam to profity, które przełożą się na oszczędność czasu.

Krok czwarty do efektywnej rekrutacji

Warto poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z CV kandydatów oraz ewentualnymi listami motywacyjnymi. To z tych dwóch dokumentów jesteśmy w stanie już na wczesnym etapie zrobić selekcję oraz wybrać odpowiednich kandydatów na stanowisko w naszej firmie.

Pracodawca lub dział HR powinien również zwrócić uwagę na dbałość stworzonego CV. Kandydat, który przyłoży się do wykonania życiorysu zawodowego może okazać się znacznie lepszym pracownikiem. Zazwyczaj pracownik, który dba należycie o swoje zadania zawodowe, również zadbał wcześniej o czytelne CV.

Krok piąty do efektywnej rekrutacji

Bardzo ważny jest jeden z ostatnich kroków w całej rekrutacji, czyli przygotowanie feedbacku. Ma on kluczową rolę w całej rekrutacji, ponieważ kandydat musi wiedzieć, czy dostał nową pracę, ale również zespół powinien zostać poinformowany o nowym członku w dziale. Szybki przepływ takich informacji wpływa znacząco na jakość relacji w zespole, dlatego niezbędne jest poinformowanie pracowników o nadchodzących zmianach.

Podsumowanie

Efektywna rekrutacja powinna być ważna dla przedsiębiorstwa, które decyduje się na znalezienie kandydatów do pracy. Dotyczy to każdego stanowiska, na które jest wakat. Dbałość o powyższe kroki przyniesie z czasem wiele korzyści.