Szkolenie BHP to podstawowa sprawa podczas podjęcia nowej pracy. Musi mieć to na uwadzę zarówno pracownik, jak i pracodawca. To właśnie szkolenia BHP dają wszelkie informacje na temat zagrożenia w miejscu pracy i jak sobie z nimi radzić oraz ich unikać. Jeśli pracownik stosuje się do wymagań, to prawdopodobieństwo wypadku lub innego nieszczęścia w miejscu pracy znacznie maleje. 

Kodeks pracy – regulacje

Kodeks Pracy wyraźnie reguluje, że pracownik nie może rozpocząć pracy bez odbycia szkolenia bhp.: “Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.” Oznacza to, że niezależnie od stanowiska, wykształcenia a także doświadczenia, każdy jest zobligowany do ukończenia szkolenia bhp. Pracodawca również ma taki obowiązek, co więcej musi odbyć szkolenie w zakresie wykonywania obowiązków na nim ciążących. 

Szkolenia BHP – kiedy się odbywają 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, udział w szkoleniu BHP minimum raz w roku powinni brać robotnicy, których praca wyróżnia się najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Pozostałe osoby na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbycia okresowego szkolenia BHP co 3 lata.

Istnieją dwa typy szkoleń BHP, które dzielą się ze względu na okres pracy. Wyróżnia się szkolenie: 

  • Wstępne – przeprowadza się je w pierwszym dniu zatrudnienia, przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  • Okresowe – przeprowadza się je do dwunastu miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego oraz musi być odnawiane co 3 lata. Szkolenie te dla pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, powinno odbywać się nie rzadziej niż co rok. Wyjątek stanowią również pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, którzy mają obowiązek przejścia go w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia bhp są w pełni płatnym czasem pracy pracownika oraz powinny odbywać się w czasie pracy. Po zapoznaniu się z wszelkimi zagrożeniami oraz instrukcjami zapobiegania w miejscu pracy pracownik powinien potwierdzić ten fakt na piśmie, aby nie było niepotrzebnych niedomówień. 

Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny? 

Instruktaż ogólny to część szkolenia wstępnego. Może go przeprowadzić osoba, która posiada odpowiednią wiedzę w tym temacie. Według Kodeksu Pracy, taką osobą może być: 

  • pracownik służby BHP;
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP;
  • pracodawca, który samodzielnie wykonuje zadania służby BHP;
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający odpowiednią realizację programu instruktażu oraz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Ile trwają szkolenia BHP? 

Szkolenie wstępne podzielone jest na instruktaż ogólny oraz poświęcony konkretnym zadaniom pracownika. Instruktaż ogólny powinien trwać minimum trzy godziny lekcyjne. Podczas tej części, omawiane są kwestie ogólnych warunków i przepisów BHP (niekiedy również PPOŻ). Natomiast instruktaż stanowiskowy to szkolenie pracownika pod konkretne stanowisko. Objaśnia się na nim wszelkie procesy pracy oraz jak powinny być przez niego wykonywane. Powinno trwać minimum trzy godziny dla pracowników biurowych oraz minimum osiem godzin dla pozostałych grup stanowisk. Najlepiej dostosować go indywidualnie do specyfiki pracy na konkretnym stanowisku, a także do doświadczenia pracownika. 

W jakiej formie powinno odbyć się szkolenie bhp?

Forma odbywania szkolenia zależna jest przede wszystkim od stanowiska pracy, którą wykonuje pracownik lub pracodawca: 

  • Pracodawcy wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie w formie kursu lub seminarium.
  • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – szkolenie w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – szkolenie w formie instruktażu.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi oraz pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – szkolenie w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Należy mieć świadomość, że bezpieczeństwo podczas wykonywanej pracy to aspekt wpływający na życie pracownika oraz ocenę pracodawcy. Dbanie o pracowników i własną markę pozwala być postrzeganym jako odpowiedzialny zakład pracy. Szkolenia BHP są niezbędne, a ich regularne przeprowadzanie wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników. Jak pilnować terminów szkoleń BHP? Z modułem Powiadomienia Automatyczne w systemie e-Pracownicy nie musisz martwić się o przegapienie terminu. Otrzymasz automatyczne przypomnienia mailowe i będziesz .na bieżąco ze wszystkimi wymaganymi badaniami. Wielopoziomowe procesy autoprzypomnienia ułatwią zarządzanie HR w Twojej firmie.