Będąc w okresie letnim, pracownicy decydują się na wzięcie urlopu wypoczynkowego tzw. urlopu dwutygodniowego. Pracując w firmie np. budowlanej, zazwyczaj nie ma konieczności przygotowywania się do dłuższej nieobecności, jednak sytuacja wygląda inaczej przy pracy przykładowo w branży IT. Jak przygotować się na urlop wypoczynkowy? Czy mamy obowiązek przygotowania się do urlopu wypoczynkowego? Dowiesz się z artykułu.

Przygotowanie do urlopu

Nieprzerwany urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Mówi o tym polskie prawo, które nakłada na pracodawcę obowiązek umożliwienia wzięcia przez pracownika 14-dniowego nieprzerwanego urlopu (licząc z weekendami).

Będąc pracownikiem, warto skorzystać z takiej możliwości, ponieważ odpoczynek od pracy przez dłuższy okres jest korzystny dla dobra psychicznego i fizycznego. Po takim okresie wolnego od obowiązków służbowych, na pewno praca będzie efektywniejsza. Istnieje wiele rodzajów urlopów, ale ten konkretny daje największe możliwości do odpoczynku.

Czy mamy obowiązek przygotowania zadań przed urlopem?

Ten temat jest dość kontrowersyjny, ponieważ nie ma prawnego obowiązku, który mówiłby o przygotowaniu zadań bezpośrednio przed urlopem. Jednak jako pracownicy, którzy dbają o swoje obowiązki i wywiązują się z nich, powinniśmy czuć odgórnie, że należy wszystko przygotować.

Jak się przygotować do urlopu?

Przygotowanie do urlopu zaleca się zacząć nieco szybciej niż w ostatni dzień pracy. Warto takie przygotowania rozpocząć już tydzień wcześniej, aby zachować bezpieczny odstęp czasu.

Istnieje pięć głównych punktów przy przygotowaniu do urlopu:

  • uporządkowanie zadań,
  • dokończenie ważnych zadań, jak i projektów,
  • przygotowanie wszystkich materiałów potrzebnych do dalszej pracy,
  • stworzenie harmonogramu pracy dla innego pracownika,
  • przekazanie zadań.

Skrupulatne przygotowanie wszystkich materiałów będzie dużą wygodą dla obu stron. Pracownik, który zajmie się zadaniami pod nieobecność kolegi lub koleżanki z zespołu nie będzie musiał niepotrzebnie się martwić i stresować, a pracownik na urlopie, nie będzie musiał odbierać lub odczytywać wiadomości dot. pracy.

Gdy mamy już przygotowane wszystkie materiały oraz spisane zadania, jak i harmonogram pracy, pojawia się pytanie- komu teraz je przekazać? Odpowiedź jest zależna od organizacji w firmie. Jeśli jest się pracownikiem w dziale dwuosobowym, to najprościej jest to przekazać osobie z działu. Jeśli jednak sytuacja nie jest taka prosta, to najlepiej udać się do kierownika, który wskaże potencjalną osobę, której będzie można przekazać wszystkie istotne rzeczy.

Po przygotowaniu wszystkich materiałów, harmonogramu oraz zakończeniu wszystkich zadań, a następnie przekazaniu ich do osoby, która będzie nas zastępować, możemy iść na długi urlop. Należy pamiętać, że przy urlopie wypoczynkowym również otrzymamy wynagrodzenie.

Po powrocie z urlopu konieczna będzie rozmowa z drugim pracownikiem, w celu rozpoznania sytuacji. Ważne jest, aby dowiedzieć się, czy pod naszą nieobecność wszystkie powierzone zadania zostały wykonane, oraz czy pojawiły się nowe projekty.

Podsumowanie

Reasumując, jeśli jest się pracownikiem firmy, w której zadania są przydzielane imiennie, to oznacza ukryty obowiązek do przygotowania się przed dłuższym urlopem wypoczynkowym. Dobre przygotowanie swoich zadań i przekazanie ich innemu pracownikowi, może owocować w przyszłości poprzez docenienie przez kierownika lub szefa. Takie zachowanie zbuduje dobry i odpowiedzialny PR wokół pracownika.