Istnieje wiele terminów, które kryją się pod frazą quiet. Kolejnym z nich jest quiet firing (z ang. ciche zwolnienie), które nie jest aż tak spopularyzowane, jak inne, podobne sformułowania. Ten termin niesie za sobą dość negatywne skutki, a jego praktyka nie jest dobrze oceniana. Na czym polega ciche zwolnienie? Jakie mogą być sygnały cichego zwolnienia? Dowiesz się z tego artykułu.

quiet firing, czyli ciche zwolnienie

Na czym polega ciche zwolnienie?

Ten termin polega na zwolnieniu pracownika, bez złożenia mu wypowiedzenia. Przedsiębiorstwo, które chce zastosować quiet firing, doprowadza do tego, aby pracownik sam się zwolnił poprzez szereg sposobów.

Istnieją również inne terminy z rodziny quiet:

Oba pojęcia polegają na czymś innych, natomiast łączy je jedno-wszystko odbywa się po cichu, bez mówienia wszystkim o tym, co się aktualnie dzieje. Pojęcie quiet firing jest dość kontrowersyjne, ponieważ nie każdy zgadza się z tym, że posiada ono jakiekolwiek dobre strony.

Sygnały quiet firing

Podczas pracy w przedsiębiorstwie można wyczuć sygnały cichego zwolnienia. Przykładem tego zjawiska może być:

Zbywanie pracownika

Pierwszym objawem cichego zwolnienia, może być zbywanie pracownika przez pracodawcę lub kierownika. Zazwyczaj dla przełożonych ważny jest kontakt z pracownikami. W takiej sytuacji ze strony pracobiorcy dobrą decyzją będzie rozmowa, podczas której dowie się, czy zaczyna pojawiać się temat quiet firing.

Brak chęci do rozwoju

Najlepszymi zatrudnionymi są osoby, które czują potrzebę rozwoju i dokształcania. Gdy poczujemy, że na ten temat są zaniki, to dobrym wyborem będzie zmiana dotychczasowego podejścia. Wysoka chęć rozwoju może owocować nie tylko w postaci uniknięcia quiet firing, ale również uzyskania podwyżki lub premii.

Brak powierzania ważnych zadań

Dobry i lojalny pracownik, zazwyczaj dostaje te największe i najważniejsze zadania lub projekty. Podczas gdy pracodawca ma styczność z pracownikiem, który dość mocno zaniedbuje swoje zadania, nie wykonuje ich tak, jak powinien, jego wiedza jest za mała, to pracodawca nie przekazuje mu ważnych dla przedsiębiorstwa zadań. Jeżeli jesteś takim pracownikiem, to warto popracować nad powyższymi aspektami.

Brak rozmowy o dalszym rozwoju kariery

Każdy pracodawca lub przełożony powinien rozmawiać z pracownikiem o rozwoju jego kariery. W przypadku braku rozmów, dotyczących dalszej kariery możemy traktować to jako sygnał,że jest. Ten przypadek powinien zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy takie rozmowy wcześniej były podejmowanie, lub droga do dalszej ścieżki rozwoju jest otwarta.

Brak podwyżki

W sytuacji, gdy pracodawca planuje podwyżki lub premie i nie pojawia się tam nasze nazwisko, to powinniśmy zacząć się zastanawiać, w czym jest problem. Czy nasze chęci są za małe lub może nasza wiedza nie jest wystarczająca do uzyskania podwyżki? Możliwe jest również, że nasze działania nie osiągają zamierzonych celów i pracodawcy to nie odpowiada.

Prawo pracy, a ciche zwolnienie

Kodeks pracy nie mówi jasno o metodzie quiet firing, natomiast możemy znaleźć art. 218§1a kodeksu karnego. Ten artykuł mówi o tym, iż „kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”. Oznacza to, że ciche zwolnienie jest bezprawne i nie jest to dobra praktyka, wykonywana przez szefostwo. Dość często mówi się, że jest to jeden z odłamów mobbingu i nękania w przedsiębiorstwie.

Co zrobić, jeśli podejrzewa się quiet firing?

Najlepszym wyborem jest podjęcie rozmowy. Podczas niej można wprost powiedzieć o swoich obawach przełożonemu lub szefowi. Zazwyczaj taka prosta komunikacja daje najwięcej zalet.

Jeśli wychodzimy z taką rozmową do innych, to musimy mieć ku temu mocne argumenty. Taka rozmowa może być bardzo niekorzystna dla nas, jeśli jedynym argumentem, będzie brak podwyżki, lub brak powierzania ważnych projektów.

Powyższa rozmowa powinna wyjść z naszej inicjatywy, dopiero gdy będziemy mieć kilka porządnych argumentów.