Zbudowanie zespołu, w którym są dopasowani ludzie, to podstawa dobrze prosperującej firmy. Tak jak każda organizacja przynależy do pewnej grupy, tak samo jest z pracownikiem. James Sale podzielił pracowników na 9 typów. Różnią się oni pod wieloma aspektami. Jakie cechy dzielą pracowników? Jakie są typy pracowników? Dowiesz się o tym w artykule poniżej.

Typy pracowników

Jakie cechy dzielą pracowników?

Każdy pracownik to inna osoba. Mimo to niektóre cechy można połączyć.

Wielu pracowników dzieli jedna najważniejsza rzecz-podejście do pracy. Jeden typ pracowników posiada bardzo odpowiedzialne podejście, a drugi olewcze. Tutaj pojawia się również trzecia grupa, która ma mieszanie podejście. W momencie pojawienia się zadania, taka osoba się go podejmuje, ale samodzielnie nie szuka innego.

Pojawiają się również dodatkowe podziały tj.:

  • motywacja do pracy,
  • pierwszorzędność zarobku,
  • relacje zawodowe,
  • samozarządzanie.

Typy pracowników

Według Jamesa Sale jest 9 typów pracowników:
Gwiazda

Ten pracownik lubi posiadać całą uwagę. Ceni sobie osoby, które traktują go najlepiej i liczą się z jego zdaniem. Mimo to wie gdzie jego miejsce. Hierarchia jest dla tego typu pracownika dość ważna, ponieważ lubi porządek. Nie odnajdzie się jako pracownik w mało zorganizowanej firmie.

Prezes

To typowy przywódca. Uwielbia poczucie uwagi i władzy. Niestety przez to jest bardzo narażony na wypalenie zawodowe w momencie braku rozwoju. Typ pracownika (Prezes) uwielbia się wspinać po szczeblach kariery.

Filozof

Ten typ pracownika lubi mieć wszystko uporządkowane. Jego praca jest najbardziej produktywna gdy posiada konkretne i zrozumiałe polecenia. Taki pracownik nie będzie problematyczny, a wręcz będzie oddany i chętny do pracy, ale tylko, gdy będzie ona bez częstych zmian. Stabilizacja to drugie imię tego typu pracowników.

Przyjaciel

To osoba, która czerpie motywację ze współpracy z innymi osobami. Jest to typ pracownika i człowieka, który ponad wszystko stawia znajomości w pracy. Dobry kontakt z innymi współpracownikami jest dla niego bardzo istotny. Czasem do takiego stopnia, że potrafi przez to zaniedbać swoje obowiązki.

Wolny duch

Cechuje się byciem indywidualistą. Lubi pracować sam ze sobą, a poczucie wolności i niezależności ceni sobie jak nic innego. Posiada własne zdanie, które lubi wygłaszać. W pracy takie typy pracowników lubią elastyczność i podążanie swoją drogą.

Budowniczy

Nazwa nie wzięła się znikąd. Ten typ pracownika lubi budować pozycję w społeczeństwie poprzez dobry zarobek. Większa gotówka wpływa na samozadowolenie w tym typie. Do pracy przywiązuje się w momencie gdy jest doceniany i nagradzany.

Twórca

Jest typowym kreatywnym pracownikiem. Uwielbia wyzwania i możliwość odkrywania nowych rozwiązań. Monotonne siedzenie nie jest dla niego dobre. W pracy bardzo dobrze nada się do zadań w grupach przy typowej burzy mózgów.

Poszukiwacz

Lubi dążyć do postawionych celów. Natomiast, aby do nich dojść, musi przeprowadzić swoje poszukiwania i badania. Ten typ pracownika do dobrej pracy potrzebuje szczerych pochwał, bo to one go budują i motywują do dalszej pracy.

Ekspert

To jest typ pracownika, który potrzebuje ciągłego rozwoju. Nie wiąże przyszłości z firmą, która mu tego nie zaoferuje. Ceni sobie zdobywanie nowej wiedzy, dokształcanie się i osiąganie wyznaczonych celów. Jest to dobry pracownik do dzielenia się wiedzą z innymi.

Jakie typy pracowników warto pozyskać?

Wiadomą sprawą jest, że nie każdy typ pracownika jest dobry. Niektóre osoby są mało pożądane, ale to jest zależne od formy organizacji w firmie. Każdy typ pracownika według Jamesa Sale ma zarówno dużo plusów jak i wad.

Twórca nada się np. do organizacji turkusowej, a przywódca do organizacji bursztynowej lub pomarańczowej.
Warto pamiętać, że różnorodność w zespole jest również bardzo ważna. Grupa składająca się z samych twórców nie będzie miała wielkiej przyszłości. Przy wyborze pracownika warto zwrócić uwagę również na kompetencje miękkie.