Pracownik może nie przyjść do zakładu pracy w określonych przypadkach, które są zgodne z prawem. W Kodeksie pracy możemy dowiedzieć się o istnieniu nieobecności usprawiedliwionej. Termin odnosi się do sytuacji, gdy pracownik jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w pracy z ważnych, uzasadnionych przyczyn. Takie sytuacje mogą obejmować np. chorobę, ale i wiele innych przypadków. Kiedy występuje nieobecność usprawiedliwiona? Jak zaznaczyć nieobecność w kalendarzu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Nieobecność usprawiedliwiona. Kiedy występuje?

Czym jest nieobecność usprawiedliwiona?

Określenia nieobecność usprawiedliwiona używa się w sytuacji, gdy pracownik nie pojawił się w zakładzie pracy, ale swoją nieobecność może usprawiedliwić i dokona tego w odpowiednim czasie. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 roku jest mowa o przypadkach, które dotyczą usprawiedliwionej nieobecności. Jednak oprócz tego pracodawca może indywidualnie uznać za usprawiedliwienie wszystkie okoliczności wskazane przez pracownika.

Kiedy występuje nieobecność usprawiedliwiona?

W Kodeksie pracy możemy przeczytać o istnieniu wielu różnych rodzajów urlopów, które są odpłatne i nieodpłatne. Istnieją również zwolnienia od pracy, do których zalicza się nieobecność usprawiedliwiona. 

W sytuacji, gdy pracownik wie, że nie zdoła pojawić się w miejscu pracy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny. Taka informacja musi być przekazana nie później niż do drugiego dnia nieobecności pracownika. Niepoinformowanie pracodawcy może wiązać się z konsekwencjami tj. wypowiedzeniem umowy w trybie dyscyplinarnym.

Czy nieobecność usprawiedliwiona jest płatna?

Dość rzadko można spotkać się z tym, że dzień, podczas którego wykorzystuje się nieobecność usprawiedliwioną, będzie bezpłatny. Zazwyczaj tego typu nieobecności są płatne. Pojawiają się jednak sytuacje, gdzie niezbędne jest zwolnienie od wykonywania pracy. Oznacza to, że pracownik zachowuje pełne prawo do otrzymania wynagrodzenia. Przykładem może być badanie lekarskie, które powinno odbywać się w czasie godzin pracy, co wiąże się z pełnym wynagrodzeniem ze strony pracodawcy.

Kiedy za nieobecność usprawiedliwioną nie otrzymuje się wynagrodzenia?

Warto wiedzieć, że nieobecność usprawiedliwiona nie zawsze uprawnia do otrzymania wynagrodzenia przez pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia w przypadku gdy pracownik:

  • trafił do aresztu lub więzienia,
  • ma problemy psychofizyczne, a jego przebywanie w zakładzie pracy zagraża innym pracownikom.

Jeżeli pracownik nie nabywa prawa do wypłaty pełnego wynagrodzenia, to jego miesięczne wynagrodzenie należy zmniejszyć proporcjonalnie do nieprzepracowanych godzin.

Jak zaznaczyć nieobecność w kalendarzu?

Bardzo ważne jest, aby informacja o nieobecności usprawiedliwionej znalazła się pod koniec miesiąca w karcie pracy. Istotne jest również wpisywanie takich informacji na bieżąco do systemu nieobecności. Przykładowym narzędziem e-RCP jest system e-Pracownicy, który oferuje 6 modułów dopasowujących się do potrzeb organizacji.

Zaznaczenie w systemie nieobecności to tylko kilka kroków. Wystarczy w prawym górnym rogu kliknąć ‘dodaj nieobecność’, a następnie wybrać typ urlopu oraz dzień, za jaki chcemy wystawić nieobecność. Ostatnim krokiem jest dodanie nieobecności i oczekiwanie na zatwierdzenie przez kierownictwo.

system e-Pracownicy
system e-Pracownicy
system e-Pracownicy

To jaki typ urlopu powinien wskazać w systemie pracownik, jest zależne od tego, czy przysługuje mu wynagrodzenie za dzień, podczas którego był nieobecny czy też nie. Dodanie nieobecności jest równoznaczne z wysłaniem elektronicznego wniosku urlopowego, który może być automatycznie zatwierdzany.

Sprawdź system e-Pracownicy w swojej firmie przez 7 dni za darmo!

Podsumowanie

Pracownik może być nieobecny w pracy z wielu różnych przyczyn. Część z nich uregulowana została w przepisach prawa i zostały określone zasady wyliczania wynagrodzenia za ten okres. Mimo że przepisy na ten temat wydają się skomplikowane, warto znać ich podstawy. Ważne podkreśleniu jest, że nieobecność usprawiedliwiona jest czymś innym niż urlop z powodu siły wyższej.