Na ostatnim posiedzeniu w Sejmie przyjęto zmiany w nowelizacji w Kodeksie pracy. W najważniejszych zmianach znalazło się między innymi badanie trzeźwości zatrudnionych pracowników i praca zdalna. Jak duże zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy? Przeczytasz w tym artykule.

Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Nadal trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy i wprowadzeniem nowych rozwiązań. Nim zostanie uchwalona, musi jeszcze zostać rozpatrzona przez Senat, do którego niedawno trafiła. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało w Sejmie 430 posłów, a tylko 12 posłów było przeciw. Zmiany w Kodeksie pracy należy wprowadzić głównie z racji dostosowania się do norm unijnych. Aby to zrealizować zostało nam jeszcze trochę zapisów do zmiany.

Główne zmiany w Kodeksie pracy

Mocno postulowane były zwroty kosztów pracy zdalnej. Początkowo były rozmowy na temat zwrotów ryczałtowych w kwocie około 200 zł, ale końcowo staniemy prawdopodobnie na kwocie 30 zł miesięcznie. Pracę zdalną będziemy mogli wykonywać całkowicie, hybrydowo, lub okazjonalnie. W związku z tym przepisy dot. zwrotu kosztów w Kodeksie pracy należy doprecyzować. 

Zapis o badaniu trzeźwości u pracowników nie wywołał wcale mniejszych dyskusji. Główną kontrowersją było Polskie prawo mówiące o tym, że osobę, u której nie przekracza się 0,2 promila alkoholu we krwi jest uznajemy za trzeźwą. Wzbudza to szereg dyskusji, ponieważ takie prawo obowiązuje m.in. przewoźników transportu publicznego. Jak wiadomo, niedopuszczalne jest, aby osoba, która ma wpływ na bezpieczeństwo innych była pod jakimkolwiek wpływem alkoholu.

Jakie zmiany w pracy zdalnej?

Zmiany w Kodeksie pracy są dość znaczące jeżeli chodzi o pracę zdalną. Tutaj pojawia się temat nie tylko pracy poza miejscem zatrudnienia, ale również pracy hybrydowej. Przepis mówi jasno, że miejsce pracy będzie wskazywać pracownik i za każdym razem ustalać z pracodawcą.

W wyjątkowych sytuacjach praca zdalna będzie wykonywana na polecenie pracodawcy. Chodzi o przypadki gdy, na przykład:

  • zostanie zalane miejsce pracy,
  • pojawi się pożar w miejscu pracy,
  • będziemy mieć do czynienia z epidemią.

Dodatkowo pracownik będzie mógł złożyć wniosek o pracę zdalną m.in. elektronicznie.

Taka opcja jest możliwa w kilku sytuacjach:

  • pracownik ma niepełnosprawne dziecko,
  • pracownica jest w ciąży,
  • pracownik wychowuje dziecko poniżej 4. roku życia,
  • lub okazjonalnie, ale maksymalnie do 24 dni na rok.

Pojawia się tutaj niestety mały haczyk. Według zmian w Kodeksie pracy możliwość pracy zdalnej jest, ale tylko w momencie, gdy pozwala na to rodzaj wykonywanej pracy. Dla przykładu: dentyści lub przewoźnicy transportu publicznego nie będą mieli takiej opcji. Z kolei księgowa już będzie miała taką możliwość, chyba że nie pozwala na to organizacja pracy.

Jakie zmiany w kontroli trzeźwości?

Jednym z elementów nowelizacji Kodeksu pracy ma być badanie trzeźwości pracowników. 

Pracownik, u którego pojawi się podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu, zostanie zbadany przez policję. Użyte metody nie będą zahaczać o badania laboratoryjne, chyba że pojawi się taka konieczność. Pracodawca będzie miał możliwość przetwarzania danych na temat badania. Mowa tutaj o dacie, godzinie i wyniku, jaki wyszedł z przeprowadzonego badania.

W nowelizacji Kodeksu pracy pojawia się również zapis o środkach podobnych do alkoholu. Jak można się domyślić mowa tu o środkach odurzających.

Warto dodać, że takie badanie będzie mogło zostać przeprowadzone tylko, gdy będzie to konieczność. Taka sytuacja może być w momencie, gdy pracownik będzie miał wpływ na zdrowie innych osób lub jakkolwiek będzie zagrażał swojemu życiu.

Pozostałe warunki badań poznamy, gdy nowelizacja wejdzie w życie.