Wytworzenie odpowiedniego produktu potrzebuje zaangażowania wszystkich działów, ponieważ tylko sprawna komunikacja pozwala na zwinne dostarczanie funkcjonalności klientom. To samo dotyczy rozwoju oprogramowania, które aby stworzyć nowoczesne i aktualne  programy potrzebuje odpowiedniego podejścia współpracowników. Czym jest i w jaki sposób przyda się do tego SCRUM? 

Co to jest SCRUM?

Z angielskiego SCRUM to framework, dzięki któremu produkowane są produkty, w ramach wartościowego zarządzania procesami. Podejście scrumowe nie narzuca żadnych ograniczeń, oraz tego w jaki sposób rozwijać oprogramowanie. Framework jest stworzony po to, aby kształtować go w dowolny sposób i dostosowywać do wewnętrznych potrzeb firmy. Dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania łatwiej jest panować nad terminowością zadań, nad ich przebiegiem oraz szybciej można wypatrzeć niedogodności,  Pomimo wszystko scrumu trzeba się nauczyć i w odpowiedni sposób opanować. Należy pamiętać,  że absolutnym minimum w tej metodzie jest wyznaczenie odpowiednich ról, po  to aby każdy wiedział jakie i w jakim czasie obowiązki do niego należą, ponadto ważna jest osoba, która będzie odpowiadała za przebieg spotkania. 

Podział wydarzeń w SCRUMie

Jak w każdej metodzie SCRUM potrzebuje odpowiedniego podziału na wydarzenia, dzięki czemu każde ważne zmiany, konflikty itp. będą omawiane na bieżąco. W takim planowaniu spotkań łatwiej też o ustalanie terminów wykonania zadania, oraz dzielenie się nowymi pomysłami. Jaki podział występuje w scrumie?

Sprint-nie trwa dłużej niż cały miesiąc. W ramach sprintu są zawarte inne wydarzenia.

Planning- podczas niego zespół scrumowy planuje najważniejsze zadania do wykonania na najbliższy Sprint. 

Daily- Codziennie o wyznaczonej porze pracownicy spotykają się wraz z Scrum Masterem i omawiają realizację dotychczasowych zadań. 

Review– realizuje się pod koniec Sprintu. Podczas jego trwania ustala się co już zostało wykonane i wspólnie zbiera się feedback z dotychczasowych prac. 

Retrospective- na koniec Sprintu omawia się różne kwestie, problemy, proces, aby go usprawnić. 

Role w SCRUM

Tak jak wcześniej wspomniane role w systemie scrumowym są bardzo ważna, dla prawidłowego funkcjonowania procesu. Istotną rolę w framework sprawuje Product Owner, to w jego gestii leży podejmowanie decyzji w sprawie rozwoju produktu. W jakim kierunku warto zmierzać, oraz na co zwrócić uwagę. Ponadto rozplanowuje kolejne zadania dla odpowiednich osób. Drugą funkcją, która jest równie potrzebna jest Scrum Master pilnujący porządku w przebiegu spotkania, oraz odpowiada za przestrzegania zasad scrumu przez zespół. Ponadto, gdy rodzi się jakikolwiek konflikt lub trudności w zrozumieniu zadań jest zobligowany do pomocy w rozwiązaniu problemu. Oprócz tych dwóch powyższych osób nie wolno zapomnieć o Zespole Developerskim, do którego należą wszystkie osoby, niezbędne do efektywnego tworzenia oprogramowania. Wszystko jest zapisywane w Backlogu Produktu, a dostęp do niego ma każdy uczestnik scruma. 

Jakie są mechanizmy metody SCRUM?

W celu zrozumienia frameworku na samym początku należy uzmysłowić sobie, że mechanizm ten nie jest złotym rozwiązaniem wszystkich problemów. Pozwala on uschematyzowane pracę, pewne działania, zminimalizować konflikty w zespole i wskazać każdemu aspekty działania. Rozwiązanie to powoduje, że praca staje się płynniejsza, a każdy wie co do niego nalezy i z kim w jakim temacie się konsultować. Niestety scrum wyciąga również na wierzch wszystkie błędy w komunikacji oraz w tworzeniu oprogramowania, jakie do tej pory były powielane. Nie warto się wtedy do tej metody zniechęcać, ale wyciągnąć pewne wnioski, by ulepszyć dotychczasowe procesy. Na jakich mechanizmach opiera się scrum? 

  1. Samoorganizacja zespołu. Rolą Product Ownera jest obmyślenie co w jakim temacie należy wykonać, natomiast Zespół Developerski organizuje sobie pracę w Sprincie. 
  2. Sprawdzenie skuteczności działań. Scrum to również ciągła nauka na błędach. Warto rozwiązywać każdy problem, aby zwiększać skuteczność podjętych prac. 
  3. Retrospektywa.  Przy każdym Sprincie warto mierzyć swoją efektywność i samemu dobrać praktyki, które w Twoim przypadku najlepiej się sprawdzą. 
  4. Ukończony produkt. To on najlepiej pokaże jak przebiegają prace scrumowe Z tego względu przyrost produktu oraz jego funkcjonalności jest ważnym elementem kończącym Sprint.