W każdej branży nabranie nowej, świeżej wiedzy jest bardzo istotne. Niejednokrotnie pracownicy zastanawiają się, jak wygląda temat szkolenia się w czasie godzin pracy. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Kodeksie pracy, w którym jest mowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych u pracowników. Czy szkolenia wliczają się w czas pracy? Kto pokrywa koszt szkoleń pracowniczych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Szkolenia - czy są wliczane w czas pracy?

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach?

Rozwój wiedzy, którą już posiadamy, jest tak samo ważny z pewnością, jak pozyskiwanie zupełnie nowych obszarów nauk. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest czymś, co bardzo dobrze wpływa na wizerunek pracownika w przedsiębiorstwie. Chęć zyskania nowej wiedzy bywa wysoko ceniona przez szefostwo oraz kierownictwo.

Poszerzanie wiedzy, może z czasem plusować:

  • awansem,
  • pozyskaniem współprac,
  • podwyżką,
  • lepszymi warunkami umowy.

Zdobywanie nowych umiejętności pomaga nam w codziennej pracy. Wykonywanie każdego rodzaju pracy idzie znacznie szybciej, gdy mamy wiedzę dot. poprawnej i szybkiej realizacji. Warto rozważyć dokształcanie się z racji korzyści, które możemy zyskać już teraz lub w przyszłości. Wiedza, którą zyskamy w obecnej firmie, powinna również przydać się w kolejnym przedsiębiorstwie, jeżeli zostaniemy w tym samym zawodzie.

Czy szkolenia wliczają się w czas pracy?

Prawo na ten temat można odbierać na dwa sposoby, ponieważ, aby zilustrować to, można przytoczyć art. 128 Kodeksu pracy mówi o tym, że czas pracy, to czas, w którym jesteśmy w pełni do dyspozycji pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli praca jest wykonywana w godzinach 08:00-16:00 i szkolenie jest właśnie w tych godzinach, a wcześniej została podjęta konsultacja udziału w nim z pracodawcą, to powinno zostać to wliczone czas pracy. Warto pamiętać, że musimy być w trakcie szkolenia nadal do dyspozycji pracodawcy.

W sytuacji, gdy szkolenie nie dotyczy wykonywanej pracy, oraz nie jest skonsultowane z pracodawcą lub kierownikiem (w zależności od stylu organizacji), wtedy nie powinno być to wliczane w czas pracy. Powyższe informacje oznaczają również, że szkolenia wykonywane po pracy, z nieprzymuszonej woli i bez konsultacji z pracodawcą, nie są wliczane w czas pracy.

Istnieje również możliwość abyśmy wzięli urlop szkoleniowy. Natomiast, aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, musimy spełnić pewne kryteria.

Obowiązkowe szkolenia pracowników

Pracodawca nie posiada obowiązku szkolenia swoich pracowników zgodnie z art. Kodeksu pracy. Jedynym wyjątkiem jest szkolenie BHP-instruktaż ogólny i stanowiskowy. Jak mówi art. 17 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeżeli oni wyrażają chęć do rozwoju.

Żyjąc w zgodzie z pracownikami i chcąc dla nich jak najlepiej, warto zachęcać podwładnych do poszerzania wiedzy. Takie zachowania odbijają się pozytywnie z każdej strony. Dużo pozytywnych aspektów może zyskać na tym przedsiębiorstwo oraz równie wiele mogą zyskać relację na linii pracodawca-pracownik.

Kto pokrywa koszt szkoleń pracowniczych?

Obecnie temat pokrywania kosztów szkoleń nie jest jednoznaczny, ponieważ Polskie prawo nie określiło tego terminu w Kodeksie pracy. W większości sytuacji pojawia się tutaj temat dobrej woli pracodawcy.

Zazwyczaj w temacie rozwoju pracodawcy są bardzo życzliwi dla swoich pracowników. Oznacza to, że opłacają w pełni lub częściowo szkolenia bez umów o ewentualnym zwrocie kosztów.
Reasumując warto zwrócić uwagę na to, czy temat opłacania szkoleń przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nie jest opisany w umowie, która została podpisana przed dołączeniem do firmy.