Odpowiednia motywacja, budowanie jej i realizowanie określonych przez siebie celów w pracy, daje możliwość lepszego zaaklimatyzowania się i zaangażowania. Teoria dotycząca autodeterminacji powstała przez badania Edwarda L., Deciego i Richarda M. i Ryana. Odpowiednie podejście do pracowników powoduje, że chętniej korzystają ze szkoleń wewnątrz firmy. Na czym dokładnie polega autodeterminacja?

Co to jest autodeterminacja?

Nastawienie do pracy często związane jest z ogólnym samopoczuciem danego dnia. Pracownicy umieją określić w jakim kierunku będzie zmierzał ich samorozwój i jak te wszystkie działa wpłynął na funkcjonowanie w perspektywie czasu. Wybory w życiu prywatnym i zawodowym nie zawsze są przemyślane, ale suma sumarum są realizowane samodzielnie- bo to człowiek ostatecznie decyduje o swoich wyborach. Rozwój jest ważnym aspektem w pracy, na który każdy ambitny pracownik bardzo zwraca uwagę, ponieważ to on jest motorem napędowym do realizacji zadań. W autodeterminacji ważna jest równowaga oczekiwań i wymogów w danym środowisku. Bez niej ciężko o optymalne podejście do wielu działań. Aby umiejętnie rozwijać swoje plany i cele w pracy, istotna jest adekwatna reakcja na wszystkie bodźce, które w niej dostajemy. Krótko mówiąc w autodeterminacji chodzi o bodźce rozwojowe. 


Kultura organizacyjna w autodeterminacji


Bez kultury organizacji nie ma prawidłowej autodeterminacji.
To właśnie ona wskazuje kierunek w jakim zmierza przedsiębiorstwo i jak efektywny będzie rozwój pracownika. Kultura organizacyjna tworzy systemy wartości, normy oraz właściwy klimat organizacyjny. Określa ona pracownikom, czy w tym miejscu, w tej firmie mogą się realizować, a ich działania będą zauważalne i ważne dla danego środowiska. 

Motywacja i potrzeby w autodeterminacji 

Motywacja są to procesy fizjologiczne i psychiczne, które determinują działania. Nie zawsze są to czyny świadome, ale również nieświadome oraz związane ściśle z obecnym stanem wewnętrznym człowieka. To potrzeby definiują motywację i ściśle się od nich uzależniają. 

Jakie są typy potrzeb?

  • Potrzeba autonomii,
  • potrzeba kompetencji,
  • potrzeba relacji z innymi.

Potrzeby – jeżeli umiejętnie się je zaspokoi – motywują i umożliwiają efektywne działania związane z obowiązkami zawodowymi. Dzięki takiemu zdrowemu podejściu i określeniu sobie odpowiedniej dla siebie drogi rozwoju, nawet napotkane w pracy przeszkody nie spowodują spadku motywacji i autodeterminacji. 

W teorii autodeterminacji warto być systematycznym, aby umiejętnie wdrożyć ją w praktyce. Jeżeli odpowiednio będzie pracować się z powyższymi obszarami, motywacja członków zespołu na pewno się zwiększy. Warto szczerze zastanowić się jakie obszary w Twojej firmie są do poprawy i pracować nad usunięciem wszelkich przeszkód. Następnie przychodzi czas na wdrożenie obszarów autodeterminacji, po to aby przynieść długotrwałe i wymierne efekty.