Blog | e-Pracownicy | Najważniejsze aspekty i zmiany kard i płac

Blog

RCP, czyli Rejestracja Czasu Pracy, to system umożliwiający dokładne monitorowanie czasu pracy pracowników. Jego wdrożenie jest kluczowe dla wielu firm, ponieważ pozwala na skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, poprawę efektywności pracy oraz zgodność z przepisami prawa pracy. Istotną sprawą jest wybranie dobrego narzędzia e-RCP, które będziemy mogli modyfikować pod potrzeby firmy. Czym jest system RCP? Jakie […]

Pracownik może nie przyjść do zakładu pracy w określonych przypadkach, które są zgodne z prawem. W Kodeksie pracy możemy dowiedzieć się o istnieniu nieobecności usprawiedliwionej. Termin odnosi się do sytuacji, gdy pracownik jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w pracy z ważnych, uzasadnionych przyczyn. Takie sytuacje mogą obejmować np. chorobę, ale i wiele innych przypadków. Kiedy […]

W momencie zatrudnienia pracowników należy mieć na uwadze, że wiąże się z to z dużą liczbą dokumentów. Polskie prawo nakazuje każdemu pracodawcy, który zatrudnia minimum jednego pracownika do przechowywania dokumentów nawet po rozwiązaniu umowy. Mowa tutaj o papierach innych niż tylko podstawowe tj. umowy i aneksy do nich. Czym jest dokumentacja pracownicza? Jak długo należy […]

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, musimy pamiętać o tym, że jako pracodawcy mamy obowiązek wysłania go na badania lekarskie do placówki Medycyny Pracy. Jest to znaczące również w trakcie trwania umowy, ponieważ powyższe badania muszą być cyklicznie odnawiane. Prócz obowiązku widniejącego w Kodeksie pracy, każdy pracodawca oraz pracownik powinien widzieć ogromną istotę w odbyciu […]

Decydując się na złożenie przedsiębiorstwa, każdy pracodawca już na samym początku zaznacza w biznesplanie, czy będzie zatrudniał pracowników. Jeśli decyzja padnie na zatrudnienie minimum jednego pracownika, to z pewnością pojawi się wiele dodatkowych obowiązków tj. sporządzenie umowy czy zadbanie o szkolenia BHP. Przy ułatwieniu niektórych obowiązków przyda się intuicyjny system do zarządzania pracownikami. Dlaczego warto […]

Śmierć pracownika to tragiczne zdarzenie, które może mocno wstrząsnąć miejscem pracy. Oprócz ogromnego żalu, który towarzyszy utracie kolegi, pojawiają się także liczne kwestie formalne i etyczne, którymi pracodawca musi się zająć. Jakie kroki należy podjąć po śmierci pracownika? Czy powinno się wypłacić odprawę po śmierci pracownika? Odpowiedzi znajdziesz w artykule. Śmierć pracownika – w zależności […]

W ostatnich latach bardzo popularne stało się przechowywanie dokumentów wirtualnie, a nie na półkach w biurze. Powyższa moda pojawiła się za sprawą ekologii, ale przede wszystkim zwiększonej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa danych. Przechowywanie danych w chmurze pozwala na odzyskanie ich nawet po zniszczeniu sprzętu w przeciwieństwie do papieru. Co oznacza elektroniczna dokumentacja? Jakie są korzyści z […]

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez pracodawcę lub osobę, którą wybierze właściciel przedsiębiorstwa. Często są to osoby z zewnętrznych firm, które specjalizują się w tego typu szkoleniach. Ważne jest, aby szkolenia były dopasowane do zajmowanych stanowisk pracy. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę musi przechodzić cyklicznie szkolenia BHP zgodnie z Kodeksem pracy. Na czym […]

Pracownik może nie pojawić się w miejscu pracy w sytuacji, gdy usprawiedliwi przyczynę nieobecności. Przepisy prawa określają to, w jakich sytuacjach pracownik ma prawo nie pojawić się w pracy. Najczęściej przyczyną nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia nieobecność zgodnie z czasem, na które zostało wystawione. Czym jest zwolnienie lekarskie? Jakie prawa i obowiązki ma pracownik […]

Pracownik może wziąć urlop wypoczynkowy z wielu powodów, które mogą zostać osobiste, bez obowiązku ujawniania ich przełożonym. Aby uzyskać urlop, musi zostać złożony wniosek urlopowy do pracodawcy lub kierownika, w zależności od polityki firmy. Jednak jak się okazuje, w Kodeksie pracy znajdziemy również artykuł dotyczący obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę. Czy pracodawca może odmówić udzielenia […]