Zarządzanie zasobami ludzkimi, to obszar działalności związany z zarządzaniem personelem w organizacji. Jest to strategiczny proces, który ma na celu efektywne wykorzystanie ludzkich zasobów do osiągnięcia wyników organizacyjnych. Obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od rekrutacji i selekcji pracowników, poprzez rozwój kompetencji, zarządzanie wynagrodzeniem i kartami pracy, aż po utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników. Od czego zacząć zarządzanie zasobami ludzkimi? W jakich obszarach pojawia się zarządzanie zasobami ludzkimi? Przeczytaj artykuł.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – od czego zacząć?

Rozpoczęcie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi wymaga zrozumienia podstawowych koncepcji i przyjęcia podejścia strategicznego. Oto kilka kroków, od których można zacząć:

  • zrozumienie celów organizacji,
  • określenie potrzeb kadrowych,
  • przygotowanie planu kadrowego,
  • rozpoznanie umiejętności i potencjału pracowników,
  • wdrożenie systemu oceny pracowników,
  • rozwinięcie planu rozwoju pracowników,
  • monitorowanie i dostosowywanie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to dynamiczny proces, który wymaga ciągłego doskonalenia. Rozpoczynając od tych kroków, organizacja może skuteczniej wykorzystywać potencjał swoich pracowników i osiągać strategiczne cele.

W jakich obszarach pojawia się zarządzanie zasobami ludzkimi?

Jest kilka kluczowych aspektów, które pojawiają się przy zarządzaniu zasobami ludzkimi:

Rekrutacja

Proces zbierania kandydatów, a w następnym etapie wybierania tych najlepszych do pracy w naszej organizacji. Obejmuje to określone wymagania, które jako firma zaznaczamy przy ogłoszeniu na konkretne stanowisko. Tutaj musi panować zawsze porządek, ponieważ żadna organizacja nie może pozwolić sobie na bałagan już w początkowym etapie rozwijania firmy o nowego pracownika.

Rozwój kompetencji

Są to działania, których celem jest rozwijanie już nabytych umiejętności pracownika oraz odnajdywanie nowych, których jeszcze nie posiada. Jest to również rozszerzenie wiedzy dotyczącej obecnego stanowiska i ról, które spoczywają na personelu.

Zarządzanie wynagrodzeniami

Podstawową decyzją w organizacji jest określenie systemu wynagrodzeń, który będzie panował w przedsiębiorstwie. Każda firma ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie zgodnie z przepisami i aktualnie panującą najniższa krajową. Należy również ustalić politykę firmy, która będzie mówić o tym, kto i kiedy przyznaje dodatkowe wynagrodzenie w postaci np. premii oraz innych elementów wynagrodzenia.

Zarządzanie urlopem

Każdemu pracownikowi na umowie o pracę przysługuje min. 20 dni urlopu wypoczynkowego. Zarządzanie urlopem powinno być przejrzyste dla każdego pracownika. Widoczność dni wolnych innych pracowników wspomoże organizację pracy całego zespołu. W systemie e-Pracownicy jest taka możliwość. Sprawdzenie urlopów trwa moment, a dostęp do panelu można mieć zawsze pod ręką.

Zarządzanie wydajnością

Pracodawca wyznacza rolę monitorowania i oceniania efektywności jednemu z pracowników. Zazwyczaj jest to kierownik lub lider, w zależności od rodzaju organizacji. Celem jest badanie aktualnie trwających działań i reagowanie, jeśli dzieje się coś niepokojącego, a cel, który został wyznaczony nie wzrasta.

Komunikacja w organizacji

Tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej, która wpływa na proste i klarowne dostarczanie informacji między działami. Obejmuje to zarówno przekazywanie wszystkich informacji, jak i słuchanie pracowników. Głos każdej osoby jest ważny, szczególnie w zespole wieloosobowym, gdzie pojawią się różne charaktery, w tym osoby, które wyrażają swoje zdanie między słowami.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Jeśli w organizacji mają pojawić się zmiany, to każdy pracownik powinien być dostatecznie poinformowany. W przeciwnym razie pojawi się dezinformacja oraz szerzenie plotek, które tylko szkodzą firmie i  komunikacji.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym:

Bardzo dobrą decyzją jest ciągłe dążenie do tworzenia warunków w pracy, które umożliwią efektywne łączenie życia prywatnego z tym zawodowym. Dobry work-life-balance, to podstawa do posiadania skutecznych pracowników.

Rozwiązanie konfliktów i mediacja

Kłótnie między ludźmi można spotkać nie tylko w pracy, jednak to właśnie w tym miejscu spędzamy ogromną ilość czasu w ciągu dnia. Istotne jest dbanie o szybkie i proste rozwiązywanie konfliktów poprzez mediację osoby z zewnątrz działu.

Porządek w kartach pracy

Porządek w dokumentacji to bardzo ważna sprawa. Również dotyczy to kart pracy, które muszą być wypełniane i wysyłane do księgowej co miesiąc. Do tej czynności warto wybrać intuicyjny system, który pozwoli na sprawne generowanie kart pracy. Takim systemem jest system  e-Pracownicy, który ułatwia pracę, a dzięki swojej intuicyjności wspomoże firmę w działaniach, takich jak pilnowanie cyklicznych badań lekarskich oraz przy tworzeniu kalendarza urlopowego.

Kalendarz systemu e-Pracownicy

Podsumowanie

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji, ponieważ skuteczne wykorzystanie potencjału pracowników ma bezpośredni wpływ na osiąganie celów biznesowych. Działa ono również jako most między strategią organizacji a ludzkimi zasobami, integrując cele biznesowe z potrzebami i oczekiwaniami pracowników.