Body leasing to jeden ze sposobów na zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika, bez konieczności prowadzenia rekrutacji. To model współpracy, w którym firma “wypożycza” swoich pracowników innym firmom na określony czas. Chociaż termin body leasing przez niektórych używany jest zamiennie z terminem outsourcing, to między nimi występują istotne różnice. Czym dokładnie jest body leasing? Kiedy warto z niego skorzystać i co go wyróżnia? Sprawdź w naszym artykule. 

Body leasing  – czym jest? 

Body leasing jest formą wypożyczenia pracownika innej firmie. Leasingodawca, czyli firma, która wypożycza swojego pracownika, zawiera umowę z leasingobiorcą, która powinna jasno określać zasady i warunki takiego wypożyczenia. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące: 

  • okresu wypożyczenia danego pracownika, 
  • typu pracy, 
  • opisu stanowiska,
  • zakresu obowiązków. 

Body leasing często oferowany jest przez agencje pracy tymczasowej. To one zatrudniają pracowników, a następnie wypożyczają ich innej firmie. Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem, takie jak wynagrodzenie czy ubezpieczenie są w tym przypadku po stronie agencji. To szczególnie dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zwiększają zatrudnienie w sezonie lub w przypadku, kiedy muszą zastąpić w danym okresie pracownika, przebywającego na zwolnieniu lekarskim. 

Leasing indywidualny 

Body leasing może odbywać się również między dwoma prywatnymi przedsiębiorstwami. Firmy ustalają między sobą warunki wypożyczenia i na tej podstawie zawierają współpracę. To zjawisko, które następuje w przypadku zmniejszenia intensywności pracy w jednym przedsiębiorstwie, natomiast w drugim odwrotnie. W tej sytuacji pierwsza firma może wypożyczyć swojego pracownika drugiej. Zasady leasingu pomiędzy firmami określa Kodeks pracy, a konkretnie art. 174. Za pisemną zgodą pracownika pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu i oddelegować go do pracy w innym przedsiębiorstwie. Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od leasingu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie wypożyczonemu pracownikowi wypłaca leasingobiorca, a stosunek pracy w macierzystej firmie ulega zawieszeniu. 

Zjawisko body leasingu zyskuje na popularności szczególnie w branży IT. Specjaliści IT, dzięki temu mogą angażować się w nowe projekty i mają okazję pracować w różnych kulturach organizacyjnych. Dodatkowo rozmaite doświadczenie zawodowe może również pomóc im w przyszłych rekrutacjach. 

Czym różni się body leasing od outsourcingu? 

Często pojęcie body leasingu mylone jest z outsourcingiem. Są to jednak usługi, które w znacznym stopniu się różnią. Outsourcing polega na zleceniu całego zadania firmie zewnętrznej. To ona odpowiada za realizację i kontrolę prac nad powierzonym zadaniem. Przedsiębiorstwo zlecając zadanie firmie outsourcingowej, nie przyjmuje do swojej organizacji żadnych pracowników. Przykładem może być outsourcing księgowy, który polega na zleceniu prowadzenia księgowości własnej firmy innej firmie, zajmującej się tego typu usługami. W przypadku body leasingu kontrolę nad wypożyczonym pracownikiem i jego pracą sprawuje firma, która skorzystała z body leasingu i wypożyczyła pracownika do swojej firmy.

Zalety body leasingu 

Na body leasingu mogą zyskać zarówno pracownicy, jak i firmy. Takie rozwiązanie pozwala firmom na większą elastyczność oraz szybsze dostosowywanie się do bieżących trendów i zmian. Dodatkowo firmy nie muszą tracić czasu i pieniędzy na kolejne rekrutacje. Również z perspektywy pracownika body leasing pozwala zdobyć doświadczenie w różnych branżach oraz firmach. Pracownicy mają okazję pracować w różnych projektach, mogą nawiązać liczne znajomości biznesowe, a przede wszystkim mogą rozwijać swoje umiejętności.