Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez pracodawcę lub osobę, którą wybierze właściciel przedsiębiorstwa. Często są to osoby z zewnętrznych firm, które specjalizują się w tego typu szkoleniach. Ważne jest, aby szkolenia były dopasowane do zajmowanych stanowisk pracy. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę musi przechodzić cyklicznie szkolenia BHP zgodnie z Kodeksem pracy. Na czym polega szkolenie BHP? Kiedy należy odświeżyć szkolenie BHP? Dowiesz się z artykułu.

Szkolenia BHP - obowiązek pracownika?

Na czym polega szkolenie BHP?

W przedsiębiorstwie pojawia się wiele szkoleń. Jednym z obowiązkowych jest bezsprzecznie szkolenie BHP, które ma na celu zadbanie o zdrowie pracownika i wypełnianie obowiązków bez ryzyka utraty zdrowia oraz życia.

Polega ono na przedstawieniu istoty Bezpieczeństwa Higieny Pracy tak, aby każdy pracownik wiedział, z jakim ryzykiem wiąże się jego stanowisko, jak unikać ewentualnego ryzyka oraz jak dbać o pełne bezpieczeństwo.

Istnieją dwa rodzaje szkoleń w Kodeksie pracy:

 • wstępne – przy rozpoczęciu pracy,
 • okresowe – w trakcie trwania umowy.

Co jaki czas należy odświeżać szkolenie BHP?

Szkolenia powinno się przeprowadzać cyklicznie w trakcie trwania umowy, jednak oczywiście w zależności od stanowiska i czynności, które wykonuje się podczas pracy. Szkolenia mają ważność przez określony czas dla pracowników, którzy podjęli się stanowiska z konkretnej kategorii:

 • 1 rok
  • dla pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze, czyli wykonują niezwykle niebezpieczne zadania,
 • 3 lata
  • dla pracowników zajmujących zwykłe stanowiska robotnicze,
 • 5 lat
  • dla pracowników oraz innych osób kierujących pracownikami tj. kierownicy i brygadziści,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych tj. technolodzy i organizatorzy produkcji oraz projektanci,
  • dla służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP,
  • do tej grupy zalicza się również pracowników, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne lub bezwzględnie szkodliwe dla zdrowia,
 • 6 lat
  • dla pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono,
 • Bez szkoleń okresowych
  • dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy są zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

W zależności od czasu, przez jaki okres jest ważne szkolenie, od tego zależy czas trwania i rodzaj szkolenia:

 • 1 rok – instruktaż trwający min. 360 minut,
 • 3 lata – instruktaż trwający min. 360 minut,
 • 5 lat – kurs lub seminarium trwające min. 720 minut, lub 1440 minut (w tym 180 minut ćwiczeń,
 • 6 lat – kurs lub seminarium trwające min. 360 minut.

Przypomnienia o odbyciu szkolenia BHP

Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów ważności szkoleń, które przeprowadza się wśród pracowników. Każdy pracodawca ma na głowie tak wiele obowiązków, że kolejne w postaci pamiętania o powyższych datach są zbędne.

system do zarządzania pracownikami e-Pracownicy

W tym pomaga system e-Pracownicy, posiadający oprócz wielu przydatnych modułów i możliwości generowania karty pracy ma również automatyczne przypomnienia dotyczące na przykład odbycia szkolenia BHP. Powiadomienie przychodzi zawsze mailowo. Automatyczne powiadomienia odpowiednio ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami.

system do zarządzania pracownikami e-Pracownicy

Istnieje wiele automatycznych powiadomień, które przydadzą się w każdej firmie:

 • badania BHP,
 • zdolność do pracy,
 • odbycie ponownych badań lekarskich,
 • kończąca się umowa,
 • brak dokumentacji w elektronicznych aktach pracowniczych.
system do zarządzania pracownikami e-Pracownicy

Dużą zaletą jest fakt, że sam pracownik ma wgląd do kończących się dat. Sprawdź za darmo przez 30 dni, jak ogromne ułatwienie niesie za sobą system e-Pracownicy.

Podsumowanie

Podsumowując, szkolenia BHP są bardzo istotne i konieczne do odbycia w okresie pracy na umowę o pracę. Pracodawca bez wątpienia powinien pilnować daty odbycia szkoleń w związku z ewentualną utratę pracownika, który może zostać wysłany na zwolnienie L4 lub ze względów kar finansowych, nakładanych na przedsiębiorstwo przy niedopilnowaniu szkoleń.