Na pewnym etapie ścieżki kariery może pojawić się mur zwany redukcją etatu. Szczęście mają osoby, przed którymi nie pojawia się taka przeszkoda. Redukcja etatu nie zawsze oznacza wyrzucenie z pracy. Ile wynosi odprawa przy redukcji etatu? Jaka jest różnica między redukcją etatu, a likwidacją etatu? Przeczytasz o tym w artykule poniżej.

Co to redukcja etatu?

Redukcja etatu pojawia się w momencie, gdy jest mniej miejsc pracy niż to możliwe na danym stanowisku. Przykładem są stanowiska specjalistów, na które stworzono 4 miejsca pracy, a potrzebne są 2. W momencie redukcji zwalnia się wtedy 2 nadwyżkowych pracowników. Co ważne, w takim momencie zwalniani są pracownicy z najniższym stanowiskiem, lub z najkrótszym stażem.

Redukcja etatu ma też delikatniejszą stronę. W momencie redukcji etatu, często obniżane są po prostu godziny pracy. Oznacza to, że pracownik nie traci pracy. Nie zyskuje on po prostu pełnej wypłaty. Częstą praktyką jest obniżenie etatu o ½. Wtedy pracownik pracuje na pół etatu, więc dostaje połowę wynagrodzenia. Nie wyklucza się, aby taka osoba znalazła drugą część etatu w innym zakładzie pracy.

Likwidacja etatu

Likwidacja etatu pojawia się, gdy firma podjęła decyzje o zwolnieniu miejsca na danym stanowisku. Oznacza to, że przedsiębiorstwo decyduje się na zlikwidowanie np. stanowiska specjalisty, na które nie pojawi się rekrutacja. Takie stanowisko znika w czasie, gdy firma ma problemy finansowe lub zmienia profil działalności.

Pracodawca musi mieć konkretny powód, aby zlikwidować stanowisko. W innej sytuacji może zostać postawiony przed sądem z powództwa zwolnionego pracownika.

Odprawa przy redukcji etatu

Istnieje możliwość otrzymania odprawy w wysokości wielokrotności wynagrodzenia. Jednakże jest ona zależna od przepracowanego czasu w danej firmie.

Poniżej 2 lat pracy:

  • jednomiesięczna odprawa.

Między 2, a 8 rokiem pracy:

  • dwumiesięczna odprawa.

Powyżej 8 lat:

  • trzymiesięczna odprawa.

Odprawa pojawia się dodatkowo tylko wtedy, gdy zostaje zwolnionych minimum 10% pracowników firmy. W przeciwnym razie odprawa może nie zostać wypłacona.

Okres wypowiedzenia przy redukcji etatu jest ustalony na:

  • do 6 miesięcy pracy – 2 tygodnie,
  • między 6 miesięcy, a 3 lata pracy – 1 miesiąc,
  • od 3 lat pracy – 3 miesiące.

Sytuacja jest analogiczna przy kolejnych latach pracy. 

Motywacja pracownika

Istotnym aspektem jest motywacja, której waga liczy się na każdym etapie kariery.

Mimo przyjętych przez nas norm, że pracodawca zwalnia na początku osoby najkrócej zatrudnione i o najniższym stanowisku, to zdarzają się wyjątki od reguły.
Jeżeli pracodawca widzi, że osoba, która jest w firmie od 8 miesięcy na stanowisku młodszego specjalisty, ma większą motywację do pracy i więcej wnosi niż pracownik, który jest na tym samym stanowisku nieco dłużej, to istnieje większa szansa, że pracownik z krótszym stażem zostanie nadal w firmie.

Zatrudnienie nowego pracownika po redukcji

Prawo mówi jasno, że w momencie, gdy pracodawca zdecyduje się na redukcję etatu, nie może na to miejsce zatrudnić wstępnie innej osoby. Oznacza to, że przy ewentualnym szukaniu pracownika na wcześniej redukowane stanowisko, musi w pierwszej kolejności zapytać o chęć powrotu osobę, która została zwolniona. Okres, przez który obowiązuje takie prawo, to 15 miesięcy. Po tym czasie pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania poprzedniego pracownika.

W Polskim prawie pojawił się zapis o konieczności zatrudnienia poprzedniego pracownika, jeżeli wyrazi taką chęć. Taki zapis powstał, ponieważ pracodawcy często wykorzystywali redukcję etatu do szybkiego zwolnienia pracownika.