Umiejętne zarządzanie zespołem jest jednym z ważniejszych elementów w firmie. Aby zespół pracował dobrze, musi być wybrany odpowiedni styl lub model zarządzania. Przez wiele lat opracowywano różne style kierowania ludźmi. Niektóre się przyjęły, a inne zostały odrzucone. Jakie style zarządzania zostały przyjęte? Czym one się różnią? Przeczytasz o tym w artykule poniżej.

Jakie istnieją style zarządzania zespołem?

Style zarządzania

Styl Autokratyczny

Ten styl jest najbardziej surowy. Polega on na przywództwie i kontroli nad podwładnymi. Kierownicy mają za zadanie, aby przekazać wszystkie polecenia osobom, które w hierarchii są pod nimi. W tym stylu pracownik nie ma opcji, aby wykazać się własną inicjatywą, wszystkie jego pomysły są bardzo szybko gaszone. Pracownik musi wykonywać wszystkie zadania i narzucone polecenia. Opcja sprzeciwu w 90% kończy się zwolnieniem. 

Osoby, które zostają kierownikami w firmie z takim stylem zarządzania, muszą być wymagający i dominujący. Nie możemy również posiadać głębszych relacji z podwładnymi, aby nie dopuścić do wejścia sobie na głowę lub kierowania się uczuciami. Musimy umieć podejmować decyzje bez emocji. Zazwyczaj decyzje, które podejmuje, nie są w żaden sposób przez kierownika argumentowane.

Styl Liberalny

Ten styl jest dość swobodny. Tutaj kierownik daje pracownikowi bardzo dużą swobodę. Pracownik sam znajduje sobie zadania i sam ją kontroluje. W takim stylu nikogo nie oceniamy. Bardzo podobnie jest w modelu zarządzania o kolorze turkusowym. Rolą kierownika jest głównie zapewnienie materiałów i narzędzi do pracy. Pojawia się również w momentach gdy między pracownikami pojawia się konflikt. Osoba na tym stanowisku nie wnika głęboko w pracę swoich podwładnych. Proces wywiązywania się z zadań zostawia w 100% pracownikom.

Styl Demokratyczny

Jest on bardzo uniwersalny i stawiający dość mocno na dobro pracownika. Nie zostawiamy podwładnych samemu sobie a relacje na linii ‘kierownik-pracownik’ są życzliwe. W tej relacji jest dużo dobrej atmosfery. W tym stylu zarządzania kierownik motywuje pracowników za pomocą benefitów. Mimo, że odgórnie przydzielamy pracownikom zadania, to mogą wykazania się samemu, a ich po mysły bierzemy pod uwagę. Jeżeli kierownik zdecyduje się na krytykę, to jest ona konstruktywna, ponieważ podparta argumentami. Po takiej krytyce jest możliwa rozmowa i wyjaśnienie problemu.

Różnice w stylach zarządzania

Między tymi trzema stylami zarządzania jest wiele różnic. Między innymi dotyczą:

 • komunikacji z podwładnymi,
 • zaufania pracowników,
 • osiągania celów,
 • rozwoju pracowników,
 • więzi między kierownikiem a pracownikiem,
 • motywowania do pracy.

Style zarządzania jakie są wady i zalety

Styl zarządzania autokratyczny posiada wiele wad i tylko kilka zalet:

Zalety

 • pozwala osiągnąć wysoką efektywność,
 • uczy szybkości w podejmowaniu decyzji.

Wady

 • negatywna atmosfera,
 • traktowanie w sposób przedmiotowy,
 • częsta rotacja pracowników.

Styl zarządzania liberalny posiada tyle samo wad co zalet:

Zalety

 • dobra atmosfera,
 • pomoc ze strony kierownictwa,
 • świadomość celów.

Wady

 • niska efektywność,
 • mała szansa na rozwój,
 • skłonność do działania na szkodę firmy.

Styl zarządzania demokratyczny posiada bardzo dużo zalet a tylko kilka wad:

Zalety

 • duża efektywność,
 • zwiększona jakość pracy,
 • wysoki wskaźnik motywacji.

Wady

 • czasochłonność,
 • mała dyscyplina.

Każdy styl ma swoje wady i zalety. Podjęcie decyzji o wyborze jest zależne od naszych potrzeb, rodzaju działalności i tego jak chcemy, aby zespół pracował. Nie wyróżniamy czegoś takiego jak zły styl zarządzania – ewentualnie nieodpowiednio dobrany.