Każde przedsiębiorstwo posiada swoje cele i wyobrażenia na temat podejmowanych założeń. Controlling jest bardzo istotnym narzędziem w powyższych działaniach. Jest to źródło wiedzy, które bywa niezwykle istotne podczas wyznaczania celów i realizowania ich. Na czym polega outsourcing controllingu? Co może wnieść controlling do przedsiębiorstwa? Dowiesz się, z tego artykułu.

outsourcing controllingu w przedsiębiorstwie

Na czym polega outsourcing controllingu?

Sam controlling polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem, a obejmuje on cały etap planowania i ustalania celów, jak i wykonywania i kontrolowania powierzonych zadań. Jednakże, outsourcing controllingu to łączenie się z osobą z firmy lub spoza niej w celach realizowania działań określonych w przedsiębiorstwie. Pamiętajmy, że kontrola, nie oznacza od razu braku zaufania do naszych pracowników.

Co może wnieść controlling do przedsiębiorstwa?

Controlling może, a nawet powinien zostać wprowadzony do każdego przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia czy jesteśmy właścicielami dużego, średniego, małego czy mikro przedsiębiorstwa. Każda firma, tak samo potrzebuje automatyzacji procesów, celów, oraz ich prawidłowej realizacji.

Wszystkie firmy mogą działać bez controllingu, ale niesie on za sobą tyle zalet, że warto zastanowić się, czy nie przyniesie on naszemu przedsiębiorstwu wiele dobrego. Solidne działania bez kontroli, mogą nie przełożyć się na zysk, który oczekujemy, gdyż nie mamy pewności, że wszystko, co się dzieje, idzie w dobrym kierunku dla nas, jak i firmy.

W czym jeszcze może pomóc controlling?

Planowanie budżetu

Kontrolowanie budżetu mówi samo za siebie. W przedsiębiorstwie budżet, który nie posiada luk, oraz jest stale kontrolowany, niesie za sobą pozytywne aspekty. To dzięki temu szef może pozwolić na dodatkowe premie i podwyżki. Na co dzień pracodawca lub odpowiedzialny za to pracownik może nie pamiętać o stałych kosztach oraz kosztach zmiennych. Tutaj controlling ma właśnie swoje stałe miejsce.

Automatyzacja procesów pracowniczych

W XXI wieku automatyzacja wszystkiego jest codziennością w przedsiębiorstwach. Controlling automatyzacji daje dużo pozytywów na temat rzetelności i badania podejmowanych działań w firmie.

Kontrola jakości i podejmowanych działań

Kontrola jest tutaj jak najbardziej wskazana, bo jest to podstawa narzędzia controllingu. Doglądanie kontroli pozwala na dogłębne zbadanie czy procesy oraz jakość są na odpowiednim poziomie, a ich wydajność nie spada.

Analiza wszystkich danych

Podczas wszystkich działań, analiza jest bardzo ważnym procesem, natomiast przy controllingu istota ta wzrasta. Dzięki kontroli analizy możemy dowiedzieć się, czy wszystko działa tak, jak powinno.

Kto powinien zająć się controllingiem?

Jest to dość często osobne stanowisko w pracy, ale może być także dodatkową rolą pracownika. Możemy zdecydować się na zatrudnienie osoby z zewnątrz na zasadach quiet hiring lub powierzyć to już zatrudnionemu pracownikowi. Wszystko jest zależne od budżetu, jaki posiada zakład, jak również ilości zadań przy controllingu.

Outsourcing controllingu pomoże zaoszczędzić pieniądze, jako że posiadając dodatkowego pracownika, musimy liczyć się z tym, że ciąży na nas obowiązek comiesięcznych opłat pracowniczych. W sytuacji zatrudnienia zewnętrznej firmy takie koszty nam odchodzą i istnieje spora szansa, że zostanie zaoszczędzona duża kwota pieniędzy.

Outsourcing controllingu-czy jest bezpieczny?

Przy skorzystaniu z zewnętrznej firmy, mogą się pojawić wątpliwości co do bezpieczeństwa. Jeżeli pamiętamy o umowie NDA, to nasze obawy mogą z pewnością zniknąć. W tej sytuacji bezpieczeństwo jest na tym samym poziomie, co zatrudnienie nowego pracownika.