Poszukiwania nowej pracy to nie lada wyzwanie, szczególnie gdy konkurencja na rynku jest ogromna. Zdarza się, że nawet odpowiednie kwalifikacje nie są w stanie zapewnić gwarancji stanowiska. Referencje mogą stać się czasem drogą do sukcesu. Czym są i jak mogą pomóc zdobyć wymarzone stanowisko pracy? 

Czy referencje są zgodne z prawem? 

Referencje to nic innego jak opinia ówczesnego pracodawcy o pracowniku. Nie zaliczają się one do obowiązkowych dokumentów tak jak świadectwo pracy. Wystawienie referencji nie leży w obowiązku pracodawcy, ani przełożonego, ale zawsze można o nie po prostu poprosić. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest prośba o kontakt do osoby polecającej wraz z wysłaniem CV. Czy jest to zgodne z prawem? Nie, nie można dzwonić do poprzedniego pracodawcy. Kandydat musi wyrazić zgodę na zdobywanie dodatkowych informacji o nim w formie referencji. Nawet referencje zawarte w formie pisemnej wraz z kontaktem do byłego pracodawcy nie uprawniają do kontaktu. Jedynie kandydat powinien być źródłem rzetelnych informacji na swój temat. Oczywiście, referencje napisane na papierze mogą być doskonałą przepustką do znalezienia pracy i są zgodne z prawem.

Cel referencji

Referencje są formą uzupełnienia informacji o kandydacie, podobnie jak list motywacyjny lub certyfikaty. Osoba, która dołączyła referencje pokazuje, że zrobiła coś więcej niż wymagane i zależy jej na stanowisku. Opinia ówczesnego pracodawcy może być bardziej złożona i obiektywna, niż zdanie kandydata o samym sobie. Pozwoli to na szersze zaprezentowanie sylwetki kandydata. Często takie referencje mogą być czynnikiem decydującym lub przesądzającym o zatrudnieniu danej osoby. Są one silnym narzędziem, które jest niedocenianie i nadal rzadko spotykane w procesie rekrutacji, dlatego warto się wyróżnić na tle innych kandydatów.

Jak powinny wyglądać referencje? 

Referencje powinny być dołączone do CV w taki sposób, aby były łatwo dostępne, a jednocześnie nie przeszkadzały w podglądzie CV. Najlepiej umieścić je na drugiej stronie. Niewątpliwie jednak dokument ten powinien składać się ze ściśle określonych składników. Powinny przedstawiać pełny obraz kandydata jako dobrego pracownika.

Przede wszystkim, w prawym, górnym rogu należy umieścić miejsce i datę. Najlepiej jakby data pokrywała się z wypowiedzeniem z poprzedniej pracy. W lewym górnym rogu powinny znaleźć się dokładne dane osoby wystawiającej referencje oraz dane firmy. Pozwoli to na zweryfikowanie prawdziwości referencji. Oczywiście nagłówkiem powinno być słowo “referencje” lub “opinia”. Lepiej jednak wybrać pierwszą opcję, ponieważ nie budzi ona żadnych wątpliwości, a opinia może nie być zrozumiała. 

Referencje powinny składać się z czterech części. W pierwszej należy wskazać dla kogo są wystawiane, okres pracy, firma, stanowisko oraz rodzaj umowy. W drugiej natomiast powinny znaleźć się obowiązki pracownika i w jakim zakresie były wykonywane. Kolejna część powinna odnosić się do umiejętności i kompetencji, które pracownik nabył podczas pracy na poprzednim stanowisku. W ostatniej części należy umieścić pochwały, wyróżnienia pracownika oraz największe zalety i osiągnięcia. Ważne, aby wskazywać na konkrety, nie ogólniki, aby przykłady były bardziej wiarygodne. Należy je zakończyć oczywiście formułą kończąca, np. pozdrowieniami. 

Podsumowanie 

Niezależnie od doświadczenia oraz charakteru wykonywanej pracy, warto zatroszczyć się o referencje. Przydadzą się nawet te z praktyk, czy staży. Pozwalają na lepsze poznanie kandydata oraz wyrobienie o nim pozytywnej opinii. Nie wymagają dużego nakładu pracy, a zdecydowanie mogą pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy.