Nowa definicja wśród pracowników musiała zostać trendem w 2023, patrząc na sukces Quiet quitting z poprzedniego roku. Jest to jedna ze strategii, jaką podejmują przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy decydują się na znalezienie nowego pracownika. Czym się różni Quiet hiring od Quiet quitting? Na czym polega Quiet hiring? Dowiesz się o tym z artykułu poniżej.

Quiet hiring

Czym się różni Quiet hiring od quitting?

Jeżeli oba pojęcia przetłumaczymy na język polski, to uzyskamy ciche zatrudnienie i ciche odejście. Oba pojęcia stosuje się w różnych branżach. Quiet hiring ma być odwrotnością Quiet quitting, poprzez znaczną liczbę plusów, jakie niesie dla pracodawców. To, co je łączy, to głównie aspekt działania po cichu, bez wtajemniczania osób do tego zbędnych.
Z racji, że ciche odejście było trendem 2022 roku, a ciche zatrudnienie przoduje obecnie, to jak można się domyślić, jest to swego rodzaju chęć zastąpienia bardziej negatywnego pojęcia na to bardziej pozytywne.

Na czym polega Quiet hiring?

Fenomenem Quiet hiring jest zatrudnienie nowego pracownika bez tworzenia ogłoszenia o pracę. Dość często w takiej sytuacji korzysta się z osób, które już wcześniej złożyły CV lub takich, które są z tzw. polecenia. Jest to dobry ruch ze strony pracodawców, ponieważ nie wymaga to dodatkowych kosztów oraz nakładu pracy.

Do pracowników z polecenia również są w teorii bardziej pozytywnie nastawieni pracodawcy oraz pracownicy. Dzieje się tak, ponieważ w większości przypadków takie osoby są sprawdzone. Wiadome jest, że nikt nie poleci osoby, która nie będzie się przykładać do swoich obowiązków, dlatego że cień ewentualnych problemów będzie spadał na osobę, która to polecenie dała.

Ciche zatrudnienie, tak samo, jak ciche odejście, posiada swoje plusy dla pracownika oraz pracodawcy:

  • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego,
  • budowanie marki pracodawcy,
  • zwiększenie kompetencji wśród pracowników,
  • redukowanie kosztów pracowniczych,
  • zwiększona produktywność,
  • atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Jakie są przyczyny Quiet hiring?

Główną przyczyną jest brak osób, które szukają pracy. Jeśli już szukają, to posiadają często za wysokie kwalifikacje, lub wymagania. Przez tę sytuację ciężko znaleźć kogoś, kto będzie nadawał się w pełni na dane stanowisko. To wpływa na to, że szukanie pracownika który, chociaż w dużej mierze nadaje się na dane stanowisko, jest o wiele trudniejsze. Niejednokrotnie zajmuje to nawet kilka miesięcy lub kończy się bez rezultatów.

Jeżeli ten długi okres, przez który pracownik jest wyszukiwany na portalach ogłoszeniowych, podzielimy przez koszty braku pracownika i samego portalu, to uzbiera się ogromna kwota. Jak można łatwo wywnioskować, są to niemałe straty dla przedsiębiorstwa szukającego nowego pracownika.

Ciche zatrudnienie posiada również swoje wady tj.:

  • chaos w przedsiębiorstwie,
  • zachwiana identyfikacja ze współpracownikami,
  • utracenie silnej pozycji w firmie,
  • brak motywacji.

Podsumowując

Tutaj tak samo, jak w Quiet quitting ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zdecydować się na drogę, jaką jest ciche zatrudnienie. Odpowiednim wyborem będzie stworzenie analizy SWOT i przeanalizowanie wszystkich „za i przeciw”. Warto również pamiętać, że takie rozwiązanie, jakim jest Quiet hiring, nie sprawdzi się w każdej organizacji. Mądrym posunięciem jest sprawdzenie wszystkich aspektów przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru stylu zarządzania.