Podczas poszukiwań nowej pracy, oczywistym jest zaprezentowanie swoich kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy. Coraz częściej jednak w ofertach pracy mowa również o umiejętnościach miękkich. Najłatwiej znajdziemy wymaganie zdolności pracy w zespole czy wszelkie umiejętności komunikacyjne. Czym są umiejętności miękkie oraz które z nich są najbardziej pożądane? 

Znaczenie umiejętności miękkich

Najważniejszą cechą kandydata wydają się być jego kwalifikacje techniczne. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wielu kandydatów jest odrzucanych z powodu braku kompetencji społecznych. Warto podejść do tego tematu poważnie, ponieważ zbyt wiele osób skupia się wyłącznie na wiedzy teoretyczne. Firmę natomiast tworzy zespół, który powinien być zbudowany z odpowiednio współpracujących oraz uzupełniających się ludzi. 

Zrozumiałym jest, że kandydaci bardziej skupiają się na swoich umiejętnościach twardych. Chcą pochwalić się tym jakie znają języki lub czy potrafią stworzyć stronę www, bo przecież rozmawiać każdy umie. Może być to zgubne, ponieważ nauka umiejętności twardej możliwa jest w wielu przypadkach. Wymaga często po prostu więcej czasu i/lub pieniędzy. Natomiast nabycie umiejętności miękkiej nie jest tak proste, ponieważ często przypisane jest to do cech charakteru osoby, które trudno zmienić lub wypracować. 

Bezpośrednia rozmowa kwalifikacyjna oprócz potwierdzenia umiejętności zawartych w CV ma na celu poznanie kompetencji społecznych kandydata. Przed każdą rozmową, kandydaci powinni przede wszystkim zastanowić się i odbyć rozmowę sami ze sobą na temat własnego radzenia sobie z problemami oraz sposobami działania. Zastanowienie się nad własnymi kompetencjami emocjonalnymi jest drogą do sukcesu, ponieważ uświadamia słabe i mocne strony własnego charakteru. 

Jakie umiejętności miękkie są najbardziej doceniane?  

Najbardziej pożądane umiejętności miękkie będą zależne od pracodawcy oraz specyfiki branży. Można jednak stworzyć listę najczęściej pojawiających się kompetencji społecznych w ogłoszeniach pracodawców niezależnie od specyfiki wykonywanego zawodu. Oto kilka z nich: 

Odporność na stres – każda praca wiąże się częściej lub rzadziej spotykanym stresem. U każdego pojawia się on w innej sytuacji oraz w zupełnie inny sposób. Ważne jest radzenie sobie z tą emocją, by prawidłowo wykonywać swoje zadania 

Zarządzanie czasem – wykonanie konkretnego celu często w dużej mierze zależy właśnie od prawidłowego i indywidualnego zarządzania czasem swoich działań. 

Umiejętność pracy w zespole – niemal każdy pracodawca wymaga tej cechy od swojego pracownika. Zespół tworzą ludzie, co oznacza, że każdy powinien rozumieć jaką rolę przybiera i trzymać się jej  podczas współpracy. 

Rozwiązywanie problemów – problemy spotykają nas w najmniej oczekiwanych momentach i sytuacjach, ważne jest, aby potrafić je rozwiązać w efektywny sposób, bez poddawania się podczas niepowodzeń. 

Empatia – bycie empatycznym ułatwia przekonywanie innych poprzez budzenie sympatii. 

Samoświadomość – bycie świadomym swoich mocnych oraz słabych stron. 

Asertywność – wiele osób w pracy chce za wszelką cenę się wykazać i pokazać z jak najlepszej strony. Przez to ciężko jest nam odmawiać, jest to czasem jednak konieczne. 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów – kłótnie w pracy często są powodem złej atmosfery lub nawet zwolnień, ważne jest więc, aby potrafić je rozwiązywać. 

Kompetencje krytyczne – nikt nie lubi krytyki, czasem jednak jest konieczna, aby nauczyć nowych umiejętności oraz przy dawaniu wskazówek. Cecha ta wiąże się zarówno z przyjmowaniem krytyki, która ma na celu prowadzenie do refleksji oraz do umiejętnego przekazania jej. 

Niewątpliwie jedna osoba nie jest w stanie posiadać wszystkich wyżej wymienionych kompetencji. Warto jednak przed spotkaniem z pracodawcą zastanowić się, w jaki sposób posiadana umiejętność przyda się na danym stanowisku pracy oraz jak ułatwi pracę zespołowi.