Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, musimy pamiętać o tym, że jako pracodawcy mamy obowiązek wysłania go na badania lekarskie do placówki Medycyny Pracy. Jest to znaczące również w trakcie trwania umowy, ponieważ powyższe badania muszą być cyklicznie odnawiane. Prócz obowiązku widniejącego w Kodeksie pracy, każdy pracodawca oraz pracownik powinien widzieć ogromną istotę w odbyciu badań przed zatrudnieniem, oraz w czasie jego trwania. Na czym polegają badania lekarskie pracowników? Kto pokrywa koszty badania lekarskiego pracowników? Dowiesz się z artykułu.

Badania lekarskie pracowników - co musisz wiedzieć?

Badania lekarskie pracowników – na czym polegają?

Badania lekarskie pracowników stanowią kluczowy element zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Są to procedury medyczne, które mają na celu ocenę zdolności pracowników do wykonywania obowiązków służbowych, a skierowanie na nie jest obowiązkiem pracodawcy przy zatrudnieniu nowej osoby.

Współczesne podejście do badań lekarskich zakłada dostosowanie ich do wymagań danego stanowiska pracy. W temacie wzrastającej liczby przypadków chorób zawodowych, istotne staje się zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Obejmuje to również selekcję pracowników zdolnych do wykonywania konkretnych zadań bez narażania swojego zdrowia.

Kogo dotyczą badania lekarskie?

Zobowiązuje się pracownika będącego zatrudnionym na zasadach umowy o pracę do wykonywania konkretnych badań lekarskich. Mówi o tym art. 211 Kodeksu Pracy – przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Co ważne, pracodawca nie może zgodnie z prawem dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego. Jeżeli pracodawca nie dostosuje się do panującego prawa, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną nawet do 30 000 zł grzywny.

Jeżeli mowa o pracownikach zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie i umowa o dzieło) lub na kontrakcie B2B, to pracodawca nie ma obowiązku wysyłać takich osób na badanie lekarskie. 

Jakie badania lekarskie wyróżniamy?

Badania lekarskie w Medycynie Pracy dzielimy na: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe.

Badania wstępne

Jest to rodzaj badań, które należy odbyć przed rozpoczęciem pracy w nowym zakładzie pracy. Jeśli zostaje podpisana nowa umowa z już zatrudnionym pracownikiem na te same warunki i na to samo stanowisko w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej umowy, nie ma konieczności ponownego wysyłania pracownika na badania lekarskie.

Badanie okresowe

Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim. Decyzja o wyznaczeniu daty kolejnego badania zależy od stanu zdrowia pracownika i jest podejmowana przez lekarza. Informacja o terminie kolejnego badania lekarskiego znajduje się w orzeczeniu lekarskim, a pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania tych terminów. Najlepszym sposobem jest otrzymywanie automatycznych powiadomień na skrzynkę pocztową.

Badania kontrolne

Pracownik ma obowiązek przejść badania kontrolne w sytuacji, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Przed uzyskaniem kolejnego orzeczenia lekarskiego taki pracownik nie może wrócić do wykonywania obowiązków w pracy. Powyższe badanie jest istotne w sprawdzeniu, czy po okresie niewykonywania zadań zdrowie pracownika pozwala w dalszym ciągu na prace na tym samym stanowisku.

Badania końcowe

To badanie jako jedyne nie jest obowiązkowe i może zostać zlecone tylko w sytuacji, gdy pracownik lub pracodawca tego zażąda. Zazwyczaj pojawia się ono, gdy wykonywanie zadań mogło narazić zdrowie pracownika. To właśnie z tych badań można dowiedzieć się, czy pracownik cierpi na chorobę zawodową.

Pokrycie kosztów badań lekarskich

Badania lekarskie pracowników powinny odbywać się w godzinach pracy, jeśli tylko jest taka możliwość.
Czas poświęcony na odbycie badań wlicza się do czasu pracy pracownika i podlega wynagrodzeniu.

Koszty związane z przeprowadzeniem badań pokrywa w pełni pracodawca. Pracownik może w pierwszej kolejności zapłacić za badanie w Medycynie Pracy, jednak pracodawca ma obowiązek wykonać zwrot wszelkich kosztów.

Przypomnienie o odbyciu badań lekarskich pracowników

Zatrudniając minimum kilku pracowników, łatwo jest przeoczyć datę badań okresowych. W celu zapamiętania każdorazowego terminu badanie lekarskiego, zaleca się skorzystanie z modułu automatycznych przypomnień. Taką możliwość posiada system e-Pracownicy do wygodnego zarządzania HR.

e-Pracownicy

Posiada on możliwość otrzymania przypomnień mailowych o wykonaniu badań lekarskich okresowych u pracowników, ale również o odbyciu szkoleń BHP.

Badania lekarskie
Szkolenie BHP

Dodatkowo narzędzie RCP opiera się na 6 różnych modułach, które można dostosowywać wraz z potrzebami firmy. Sprawdź jakie ułatwienie pracy niesie za sobą system e-Pracownicy w darmowej 7-dniowej wersji próbnej!

Podsumowanie

Podsumowując, badania lekarskie pracowników są niezwykle istotnym elementem zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Regularne przeprowadzanie tych badań pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Dlatego też, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni podchodzić do tych badań z należytą uwagą i odpowiedzialnością, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne i zdrowe warunki pracy.