Na rynku programistycznym pojawiło się wiele terminów, które dotyczą systemu zarządzania pracą wśród pracowników z branży IT. Z każdym dniem system Agile nabiera rozpędu i zbiera popularność w różnych przedsiębiorstwach. Firmy, które chcą być na samej górze rozpoznawalności i posiadać dobre imię powinny zainteresować się systemami zarządzania, które posłużą do automatyzacji procesów. Czym jest system Agile? Czy posiada swoje dodatkowe odłamy? Dowiesz się z artykułu.

Na czym polega Agile?

Czym jest Agile?

Jest to metodologia polegająca na zwinnej pracy, której zadaniem jest pomoc pracownikom w bardziej efektywnej, a zarazem szybszej pracy. Główną zaletą tego systemu zarządzania jest elastyczność i transparentność. Są to dwie zalety, które zazwyczaj są stawiane na piedestał w przedsiębiorstwie przez szefostwo. Celem Agile jest dostarczanie klientom wartościowych usług, którego będą polegać na:

 • stałej dogodnej współpracy,
 • budowaniu długotrwałych relacji,
 • szybkiej reakcji.

Zapotrzebowanie na zmiany

System Agile, jak i każdy inny będzie dobry dla firm, które czują potrzebę zmiany. Wszystkie systemy zarządzania niosą za sobą niemałe modyfikacje procesów. Każda firma, która decyduje się na wniesienie usprawnienia dot. spraw wymagających zmian, musi liczyć się z wieloma dodatkowymi aspektami.

Wprowadzenie Agile nie może odbyć się z dnia na dzień, jest to system, którego pierwsza faza musi być szeroko zaplanowana.

Odłamy systemu Agile

Warto wziąć pod uwagę, że zarządzanie przedsiębiorstwem nie powinno zamykać się w metodyce Agile. Istnieją także dwie inne metody zarządzania przedsiębiorstwem, które są także pomocne, oraz łączy je wiele podobnych cech:

Scrum

Metodyka Scrum, opiera się głównie na Agile. Scrum charakteryzuje się zasadami działania zespołów, które tworzą produkt poprzez cykliczne etapy. Na dodatek główną różnicą pomiędzy Agile a Scrum jest korzystanie z wielu małych kroków, które są składane w całość poprzez pracę zespołową. Cała metodyka zarządzania Scrum polega w rzeczywistości na pracy zespołowej, gdyż przy powyższym systemie tworzone jest wiele spotkań tj.:

 • daily – codziennie rano (15 minut),
 • grooming,
 • review,
 • retro,
 • planning.

Każde z powyższych spotkań jest istotne i nie może zostać pominięte ze względu na dobro trwającego projektu. W tych spotkaniach biorą udział osoby będące w grupie danego projektu. Każda z nich ma swoją konkretną rolę:

 • deweloper – wykonuje zadania,
 • scrum master – dba o przestrzeganie zasad metodyki,
 • product owner – czuwa nad całym projektem.

Kanban

Ten rodzaj metodyki zarządzania polega na płynnej i transparentnej pracy. W konsekwencji oznacza to, że rozdzielone etapy pracy są na bieżąco monitorowane przez zespół, poprzez udostępnianie wyniku aktualnego statusu zadania:

 • do zrobienia,
 • w toku,
 • zrobione.

Wszystko jest przedstawiane w rzeczywistym czasie na wirtualnej tablicy zwanej Kanban, która jest prowadzona przez pracowników. Na niej można obserwować obecny postęp w zadaniach, który przesuwają osoby odpowiedzialne za dane temat. Cała metodologia Kanban posiada ogromne zalety przy eliminacji konkretnych etapów, które cechują się niską wydajnością, oraz zabierają zwiększoną ilość czasu.

Dodatkowo istnieje wiele więcej metodologii, jednakże te dwie łączy najwięcej z systemem Agile. Konkurencyjną metodologią dla Agile jest Waterfall, czyli tradycyjna metodyka. Polega głównie na kaskadowym systemie wykonywania zadań – jedno po drugim w określonej kolejności, czyli przeciwnie niż w systemie Agile.

Rozwój metodyki zarządzania

Reasumując z dnia na dzień metodyki zarządzania ewoluują. Dzieje się tak, gdyż obecnie wymagają tego zmiany i wymogi odgórne. Cały czas systemy również nabierają rozpędu w trendach. Jednocześnie każdy element się zmienia, aby poprawić szybkość w zarządzaniu i poddać każdy etap automatyzacji. Jest to po to, aby zwiększyć efektywność pracy, poprzez odpowiednie zarządzanie pracownikami, co prowadzi w końcowej analizie do znacznych osiągnięć przedsiębiorstwa.