Zarządzanie zasobami ludzkimi - e-Pracownicy

Kategoria: Zarządzanie zasobami ludzkimi

W momencie zatrudnienia pracowników należy mieć na uwadze, że wiąże się z to z dużą liczbą dokumentów. Polskie prawo nakazuje każdemu pracodawcy, który zatrudnia minimum jednego pracownika do przechowywania dokumentów nawet po rozwiązaniu umowy. Mowa tutaj o papierach innych niż tylko podstawowe tj. umowy i aneksy do nich. Czym jest dokumentacja pracownicza? Jak długo należy […]

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, musimy pamiętać o tym, że jako pracodawcy mamy obowiązek wysłania go na badania lekarskie do placówki Medycyny Pracy. Jest to znaczące również w trakcie trwania umowy, ponieważ powyższe badania muszą być cyklicznie odnawiane. Prócz obowiązku widniejącego w Kodeksie pracy, każdy pracodawca oraz pracownik powinien widzieć ogromną istotę w odbyciu […]

Decydując się na złożenie przedsiębiorstwa, każdy pracodawca już na samym początku zaznacza w biznesplanie, czy będzie zatrudniał pracowników. Jeśli decyzja padnie na zatrudnienie minimum jednego pracownika, to z pewnością pojawi się wiele dodatkowych obowiązków tj. sporządzenie umowy czy zadbanie o szkolenia BHP. Przy ułatwieniu niektórych obowiązków przyda się intuicyjny system do zarządzania pracownikami. Dlaczego warto […]

Śmierć pracownika to tragiczne zdarzenie, które może mocno wstrząsnąć miejscem pracy. Oprócz ogromnego żalu, który towarzyszy utracie kolegi, pojawiają się także liczne kwestie formalne i etyczne, którymi pracodawca musi się zająć. Jakie kroki należy podjąć po śmierci pracownika? Czy powinno się wypłacić odprawę po śmierci pracownika? Odpowiedzi znajdziesz w artykule. Śmierć pracownika – w zależności […]

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez pracodawcę lub osobę, którą wybierze właściciel przedsiębiorstwa. Często są to osoby z zewnętrznych firm, które specjalizują się w tego typu szkoleniach. Ważne jest, aby szkolenia były dopasowane do zajmowanych stanowisk pracy. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę musi przechodzić cyklicznie szkolenia BHP zgodnie z Kodeksem pracy. Na czym […]

Pracownik może nie pojawić się w miejscu pracy w sytuacji, gdy usprawiedliwi przyczynę nieobecności. Przepisy prawa określają to, w jakich sytuacjach pracownik ma prawo nie pojawić się w pracy. Najczęściej przyczyną nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia nieobecność zgodnie z czasem, na które zostało wystawione. Czym jest zwolnienie lekarskie? Jakie prawa i obowiązki ma pracownik […]

Zarządzanie zasobami ludzkimi, to obszar działalności związany z zarządzaniem personelem w organizacji. Jest to strategiczny proces, który ma na celu efektywne wykorzystanie ludzkich zasobów do osiągnięcia wyników organizacyjnych. Obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od rekrutacji i selekcji pracowników, poprzez rozwój kompetencji, zarządzanie wynagrodzeniem i kartami pracy, aż po utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników. Od czego […]

Zdrowie psychiczne wśród pracowników to dość rozległy temat. W Polsce dopiero od niedawna porusza się kwestie psychiki i tego, jak ogromnie jest ona ważna. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zadbania o tę sferę na wielu płaszczyznach. Jest to klucz do efektywnej i satysfakcjonującej pracy, która przekłada się na wyniki firmy. Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne? Jak […]

Święta to okres radości i dzielenia się prezentami z bliskimi. Kultura organizacji na przestrzeni lat doszła do takiego etapu, że co rok pracownicy również dostaną prezenty od firmy. Fakt tego, czy w danej firmie są wręczane bożonarodzeniowe upominki przy wigilijnym stole, jest zależny od wielu czynników. Czy pracodawca ma obowiązek wręczania prezentów pracownikom? W jakiej […]

W każdej firmie pojawia się temat rekrutacji pracowników. Jednak nie w każdej firmie stawia się na efektywną rekrutację, która przynosi znacznie lepsze rezultaty. Zadbanie o pewne aspekty już na etapie przygotowania rekrutacji, przełoży się na wyniki poszukiwania pracowników. Czym jest rekrutacja? Jakie są kroki do efektywnej rekrutacji? Przeczytaj artykuł. Czym jest rekrutacja? Rekrutacja jest to […]