Śmierć pracownika to tragiczne zdarzenie, które może mocno wstrząsnąć miejscem pracy. Oprócz ogromnego żalu, który towarzyszy utracie kolegi, pojawiają się także liczne kwestie formalne i etyczne, którymi pracodawca musi się zająć. Jakie kroki należy podjąć po śmierci pracownika? Czy powinno się wypłacić odprawę po śmierci pracownika? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Śmierć pracownika – w zależności od miejsca zgonu

Śmierć pracownika można podzielić na 3 różne sytuacje w czasie:

  • prywatnym,
  • dojazdu do zakładu pracy,
  • pobytu w zakładzie pracy.

W zależności, w jakim czasie doszło do zgonu oraz w jakich okolicznościach, od tego zależy proces dochodzenia, jak i ustalenie obowiązków pracodawcy. My przyjrzymy się w tym artykule śmierci podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Śmierć pracownika – w zakładzie pracy

Cały proces musi zacząć się od procedury powypadkowej. Gdy pracownik zostanie znaleziony w miejscu wypadku, to przede wszystkim należy zabezpieczyć to miejsce. Dotyczy to również materiałów, które mogły przyczynić się do wypadku. Następnie należy udzielić pomocy poszkodowanemu. Niezależnie czy zostanie na tym etapie stwierdzony już zgon, to należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112 i postępować zgodnie z krokami przekazanymi przez ratowników. 

Jeżeli ratownicy potwierdzą zgon, to kolejnym krokiem powinno być zawiadomienie prokuratora i okręgowego inspektora pracy.

W gestii pracodawcy jest ustalenie przyczyn wypadku wraz z osobą, która specjalizuje się w BHP i z przybyłym w tym czasie inspektorem pracy. To właśnie ten zespół sprawdza i spisuje wszystkie uwagi dotyczące zabezpieczenia pracowników w czasie pracy oraz samego sprzętu. Rolą pracodawcy jest poinformowanie rodziny poszkodowanego pracownika o wypadku, w wyniku którego została poniesiona śmierć. 

Śmierć pracownika – jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Niezależnie od branży, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. Wypadki śmiertelne często mają swoje źródło w zaniedbaniach bezpieczeństwa, braku odpowiednich procedur czy nieprawidłowym szkoleniu pracowników. Firmy zobowiązane są prawnie do stosowania się do surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Niestety, nie wszystkie przedsiębiorstwa przywiązują odpowiednią wagę do kwestii bezpieczeństwa pracowników. Często wprowadzane są oszczędności kosztem inwestycji w środki ochrony czy szkolenia, co może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Na barkach pracodawcy spoczywa z pewnością rozliczenie wszelkich należności pieniężnych pośmiertnych, czyli:

Wypłacenie odprawy pośmiertnej jest zależne od wielu czynników, jednak jeśli dojdzie do możliwości wypłacenia powyższej należności z konkretnego zakładu pracy, to przysługuje ona następująco:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy zmarły pracował mniej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy zmarły pracował między 10 lat, a 15 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, gdy zmarły pracował ponad 15 lat.

Przy rozliczeniu roku podatkowego, pracodawca musi przekazać roczny podatek dochodowy (PIT) rodzinie zmarłej osoby.

Odpowiedzialność za śmierć pracownika

Kiedy dochodzi do śmierci pracownika w miejscu pracy, pytanie o odpowiedzialność staje się nieuchronne. Firmy mogą być poddane odpowiedzialności cywilnej czy nawet karnej, zwłaszcza jeśli udowodni się, że zaniedbały swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracowników. 

Konsekwencje prawne nie tylko kształtują obraz firmy, ale także mogą wpływać na jej stabilność finansową. Śmierć podwładnego w miejscu pracy może wywołać negatywne reakcje ze strony klientów. W efekcie przedsiębiorstwa są zobowiązane do podejmowania działań, które przekraczają minimalne wymagania prawa, aby budować zaufanie.

Cykliczne odbywanie szkoleń BHP

Aby skutecznie przeciwdziałać wypadkom śmiertelnym w miejscu pracy, konieczna jest edukacja oraz współpraca między pracodawcami, pracownikami i organami regulacyjnymi. Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa muszą być regularne, dostosowane do specyfiki danej branży i skupiać się nie tylko na przepisach, ale także na praktycznych umiejętnościach radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych.

Bardzo istotne jest dbanie o cyklicznie odbywające się szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które pomogą każdemu pracownikowi w nie narażaniu się na ewentualny uszczerbek na zdrowiu. Dość łatwo przeoczyć lub zapomnieć datę, w której to każdy pracownik powinien odbyć szkolenie BHP. Przy zapamiętaniu tych dat pomoże narzędzie eRCP, z możliwością automatycznych powiadomień.

e-Pracownicy, to system składający się z 6 modułów, który może ułatwić pracę w Twoim przedsiębiorstwie! Dużą zaletą jest możliwość dostosowania modułów wedle zapotrzebowania organizacji. Dla upewnienia się, że Twoja firma potrzebuje innowacyjnego systemu RCP, sprawdź go przez 7 dni za darmo. Bez wiążących umów!

Prowadzisz działalność, która zatrudnia do 5 pracowników? Korzystaj z systemu e-Pracownicy za darmo przez cały okres użytkowania.

Podsumowanie

Śmierć pracownika w miejscu pracy to tragedia, która każe nam zastanowić się nad skutecznością działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wspólna odpowiedzialność całego zespołu w tym pracodawcy może stanowić klucz do minimalizowania ryzyka wypadków śmiertelnych. Dbałość o życie i zdrowie pracowników powinna być nie tylko wymogiem prawnym, lecz także moralnym obowiązkiem.