Pracownicy dość często mogą spotkać się z czarną skrzyneczką zawieszoną na suficie, która ma za zadanie monitorowanie ich pracy. Pracodawca lub przełożony właśnie w taki sposób chce kontrolować pracę i jej jakość u swoich pracowników. Czy ma to swoje zalety, czy tylko wady? Jaki sens posiada monitoring pracownika? Czy monitoring pracownika wpływa pozytywnie na zdrową relację w przedsiębiorstwie? Dowiesz się z tego artykułu.

Monitoring pracowników

Definicja monitoringu pracowników

Monitoring to kontrolowanie pracowników w pracy poprzez ustawienie kamer w przestrzeni przedsiębiorstwa. Monitorowanie pracy osób zatrudnionych jest obecnie dość mocno spopularyzowane na przestrzeni ostatnich kilku lat, gdyż pracodawcy chcą wiedzieć, czy ich podwładni wykonują swoje obowiązki. Taka praktyka jest zazwyczaj stosowana w firmach korporacyjnych, gdzie jest bardzo dużo zatrudnionych pracowników.

Polskie prawo jest dość mocno klarowne na temat monitorowania wizyjnego pracowników, przez pracodawców w przestrzeni firmowej.

Sposób informowania o monitoringu pracownika

Ważnym aspektem monitorowania pracy pracowników jest poinformowanie ich przed rozpoczęciem pracy o tym fakcie. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, każda osoba, która jest nagrywana, musi zostać o tym wcześniej poinformowana, oraz w tym wypadku musi podpisać stosowne papiery, które powinny zostać przygotowane przez pracodawcę.

Definicja monitoringu pracowników jest dokładnie uregulowana w Kodeksie pracy w przepisie art. 222. Mówi on o szczególnym nadzorze na terenie zakładu pracy lub wokół niego. Dodatkowo obecnie istnieje również prawo mówiące o RODO, które jest określone art. 13 oraz art. 14.

Warto zaznaczyć, iż pracodawca nie może bez przyczyny zamontować monitoring w siedzibie pracy. Aby taka kontrola wizyjna mogła być legalna, musi posiadać przyczynę, a konkretnie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
  • kontrola produkcyjna i jakościowa,
  • dbałość o tajemnicę służbową,
  • kontrola mienia, bez narażenia go na ewentualne zniszczenia.

Miejsce monitoringu w przestrzeni firmowej

Pracodawca ma możliwość ustawienia kamer na całym terenie siedziby firmy oprócz: toalety, szatni, stołówki oraz palarni, czyli miejsc, w których należy zachować ochronę prywatności oraz godności pracownika.

Co ważne pracodawca również nie ma prawa do nagrywania głosu pracowników, co łączy się z podsłuchiwaniem tego, o czym rozmawiają osoby przebywające na terenie zakładu oraz wokół niego.

Aby monitoring pracowników był w pełni legalny, musi spełniać odpowiednio poniższe aspekty:

  • szanować godność i dobra osobiste,
  • chronić dane osobowe pracowników.

Istnieją też inne rodzaje nagrywania podwładnego podczas wykonywania jego pracy. Mowa tutaj o monitorowaniu:

  • telefonów, laptopów oraz komputerów służbowych,
  • aktywności w sieci, przy wykorzystywaniu sprzętu służbowego,
  • samochodów służbowych wewnątrz, jak i poprzez GPS.

Pracodawca, oraz inni pracownicy nie mogę przeglądać prywatnej korespondencji innych zatrudnionych osób. Powyższa kontrola musi odbywać się z poszanowaniem pełnej prywatności osób przez nas zatrudnionych.

Powyższe formy kontroli mogą też dotyczyć przedsiębiorstw, które praktykują pracę zdalną.

Podsumowanie

Kontrola pracowników może być dużym atutem w przedsiębiorstwie, ale równie wadą. Jeżeli podejmiemy decyzję o założeniu monitoringu, to bardzo ważne jest, aby cały proces przeprowadzić zgodnie z prawem oraz z szacunkiem do pracownika. Inaczej w konsekwencji firma może mieć problemy z prawem, oraz słabą opinię na rynku pracy.

Inaczej w konsekwencji firma może mieć problemy z prawem, oraz słabą opinię na rynku pracy, w przeciwieństwie do innych firm, które dbają o dobro pracownika.

Z pewnością stworzenie planu całego procesu pomoże w lepszej organizacji i przeprowadzeniu procesu tak, aby nikt nie poczuł się osaczony w pracy. Dbałość o relację z pracownikami jest istotna podczas prowadzenia odpowiedzialnego i dojrzałego przedsiębiorstwa.