Pracodawcy bardzo cenią sobie, gdy ich pracownik decyduje się na dalszy rozwój zawodowy. Jeżeli pracownik chciałby otrzymać wolne na czas nauki, musi liczyć na zgodę szefa, natomiast w prawie pracy istnieje zapis dotyczący urlopu szkoleniowego, który przysługuje w momencie nabywania nauki. Komu przysługuje urlop? Ile dni w roku przysługuje jako urlop szkoleniowy? Co powinien zawierać wniosek o urlop szkoleniowy? Dowiesz się o tym z artykułu poniżej.

Jak wygląda urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy — prawo pracy

Kodeks pracy dość jasno określa temat urlopu szkoleniowego. Pracodawca ma obowiązek stosować się do przepisu z art.103(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, jeżeli dalszy rozwój zawodowy pracownika, jest z jego inicjatywy, lub za jego zgodą. W przeciwnym razie pracodawca nie ma obowiązku udzielania wolnego z tytułu nauki.

Aby w pełni kwalifikować się do urlopu szkoleniowego, należy mieć podpisaną umowę o pracę. Urlop szkoleniowy jest przyznawany z racji egzaminów, których zdanie jest obowiązkowe do zakończenia pewnego etapu nauki, lub jej całkowitego ukończenia.
Gdy pracodawca zgodzi się, aby pracownik podniósł swoje kwalifikacje, należy sporządzić umowę pisemną, która przedstawi obowiązki oraz prawa obu stron na okres kształcenia. Musi ona być zgodna z w.w. Kodeksem pracy dot. urlopu szkoleniowego. To również w tej umowie należy zawrzeć aspekt, ewentualnego niepodniesienia kwalifikacji u pracownika.

Okres trwania urlopu szkoleniowego

Okres urlopu szkoleniowego, jaki przysługuje pracownikowi, jest zależny od egzaminów, które pojawiają się na etapie jego kształcenia. Nie jest liczony z puli urlopu wypoczynkowego. Wymiar czasowy przedstawia się następująco w przypadku egzaminu:

 • maturalnego – 6 dni roboczych,
 • ekscentrycznego – 6 dni roboczych,
 • zawodowego – 6 dni roboczych,
 • dyplomowego – 21 dni roboczych.

Przy egzaminie dyplomowym liczba dni wolnych jest kilkukrotnie większa, ponieważ tyczy się to również przygotowania pracy dyplomowej. Pracodawca sam nie może zmniejszyć liczby dni, jakie przysługują przy danym egzaminie.
Warto dodać, że jeżeli pracownik nie zdecyduje się na wykorzystanie przysługujących mu dni wolnych, urlop przepada bez możliwości wykorzystania go w późniejszym czasie.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Wniosek o urlop szkoleniowy musi być sporządzony na papierze, który jest podkładką dla obu stron. Taki wniosek musi być sporządzony przez pracodawcę lub osobę z działu HR. Zawiera on podstawowe informacje, które są zawarte na większości wniosków, ale również dodatkowo musi zawierać szczegóły dotyczące urlopu szkoleniowego.

Wniosek o urlop szkoleniowy powinien zawierać m.in. takie informacje jak:

 • data,
 • miejscowość,
 • dane personalne pracownika,
 • pełna nazwa i adres firmy,
 • 2-3 zdania na temat podstaw do wniosku,
 • termin egzaminu,
 • dane personalne pracodawcy,
 • podpis pracownika oraz pracodawcy.

Wynagrodzenie podczas urlopu szkoleniowego

Pracownik ma prawo do uzyskania wynagrodzenia za czas przebywania na urlopie szkoleniowym. Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi w pełnej stawce, tak samo, jak dzień pracujący. Jedyna różnica to rozliczenie takiego dnia w momencie, gdy składki są ruchome. Mimo to, w takiej sytuacji nie odbiega to znacząco od standardowych rozliczeń.

Dodatkowo pracodawca z dobrej woli może pokryć niektóre koszty. W ich skład wchodzi:

 • przejazd,
 • kształcenie,
 • materiały do szkolenia,
 • nocleg.

Jest to dość ryzykowna kwestia, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik nie zdoła podnieść swoich kwalifikacji, czyli mówiąc wprost, nie zda egzaminów, to musi zwrócić pełną kwotę pracodawcy.