Obecna sytuacja na świecie umożliwiła nam szersze spojrzenie na wiele procesów. Rekrutacja online jest dziś bardziej popularna niż tradycyjna. Niewątpliwie jednak rekrutacja zdalna stawia przedsiębiorcy sporo wyzwań. Jak zaplanować ten proces, aby przebiegał efektywnie z zaangażowaniem wszystkich stron na każdym etapie?

Dobre praktyki rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym istotny jest każdy etap. Od ogłoszenia, poprzez źródła dotarcia, selekcję kandydatów, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, analizę działań, wyciąganie wniosków, aż po spójną i stałą komunikację z kandydatami. Jak przygotować się do rekrutacji zdalnej?

  1. Analiza potrzeb – składa się na to określenie ról, definicja potencjalnego ryzyka i wyzwań (np. w przypadku niedostępności zaangażowanych osób) oraz rozpisanie procesu. 
  2. Zaangażowanie i komunikacja – sprawna komunikacja pozwala na bieżące monitorowanie działania osób zaangażowanych w proces. Sposób wymiany informacji jest kluczowy, tak jak i określenie czasu na realizację konkretnych zadań. Stała analiza działań umożliwi zbudowanie zaangażowania.
  3. Dobór narzędzi – po ustaleniu założeń i wybraniu zespołu należy zastanowić się nad odpowiednim narzędziem. Musi wspierać zarządzanie procesem rekrutacyjnym oraz komunikację między rekruterem a kandydatami. Podczas rekrutacji online istotne są narzędzia, które nie zawiodą nas podczas rozmowy i jednocześnie ułatwią współpracę zespołu. 

Ważnym aspektem jest planowanie komunikacji z kandydatami. Jako rekruter możesz zrobić listę “to-do”, gdzie zapiszesz konkretne działania: wykonanie telefonu, spotkanie, złożenie oferty zatrudnienia, czy odpowiedź o zakwalifikowaniu się (lub nie) do kolejnego etapu.

Onboarding

Dobrze zorganizowany proces ma największy wpływ na późniejszą ocenę kandydatów. Efektywność rekrutacji zależy od ludzi. Oprócz częstego kontaktu z kandydatem podczas rekrutacji, istotne jest jego odpowiednie wdrożenie do zespołu po zakończeniu procesu. Poczucie bezpieczeństwa wpływa na efektywność rozmowy z potencjalnym pracownikiem, zwłaszcza zdalnej. Musimy zadbać o poczucie partnerstwa i zrobić dobre wrażenie. Kandydat musi czuć się swobodnie i jednocześnie, traktowany z szacunkiem.

W rekrutacji ważne jest dopasowanie – nie tylko kandydata. Dopasowanie powinno być obustronne. Profesjonalny i usystematyzowany proces adaptacji nowych pracowników w firmie tzw. onboarding, zalicza się także do efektywnej rekrutacji. Jeśli nasza firma szuka sposobu na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, to warto wdrożyć onboarding, aby HR miał realny bezpośredni wpływ na sukces organizacji.