Pracownik może wziąć urlop wypoczynkowy z wielu powodów, które mogą zostać osobiste, bez obowiązku ujawniania ich przełożonym. Aby uzyskać urlop, musi zostać złożony wniosek urlopowy do pracodawcy lub kierownika, w zależności od polityki firmy. Jednak jak się okazuje, w Kodeksie pracy znajdziemy również artykuł dotyczący obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia wniosku urlopowego? Dowiedz się.

Odmowa wniosku urlopowego. Czy jest zgodna z prawem?

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Zgodnie z prawem, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje konkretna pula dni urlopu wypoczynkowego.

Art. 161 Kodeksu pracy zobowiązuje każdego pracodawcę, który zatrudnia min. jedną osobę, do umożliwienia skorzystania z dni wolnych w roku, w którym pracownik uzyskał do nich prawo. W takiej sytuacji pracownik musi złożyć wniosek urlopowy.

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu w dniu podanym na wniosku. Przypominamy, że pracodawca i pracownik mają obowiązek przestrzegać zapisów Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).

Odmowa wniosku urlopowego

W czasie przyjmowania wniosku urlopowego może pojawić się odmowa ze strony pracodawcy, z racji pewnych wyjątkowych powodów. Głównym z nich może być sytuacja, podczas której nieobecność wnioskującego pracownika będzie wpływała na problemy z płynnością działania przedsiębiorstwa.

Na pracodawcy w takiej sytuacji spoczywa obowiązek znalezienia innego dogodnego terminu na wzięcie urlopu przez pracownika składającego wniosek.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Najwygodniejszą formą wystawiania i przyjmowania wniosków urlopowych jest korzystanie z elektronicznego systemu. Taką formą jest eRCP e-Pracownicy, czyli innowacyjny i wielofunkcyjny system do zarządzania pracownikami.

System e-pracownicy eRCP

Przez swój webowy system w każdej chwili i z każdego miejsca możemy wystawić wniosek urlopowy, który w tym samym czasie trafi do pracodawcy. Jest to również szybki dostęp do wszystkich wniosków – bieżących oraz zrealizowanych, do których decyzja została już podjęta.

System e-pracownicy eRCP

Moduł wystawiania wniosków urlopowych posiada również różne rodzaje absencji, które pozwalają na samodzielne sprecyzowanie listy wniosków urlopowych, które mogą zgłaszać pracownicy.

Skorzystaj z darmowej wersji próbnej i sprawdź znaczące ułatwienie pracy dzięki systemowi e-Pracownicy.

Co może zrobić pracownik w sytuacji odmowy?

Pracownik może w ostateczności skorzystać z urlopu na żądanie. Możliwość wzięcia takiego urlopu jest tylko cztery razy w ciągu roku. Tzw. UŻ pobiera się bezpośrednio z puli urlopów wypoczynkowych. Należy pamiętać, że taki wniosek o urlopie na żądanie powinno się złożyć najpóźniej w ten sam dzień przed rozpoczęciem pracy.

Pracodawca ma w dalszym ciągu możliwość odmówić udzielenie dnia wolnego po złożeniu wniosku. Taka opcja może pojawić się w sytuacji, gdy nie jest przestrzegane ograniczenie w postaci okresu na złożenie wniosku o urlop na żądanie. Wniosek o urlop na żądanie składa się tylko w nagłych sytuacjach.

Podsumowanie

Jak widać, pracodawca ma możliwość odmowy udzielenia urlopu wypoczynkowego, mimo że takie sytuacje zazwyczaj dzieją się w skrajnych sytuacjach. Pożądane byłoby zrozumienie pracodawcy, gdy brak personelu będzie skutkował odmową wniosku urlopowego. Jeśli jednak sytuacja odmowy pojawia się nagminnie, to warto zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy.