Konflikty w miejscu pracy są zwykle nieuniknione. W mniejszym lub większym stopniu pojawiają się w każdej firmie. Mają one wiele przyczyn. Czasem zależą od odmiennego stanowiska dwóch stron, różnych celów lub ograniczonych zasobów. Jakie są przyczyny, rodzaje i skutki konfliktów?

Przyczyny sporów w pracy

Konflikty nie pojawiają się znikąd. Jakie mogą być przyczyny ich powstawania?

 1. Różnice demograficzne – płci, wieku, wykształcenia, wynagrodzenia.
 2. Niesprawiedliwe dzielenie premii, czy awansów w firmie.
 3. Różnice światopoglądowe.
 4. Delegowanie uprawnień i brak podejmowania odpowiedzialności.
 5. Różnice celów.
 6. Niejednoznaczność organizacyjna.
 7. Różnice osobowości.
 8. Nieodpowiednia koordynacja zespołów w konkretnych projektach.
 9. Współzależność pracy.

Nad wszystkim trzeba pracować, aby osiągać lepsze efekty pracy. Tyczy się  to także konfliktów i atmosfery między pracownikami. Różnice zawsze będą występować, jednak warto zawsze wypracować wspólne rozwiązania.

Rodzaje konfliktów w pracy

Rozróżniamy 5 rodzajów konfliktów w organizacji:

rodzaje konfliktow w organizacji

Dla przykładu: pierwszy wymieniony rodzaj wynika często z różnic osobowościowych, czy sprzecznych poglądów. Może także wystąpić między dwoma pracownikami, ubiegającymi się o ten sam awans, lub między nowym i starszym pracownikiem. Najczęściej wtedy, gdy ten pierwszy ma inny pomysł na rozwiązanie zadania niż przyjęty dotychczas. Konflikt między całymi grupami natomiast może wynikać z tego, że cała grupa (strona) ma odmienny sposób rozwiązania konkretnego problemu, czy realizację konkretnych zadań.

Skutki konfliktów w organizacji

Bez wątpienia skutek sporu w pracy może być pozytywny albo negatywny. Co pozytywnego może przynieść konflikt?

 • powstanie lepszych pomysłów dzięki przymusowemu szukaniu nowych rozwiązań;
 • ujawnienie głęboko ukrytych problemów którym teraz można zaradzić;
 • wyjaśnienie wielu spraw;
 • otwarta konfrontacja i komunikacja;
 • wzrost motywacji do realizacji zadań;
 • usprawnienie procesów rozwiązywania problemów;
 • konstruktywnie rozwiązany konflikt poprawia kontakty między współpracownikami;
 • wzrost efektywności działań;
 • sygnał dla organizacji, że należy poprawić pewne procesy oraz wzmożona chęć ulepszeń;
 • wzrost zaufania poprzez poczucie sprawiedliwości.

Jakie są negatywne skutki konfliktu w pracy?

 • wzrost dystansu między współpracownikami;
 • nieprzyjemna atmosfera i brak wzajemnego zaufania;
 • większy opór w zadaniach wymagających współpracy;
 • obniżenie jakości pracy;
 • strata energii, która powinna być wykorzystana w realizacji zadań;
 • możliwość opuszczenia firmy przez wartościowych pracowników;
 • pogłębienie różnic;
 • ludzie zaczynają dbać tylko o siebie, a nie wspólny interes firmy.
 • obniżenie poziomu moralnego.

Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w pracy?

Skutek konfliktu w organizacji zależy od kultury firmy, czy umiejętności kierowania nim. Jeśli poziom konfliktu narasta zamiast maleć, to możemy spodziewać się bardziej destruktywnych skutków. W przypadku, gdy organizacja nie lubi zmian i struktura jest sztywniejsza, sytuację trudniej będzie opanować. W tym momencie konflikt będzie narastać.

Równie istotny jest sposób zarządzania konfliktem. Są one nieuniknione i trzeba nauczyć się sposobów ich rozwiązywania, aby złagodzić skutki. Warto uświadomić każdej ze stron, że szanują siebie nawzajem i wprowadzają się sami w dyskomfort. Czasem wystarczy wyznaczyć wspólny cel.