Termin „crunch” ma wiele znaczeń, jednak najczęściej się używa w sferze IT i oznacza pracę w nadgodzinach. Jest to sytuacja, w której pracownicy spędzają znacznie więcej czasu wykonując swoją pracę, niż przewidują to warunki umowy o pracę i opis stanowiska. Celem takiej nadmiernej aktywności jest wykonanie zaplanowanej pracy na czas. Zwykle termin crunch jest używany w sytuacji długotrwałej (na przykład kilka miesięcy), nie tylko gdy chodzi o pojedyncze przypadki. 

Czym jest crunch

Jakie są główne przyczyny Crunchu? 

Przyczyny crunchu mogą być oczywiście bardzo zróżnicowane, jednak głównie wyróżnia się poniższe. 

Podwójne standardy w firmie w odniesieniu do czasu

Stabilna praca w nadgodzinach jest często uważana przez kierownictwo za potrzebną, gdy na przykład wykonuje się jakiś istotny projekt, który ma określony deadline. Takie podejście prowadzi do tego, że znika rozróżnienie pojęcia czasu wolnego i czasu spędzonego w pracy. Zaciera się tak zwany work-life balance. W takich sytuacjach należy szukać przyczyn tego problemu w działaniach osób zarządzających.  

Nierealistyczne oczekiwania wobec pracowników

Planowanie pracy nie powinno odbywać się na podstawie „fantazji” i własnych oczekiwań tylko na podstawie oceny zasobów, które firma posiada. Jeśli obiektywnie niemożliwe jest wykonanie niektórych zadań w wyznaczonym terminie, oznacza to, że terminy należy zaplanować w oparciu o rzeczywiste możliwości. Czasami w kontekście taktycznym takie irracjonalne rozwiązania mogą wydawać się opłacalne, ponieważ praca jest wykonywana szybciej niż planowano. Jednak w kontekście strategicznym prowadzi to do wielu negatywnych skutków ubocznych. Wśród nich:

  • toksyczna atmosfera w zespole z powodu oburzenia pracowników;
  • brak motywacji pracowników;
  • odpływ części cennych pracowników, którzy będą szukać sobie lepszych warunków pracy;
  • poczucie wykonywania pracy na akord. 

Nieodpowiednie zarządzanie czasem 

Niekiedy zdarza się, że kierownik pracuje w nadgodzinach. W takim przypadku może to być nieświadomy model behawioralny, który nie opiera się na chęci nadużywania czasu i siły pracowników. Po prostu jest tak, że kierownik projektuje model zachowania dla zespołu swoim postępowaniem. Jego styl pracy naśladują inni, co w efekcie końcowym prowadzi do całkowitego wyczerpania zespołu. Godziny pracy kierownika są czasem po prostu różne od pracowników, co nie oznacza, że pracownik musi podążać za śladem przełożonego.

Jak pokonać crunch?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie przyczyny, dlaczego w ogóle crunch się pojawił. Można przeprowadzić ankietę (najlepiej anonimową) wśród pracowników, aby uzyskać informacje zwrotne na temat ich wizji sytuacji. Można również zaprosić niezależnego analityka lub menedżera kryzysowego, który pomoże uzyskać problem. 

Aby pokonać crunch należy również:

  • wprowadzić lepsze zarządzanie czasem w firmie,
  • wyznaczyć w firmie osobę odpowiedzialną za wdrożenie nowych zasad i odpowiednią kontrolę,
  • kultywować wewnętrzną filozofię, że work-life balance przyczynia się nie tylko do lepszej produktywności w pracy, ale także do ogólnego poczucia wystarczającej jakości życia;
  • zachęcić pracowników do uważności w kwestii zarządzania czasem. Jednocześnie ważne jest jednak, aby kierownik firmy również praktykował takie podejście, ponieważ to on przekazuje wartości, które następnie naśladuje jego zespół.

Podsumowanie

Ponadto bardzo ważna jest edukacja pracowników. Jeżeli są oni odpowiednio informowani, w jaki sposób nadgodziny wpływają na ich zdrowie, to mają oni większą motywację do organizowania swojego czasu w inny sposób i znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Praca w nadgodzinach jest szkodliwa w większości aspektów. Może dać krótkoterminowe wyniki i pozwolić skończyć projekt w „wyznaczonym terminie” i niekiedy wydaje się być konieczna. Nie warto jednak doprowadzić do sytuacji, gdy crunch jest stylem organizacji przepływu pracy. W przeciwnym razie w przyszłości taka strategia będzie bardzo drogo kosztować zarówno pracowników jak i pracodawców. Wyczerpani pracownicy częściej chorują i biorą urlopy chorobowe, tracą motywację. Nie widzą sensu w swojej pracy i częściowo czują się wykorzystywani, więc nawet rezygnują z pracy. Ważne jest, aby prawidłowo budować przepływy pracy, aby pomóc firmie rozwijać się stabilnie i budować przyczepność.