Narzędzie HR-owe, jakim jest culture book, opisuje się jako ważny element employer brandingu. Jest to anglojęzyczny zwrot, który w języku polskim oznacza księgę kultury organizacji. Culture book lub inaczej zwany employee handbook zawiera wiele szczegółów o organizacji np. jej wartości, lub modele pracy. Czym jest culture book? Co zawiera? Dowiedz się z tego artykułu.

Culture book

Czym jest culture book?

Księga kultury organizacji jest dokumentem, który posiada najważniejsze dane o przedsiębiorstwie. Widnieją w nim informacje o wartościach, przekonaniach oraz maksymach. Ta księga może być bardzo pomocna podczas onboardingu, jak również pozwoli pracownikom w lepszym rozumieniu firmy. Culture book ma też dużą wartość dla kontrahentów, ponieważ mogą oni zapoznać się lepiej z firmą przed podpisaniem długoterminowych i wiążących umów.

Potocznie mówi się, że jest to idealne rozwiązanie dla większych, dojrzałych przedsiębiorstw, które wiedzą, czego chcą i na czym stoją. Księga kultury sprawdzi się jednak dla wszystkich innych firm (w tym małych), które widzą w niej sens oraz potrzebę. Księgę kultury organizacji traktuje się jako ważną część employer brandingu, ponieważ jest to nieodłączny element dobrego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach pracowników oraz potencjalnych klientów.

Nie jest to obowiązkowe narzędzie z punktu widzenia prawa, ponieważ w żadnym Kodeksie nie znajdziemy zapisu dot. księgi kultury organizacji. Warto jednak rozważyć stworzenie w swojej organizacji takiego dokumentu.

Co zawiera culture book?

Culture book posiada wiele zagadnień, które są zależne od decyzji przedsiębiorstwa. Każda firma może zdecydować się na zawarcie różnych idei. Jednak możemy znaleźć podstawy, które powinny znajdować się w księdze kultury organizacji. Mowa tutaj o:

 • historii firmy,
 • zasadach rekrutacji,
 • układzie pracowniczym,
 • standardach przedsiębiorstwa,
 • procesach biznesowych,
 • zasadach onboardingu,
 • ścieżkach rozwoju,
 • benefitach,
 • wartościach firmy.

Przy tworzeniu księgi kultury organizacji musimy pamiętać o zawarciu informacji, które dla naszego przedsiębiorstwa są najważniejsze. Warto dodać do niej wyróżniające aspekty, ponieważ do tej księgi mogą mieć również wgląd nasi potencjalni pracownicy. To pozwala już na wczesnym etapie rekrutacji zrezygnować z osób, które nie pasują do organizacji, jak i zachęcić osoby, które uważają, że doskonale pasują do danego przedsiębiorstwa.

Jak stworzyć culture book?

Stworzenie księgi kultury jest dość proste, głównie dla założyciela, ponieważ to on wie zazwyczaj najwięcej o przedsiębiorstwie. Mimo to najlepszym wyjściem będzie, aby taki dokument został stworzony przez odpowiednio dobrany zespół.

Proces tworzenia culture book powinien wyglądać następująco:

 1. wyznaczenie celów i misji firmy,
 2. wyznaczenie osób do stworzenia księgi,
 3. zebranie informacji,
 4. dodanie zdjęć zespołu,
 5. przeanalizowanie zawartości z osobami z zewnątrz projektu,
 6. łączenie wszystkiego w całość,
 7. opublikowanie stworzonego dokumentu.

Księga kultury przedsiębiorstwa może być umieszczona na stronie w formacie PDF lub wydrukowana w formie mini księgi.

Podsumowanie

Culture book jest opcjonalnym narzędziem, ale dającym dużo korzyści dla przedsiębiorstw. Niestety może mieć też negatywną stronę w momencie, gdy przedsiębiorstwo nie jest gotowe na stworzenie tego rodzaju dokumentu. W sytuacji gdy firma nie działa prawidłowo, to taka księga może w oczach pracowników oraz kontrahentów ośmieszyć firmę. Przed stworzeniem księgi kultury, należy to przeanalizować.