Mobbing to nękanie psychiczne (często grupowe) pracownika przez pracodawcę lub innych pracowników. Są to negatywne wypowiedzi, ciągła krytyka pracownika, jego izolacja społeczna wewnątrz organizacji. Do mobbingu zaliczamy także wykluczanie kontaktów społecznych z jego działań służbowych, czy rozpowszechnianie celowo nieprawdziwych informacji o pracowniku.

Przede wszystkim warto podkreślić, że mobbingiem można nazwać działania, które są długotrwałe. Jednorazowy incydent nie jest określany w ten sposób.

co to jest mobbing

Przykłady mobbingu:

 • pracownik przychodzi do pracy, a nikt się z nim nie przywitał;
 • w stosunku do jednej osoby wszyscy członkowie zespołu pozwalają sobie na niemiłe żarty, ironię;
 • koledzy celowo ukrywają informacje, aby jeden z nich dostał karę za niewykonanie jakiegoś zadania;
 • dezinformacja – ta metoda jest często stosowana wobec początkujących, którzy dopiero zaczynają pracę i do końca nie wiedzą o swoich i obowiązkach innych pracowników. Z powodu dezinformacji takie osoby mogą być postrzegane jako niewykwalifikowany i słaby specjalista.

Jak oprzeć się mobbingowi w pracy, jeśli nieprzyjaźń pochodzi od kolegów:

 • przeanalizuj sytuację: co spowodowało prześladowania, kto jest inicjatorem tej akcji;
 • trzymaj się twardo, pewnie, nie ulegaj prowokacji, nie przeciwstawiaj się zespołowi;
 • starannie wykonuj obowiązki służbowe, unikaj błędów;
 • zaangażuj kierownictwo w rozwiązanie konfliktu.

Co powinien zrobić kierownik, gdy dowie się o zastraszaniu pracownika przez innych członków zespołu?

 1. Organizować i utrzymywać sprzyjający klimat psychologiczny i społeczny w zespole.
 2. Tworzyć kulturę korporacyjną.
 3. Hamować rozpowszechnianie plotek, donosów, intryg.
 4. Utrzymywać otwartą politykę zarządzania, w której każdy pracownik będzie znał obowiązki swoje i innych. Co więcej ma dostęp do informacji kto radzi sobie z ich wypełnianiem, a także jak, kto i za co został nagrodzony, bądź ukarany.

Przyczyny mobbingu

O przyczynach mobbingu można się rozpisywać na wiele stron. Ale warto sobie uświadomić, że jeśli padłeś ofiarą mobbingu, to przyczyną nie są twoje błędy. Być może leży to w osobliwościach twojego zachowania, charakteru, ale w ten czy inny sposób nie ma potrzeby pogłębiania traumy moralnej banalną samoanalizą.

Najczęstszym powodem mobbingu jest najzwyczajniej zazdrość, młodszego i bardziej „wartościowego” kolegi. Dowiedziono, że sprawcami bullyingu w wielu przypadkach są starsi pracownicy, którzy boją się utraty miejsca pracy i z tego powodu znajdują winę u swoich kolegów.

Negatywne skutki mobbingu

Główną konsekwencją mobbingu będzie ciągłe pogarszanie się stanu moralnego i fizycznego ofiary. Osoby poddane terrorowi psychologicznemu mogą mieć problemy z samooceną, rozwijają zaburzenia psychosomatyczne i nerwowe, pojawia się skłonności do samobójstwa, załamań nerwowych i niemotywowanej agresji.

Ponadto większość osób narażonych na nękanie cierpi na:

 • bezsenność i problemy ze snem;
 • drażliwość;
 • przewlekłą depresję;
 • choroby układu krążenia, w tym zawały serca serca;
 • różne zaburzenia poznawcze, na przykład, zauważalnie zmniejszają koncentrację uwagi.

W takich sytuacjach najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie czy masz odwagę z tym walczyć. Gdy czujesz, że nie dasz rady, to łatwiej znaleźć inną pracę, niż pozwolić na zniszczenie swojej psychiki. Z mobbingiem ze strony współpracowników można radzić sobie na wiele sposobów. Nie wolno jednak się temu poddawać. Zgłaszanie takich sytuacji pomoże zapobiegać im w przyszłości.