Zjawisko nadgodzin towarzyszy prawie każdej firmie. Czasem wynika z sezonowego natłoku pracy, a niekiedy doprowadzają do tego sami pracownicy, aby więcej zarobić. Faktycznie za pracę w godzinach nadliczbowych należy się dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny. Jednak nie zawsze. Czy nadgodziny kierowników są traktowane tak samo jak regularnych pracowników? Dowiedz się z artykułu.

Nadgodziny kierowników. Co warto wiedzieć

Nadgodziny kierowników – przepisy

Przepisy Kodeksu pracy jasno określają zasady związane z pracą w godzinach nadliczbowych. Nadgodziny to codzienność wielu osób, także kadry kierowniczej. Tak zwana kadra zarządzająca to wedle przepisów pracownicy, którzy jednoosobowo kierują zakładem pracy, a także ich zastępcy. Są to również pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, lub główni księgowi.

Nadgodziny kierowników nie są traktowane tak samo jak ich podwładnych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na kierowniczym stanowisku, to musimy kierować zespołem i nadzorować pracę. Jako pracownik zarządzający reprezentujemy pracodawcę. Według przepisów kierownik wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, jeśli wystąpi taka konieczność, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Nie traktujemy tego wtedy jako pracę w godzinach nadliczbowych, tylko pracę poza naszymi normalnymi godzinami pracy. Oczywiście kierownik może także wziąć nadgodziny z własnej inicjatywy.

Czy za nadgodziny kierowników może przysługiwać wynagrodzenie?

Pracodawca i kierownicy są zobowiązani do tego, aby nie było potrzeby wykonywania obowiązków poza określoną w Kodeksie pracy normą czasu pracy. Muszą tak zorganizować zadania, żeby pracownicy nie musieli pracować w nadgodzinach. Jeśli mamy do czynienia z nadmiarem obowiązków w pracy, to często wynika to z wadliwej organizacji procesów.

Nadgodziny kierowników nie są dodatkowo wynagradzane, ponieważ osoba na tym stanowisku powinna wykazywać zwiększoną gotowość do pracy. Oczywiście nie możemy tego nadużywać. Nadgodziny kierowników muszą wynikać z konieczności i mogą występować sporadycznie. Nawet pracownik na stanowisku kierowniczym nie musi świadczyć pracy stale w przedłużonym wymiarze czasu pracy. Dla pracowników określa się limit nadgodzin. Jeśli kierownikowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny, to nie powinien pozwalać na to częściej niż to naprawdę konieczne.

Kiedy kierownik dostanie dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny?

Są sytuacje, w których nawet kadra kierownicza otrzymuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dotyczy to nadgodzin, które przypadają w niedzielę lub święto. Pracownik i kierownik, może otrzymać za te godziny dzień wolny od pracy, lub dodatek w wysokości 50%, lub 100% wynagrodzenia. W innych sytuacjach pracownikowi na stanowisku zarządzającym nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin. Pracodawca ma jednak możliwość wypłacić je wedle swojego uznania.

Warto pamiętać o wyjątkach. Jeśli to pracodawca zdecyduje o pracy ponadwymiarowej, lub jeśli organizacja procesu pracy jest wadliwa niezależnie od kierownika, który w tym czasie zarządza zakładem pracy, to tak powstałe nadgodziny kierowników muszą być stosownie wynagrodzone.

Gdzie odnotowywać nadgodziny kierowników i pracowników?

Dobra organizacja pracy to podstawa. Niezwykle ważne jest zadbanie o prawidłowe spisywanie nadgodzin. Kierownicy, którzy pracują w godzinach nadliczbowych, także powinni odnotowywać ponadwymiarowy czas pracy, nawet jeśli nie otrzymują za to wynagrodzenia. Pomoże to uporządkować czas pracy i poprawić organizację, aby takie nadgodziny kierowników nie zdarzały się za często. Narzędzie e-Pracownicy przyspiesza wiele procesów pracy, między innymi dzięki elektronicznej dokumentacji. Łatwiej zadbać o odnotowywanie pracy w godzinach nadliczbowych w module RCP i o generowanie karty pracy.