Miejsce pracy jako organizację tworzy nikt inny jak ludzie. Każdemu powinno zależeć na tym, aby firma się rozwijała i była przyjazna dla każdego pracownika. Taki model współpracy jest najbardziej rozsądny i przynosi najlepsze wyniki oraz małą rotację osób. Wyznacznikiem modelu zarządzania w danej firmie są barwy. Co one dokładnie oznaczają oraz jakie mają wady i zalety?

Kolory organizacji pracy w modelu zarządzania

Twórcą kolorów w organizacji jest Frederic Laloux, który opisał:

  1. organizację turkusową,
  2. organizację bursztynową,
  3. organizację pomarańczową,
  4. organizację czerwoną.

Każda z nich określa inną hierarchię i zasady współpracy. Używane są ze względów na rodzaj organziacji i branże. Niekiedy niektóre z tych modeli zarządzania budzą strach i niechęć, ale również uczucia przeciwne czyli radość z pracy w takim miejscu. 

Turkusowa organizacja


W turkusowej organizacji
nie ma czegoś takiego jak hierarchia. Zamiast stanowisk są role i niezależnie od tego czym się dana osoba zajmuje w firmie, może podejmować się innych wyzwań. Zamiast kierowników są liderzy, którzy wspomagają działania podejmowane w firmie. Każdy z pracowników ponosi odpowiedzialność za swoje pomysły i realizację, ale zawsze może pytać i prosić o pomoc. Do takiej organizacji pasują osoby, które nie mają problemu z samoorganizacją i umiejętnie wyznaczają sobie cele. Zaletą organizacji turkusowej jest możliwość nabycia wielu nowych umiejętności oraz ścisła współpraca z całym zespołem, nie tylko na zasadzie szef-pracownik. Wadą natomiast jest rozproszenie odpowiedzialności wśród wielu osób, przez co nie zawsze do każdego nowego zadania są chętni. 


Czerwona organizacja

jest to całkowite przeciwieństwo organizacji turkusowej. Władza jest całkowicie skoncentrowana na jednej osobie, która zawsze jest decyzyjna, często nie biorąc pod uwagę zdania innych. Taki model zarządzania budzi postrach wśród pracowników i może doprowadzić do depresji i wypalenia zawodowego. Jest to raczej dość kontrowersyjne zarządzanie w firmie i raczej nie stosowane. Sprawdza się np. w takich miejscach jak wojsko, gdzie władza jest mocno scentralizowana. 

Zielona organizacja


Zielona organizacja
podobnie jak turkusowa organizacja skupia się na możliwościach rozwoju pracowników. Szef wspiera ich w tym i pielęgnuje talenty – w zielonej firmie najważniejszy jest człowiek. W tym modelu zarządzania bardzo ważną rolę, jak nie jedną z najważniejszych, zajmuje klient i jego zadowolenie z usługi czy produktu. Jest to najpopularniejszy kolor wykorzystywany w modelu zarządzania.

Bursztynowa organizacja


Procesy w bursztynowej organizacji są powtarzalne, a cele długoterminowe. Pomimo wszystko jest to model zarządzania zbliżony do tego czerwonego. Hierarchia jest mocno widoczna i zarysowana jak np. w organizacjach rządowych, kościele. 

Pomarańczowa organizacja

Pomarańczowa organizacja nie jest tak skupiona na przywódcy, jak czerwona, czy bursztynowa. Tutaj jest brane pod uwagę zdanie pracowników, liczy się ich innowacyjność i skuteczność. Organizacja jest skierowana głównie na osiągnięcie celu jakim jest zysk. Pracownik musi być zaangażowany w swoją pracę i bardzo pomysłowy, a  wtedy to jego projekt jest wybierany. Pomarańczową organizację widać głównie w bankach i dużych korporacjach.