Postawa proaktywna pracownika to jedna z najbardziej pożądanych kwestii przez pracodawcę lub przełożonego. To właśnie dzięki niej można łatwiej awansować i rozwijać swoje umiejętności. Czym się charakteryzuje taka cecha? Czy można się jej nauczyć? A czym w takim razie jest postawa reaktywna? Oto odpowiedzi na wszystkie pytania.

Kompetencje miękkie pracownika

Postawa pracownika jaką przyjmuje w pracy jest jednym z najważniejszych czynników ocenianych przez pracodawcę, ponieważ w łatwy sposób daje mu feedback na temat starań. Może mieć również duży wpływ na podwyżkę lub awans. Takie zachowania jak chęć podnoszenia kwalifikacji, zaangażowanie w życie firmy oraz kreatywność to właśnie kompetencje miękkie pracownika. Bierny pracownik oczekujący na polecenia i wykonujący je tylko z poczucia obowiązku, wykazuje znacznie mniejszą efektywność niż ktoś, komu zależy na rozwoju zawodowym. Jedna i druga postawa ma wpływ na osiągnięcie sukcesu zawodowego, nie tylko kwalifikacje zawodowe. 

Czym jest postawa proaktywna?

Postawa proaktywna w pracy wyróżnia się wieloma pozytywami aspektami w pracy codziennej pracownika. Jest to m.in wyznaczanie i realizowanie celów, przejęcie inicjatywy w działaniach, odpowiedzialność z własne decyzje. Może to być również wyjątkowe wykazywanie zadaniowego podejścia do problemów z jakimi boryka się firma. Taki pracownik widzi problemy i trudności w inny sposób – chce za wszelką cenę je rozwiązać. Dzięki swojej codziennej motywacji łatwo znajduje nowe wyzwania oraz możliwości. Proaktywny pracownik nie obawia się porażki oraz wychodzenia ze swojej strefy komfortu dla dobra ogółu, ale również swojego. Traktuje swoją pracę poważne i dlatego stara się wykonywać ją jak najlepiej. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z przełożonymi oraz współpracownikami. Często jego działania znajdują uznanie u przełożonych, jednak u współpracowników niekiedy niezrozumienie. 

Korzyści płynące z postawy proaktywnej: 

  • osiąganie celów i własnej satysfakcji,
  • doskonalenie własnych umiejętności,
  • uznanie w oczach przełożonych,
  • wpływ na rozwój firmy,
  • rozwój zawodowy. 

Czym jest postawa reaktywna? 

Łatwo się domyślić, że postawa reaktywna jest przeciwieństwem pro aktywności. Charakteryzuje się ona biernością i przenoszeniem odpowiedzialności za swoje niepowodzenia na czynniki zewnętrzne, takie jak wychowanie, niesprawiedliwy i nieuczciwy pracodawca czy nieżyczliwi współpracownicy. Osoba taka wykonuje swoje zadania i obowiązki z minimalnym zaangażowaniem i nakładem energii oraz wywiązuje się z zobowiązań na ostatnią chwilę.

W przeciwieństwie do osób z postawą proaktywną, osoby reaktywne nie wyznaczają sobie celów i nie wierzą, że mogą zmienić swojego otoczenia na lepsze. Reaktywność to rodzaj fatalizmu, który odbiera poczucie odpowiedzialności za własny los. Taki pracownik nie analizuje swoich niepowodzeń i nie zastanawia się co mógłby zmienić. Oznacza to, że trudno jest mu się rozwijać i osiągać sukcesy, co powoduje frustracje i tak koło się zapętla. Postawa reaktywna wiąże się z negatywnymi emocjami. Taka osoba czuje się “ofiarą losu”, dużo narzeka, wykazuje niezadowolenie i czarnowidztwo. pracownik reaktywny za swoje odczucia wini wszystkich, tylko nie siebie. Taka postawa pracowników wpływa na cały zespół współpracowników i odbija się na efektywności pracy całości. 

Osoby z postawą reaktywną wpływają m.in na: 

  • efektywność pracy innych pracowników, 
  • przynoszenie pecha swoim nastawieniem, 
  • zniechęcanie do działania innych, 
  • odbieranie satysfakcji z sukcesów innych pracowników, 
  • brak chęci pracy w zespole z taką osobą. 

Reaktywność pracownika może prowadzić nawet do zmiany pracy przez innych pracowników. Inni nie chcą pracować z kimś, kto odbiera energię do działania i zniechęca. Warto z takimi pracownikami prowadzić otwarte rozmowy.