W czasie pandemii ludzie zmienili swoje podejście do wielu spraw. Między innymi pracownicy. Inaczej traktują swój urlop – wykorzystują go w mniejszym stopniu, a także są bardziej dostępni w czasie jego trwania (np. odbierają telefony). Czego w tej chwili oczekują pracownicy od miejsca pracy?

Elastyczne zatrudnienie

Coraz częściej odchodzimy od tradycyjnego modelu zarządzania. Niestabilna sytuacja gospodarcza wymusza na przedsiębiorcach innego podejścia. Z elastycznych form zatrudnienia korzystają jednak nie tylko pracodawcy, a właśnie pracownicy. Obecnie to właśnie pracownik wychodzi z inicjatywą i wymogiem większej elastyczności. Czego może dotyczyć?

  • Czasu pracy,
  • przestrzeni do pracy,
  • kwalifikacji,
  • a nawet liczby pracowników.

Z punktu widzenia pracownika elastyczne zatrudnienie przynosi wiele korzyści. Głównie wskazuje się na możliwość łączenia pracy z innymi aktywnościami. Dzięki elastycznej formie zatrudnienia pracownik może zająć się rodziną, studiami, a nawet swoją pasją, np. podróżami. Dla młodych ludzi stanowi to duże ułatwienie, aby zdobywać kompetencje i doświadczenie, jednocześnie nie rezygnując z rozwoju osobistego.

Pracodawcy natomiast podkreślają, że elastyczne zatrudnienie wiąże się z niższym oskładkowaniem, redukcją kosztów, szybszą rekrutacją, a także większym zadowoleniem pracowników. To ostatnie ma duży wpływ na efektywność firmy.

Elastyczna praca

Pracownicy oczekują dziś dużej swobody w ramach godzin pracy. Chcą decydować o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także o dniach wolnych. Co więcej, obecnie pracownicy oczekują elastyczności pracy w zakresie miejsca jej wykonywania. Jak wiemy, praca zdalna jest teraz bardzo popularna. Przy zmianie pracy pracownicy biorą pod uwagę sposób świadczenia pracy i bardziej przychylają się do trybu zadaniowego, najlepiej z możliwością pracy zdalnej i hybrydowej.

Pracodawcy chcą maksymalnie wykorzystywać potencjał zatrudnionych pracowników. Dokonują awansów i wprowadzają zmiany w ramach istniejącej struktury zatrudnienia. Dużo częściej pozwalają na zmianę umowy, czy godzin i miejsca pracy. Jeśli w ramach jednego zakładu pracy nie ma elastyczności i możliwości rozwoju, pracownicy decydują się na zmianę pracodawcy.

Według najnowszych badań Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad pracownicy w dużej mierze odbierają telefony (57% badanych) i odpisują na maile (43% respondentów) w trakcie trwania urlopu. Takie wyniki wskazują na dużą elastyczność wykazywaną przez podwładnych. Istotne jest, że elastyczność zatrudnienia wymaga większego zaangażowania.

Wady elastycznej formy zatrudnienia

Każda forma pracy posiada pewne wady. Ze strony pracownika elastyczna praca może oznaczać dla nich niższe wynagrodzenie i niepewność dot. zarobków. Co więcej, wiąże się to czasem z brakiem stabilizacji. Decydując się na elastyczne zatrudnienie muszą mieć na uwadze brak świadczeń, awansu w strukturach firmy, a także często konieczność wykonywania usług w nieregularnych porach, np. nocą.

Pracodawcy wskazują, że pracownik w ten sposób zatrudniony jest czasem mniej wydajny. Nie można na bieżąco koordynować i organizować jego pracy. Mowa tutaj także o kontrolowaniu codziennych zadań. Przy elastycznej formie zatrudnienia liczy się zaufanie do pracownika, ponieważ wymaga ona samoorganizacji i samodyscypliny. Bez tych umiejętności trudno o efektywną i sukcesywną pracę. Zły dobór pracownika do tej formy zatrudnienia, to nie tylko problem niezrealizowanych zadań bieżących, ale może odbić się to na całościowym funkcjonowaniu firmy i jej przychodach.