Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma prawo do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Jeśli decydujemy się na zakończenie współpracy z pracownikiem lub sam pracownik podjął taką decyzję, to musimy się liczyć z tym, że istnieje jeszcze kwestia niewykorzystanego urlopu. Pojawiają się dwie opcje, albo zapłacimy pracownikowi za niewykorzystane dni urlopowe lub wykorzysta te dni w okresie wypowiedzenia. Jak liczyć zapłatę za urlop podczas wypowiedzenia? Jak wygląda kwestia prawna przy urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia? Przeczytaj artykuł.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest to okres wolny, który pracownik może wykorzystać na sprawy niezwiązane z pracą. Najprościej mówiąc, jest to dzień lub dni, podczas gdy pracownik nie przychodzi do pracy. Na dodatek korzystać urlop wypoczynkowy można w każdy sposób. Nie jest to tak naprawdę prawnie spisane, w przeciwieństwie do urlopu L4.

Prawo do urlopu wypoczynkowego może być regulowane przez różne przepisy w zależności od kraju i rodzaju zatrudnienia. Mówiąc bardzo ogólnie, prawo do urlopu wypoczynkowego zostało umożliwione dla pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na etat lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik zatrudniony na umowie o pracę (bez orzeczenia o niepełnosprawności) ma prawo rocznie do:

  • 20 dni urlopu,
  • 26 dni urlopu (po 10 latach stażu pracy).

Pamiętajmy też, że idąc na urlop wypoczynkowy, dłuższy niż jeden dzień, powinniśmy się do niego przygotować. 

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

W sytuacji gdy, rozstajemy się z pracownikiem, przed jego odejściem musimy wziąć także pod uwagę temat urlopu. Jeżeli pracownik jest w okresie wypowiedzenia, to istnieją dwie opcje:

  • wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany czas urlopowy,
  • wysłać pracownika na urlop płatny.

Co jest bardzo ważne, urlop w okresie wypowiedzenia może zarządzić pracodawca bez zgody pracownika. Pracownik jedynie może za porozumieniem porozmawiać z szefem i zachęcić go do konkretnej opcji. 

Podstawa prawna

Prawo dotyczące urlopu podczas wypowiedzenia widnieje w Art. 1671 Kodeksu pracy. Mówi głównie o tym, iż pracownika obowiązuje wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, jeśli zostanie wydany nakaz przez obecnego pracodawcę. Jest to sytuacja, w przypadku której sam urlop nie może przekroczyć wymiaru czasu, który wynika z Art. 1551 Kodeksu pracy.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Jeśli jednak nie chcemy, aby pracownik poszedł na urlop, to mamy obowiązek wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopowe. Ekwiwalent jest wypłacany tylko za te zaległe dni.

Obliczenie wynagrodzenia urlopowego polega na wyliczeniu średniego wynagrodzenia za godzinę pracy.

Przykład:

Najniższa krajowa to obecnie 3 600 zł brutto.

3 600 zł brutto : 20 dni roboczych = 180 zł brutto

180 zł brutto : 8 godzin = 22,50 zł brutto

Jeżeli mamy 5 dni urlopu wypoczynkowego, a dziennie pracujemy 8 godzin, 

to ekwiwalent będzie wynosił 900 zł brutto.

Podsumowanie

Jako pracownik, będąc w okresie wypowiedzenia lub mając pracownika w okresie wypowiedzenia, powinniśmy zainteresować się tematem rozliczenia urlopu wypoczynkowego. Pracodawca, który nie rozliczy się z pracownikiem z urlopu wypoczynkowego na zakończenie współpracy, musi bezsprzecznie liczyć się z konsekwencjami prawnymi w postaci kary pieniężnej.