Jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19 praca zdalna zyskiwała na popularności. Wiele zawodów ogranicza się do czynności komputerowych. Duży sprzęt jest z kolei coraz częściej zamieniany na bardziej mobilny jak laptop, czy tablet. Obecna sytuacja na świecie pogłębia ten trend. Wzrost wydajności pracy zdalnej ma być trwałym procesem i przynieść korzyści także po zakończeniu pandemii.

Praca zdalna czy hybrydowa?

Raport przeprowadzony przez Instytut Badawczy firmy Capgemini pokazuje m.in. wady pracy zdalnej i ewolucję w stronę pracy hybrydowej. Na dłuższą metę jedynym przyszłościowym i zrównoważonym modelem pracy będzie taki, który oferuje elastyczność i wybór. Przedsiębiorcy, aby zachować efektywność biznesową powinni uwzględniać zmiany zachodzące w mentalności pracowników pracujących zdalnie.

W trzecim kwartale 2020 roku można było zauważyć wzrost wydajności pracowników dzięki ograniczeniu czasu na dojazd do pracy, czy elastycznym godzinom pracy oraz wdrożeniu odpowiednich narzędzi. Dotyczy to głównie branż takich jak IT, obsługa klienta, sprzedaż, a także marketing. Co więcej, w wielu firmach, np. produkcyjnych, zaczęto wdrażać coraz więcej innowacji i rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii.

Nowa rzeczywistość zawodowa

Z wspomnianego badania wynika, że około 70% firm spodziewa się, że co najmniej 30% ich pracowników będzie pracować zdalnie. Ponadto oczekują więcej korzyści związanych z obniżeniem kosztów nieruchomości, czy redukcją podróży służbowych. Przedsiębiorcy mogą wiele zyskać dzięki pracy zdalnej, ponieważ zapotrzebowanie na powierzchnię biurową zdecydowanie się zmniejsza.

Pracownicy korzystają z oszczędności czasu oraz elastyczności godzin pracy, jednak w dłuższej perspektywie obawiają się m.in. o swoją kondycję. W modelu zdalnym pojawia się poczucie ciągłej dostępności, co może szybciej prowadzić do wypalenia zawodowego. Wiąże się to często także z większym stresem. Pracownicy już w tym momencie orientują się, że istnieje wiele długoterminowych konsekwencji i przez to nie chcą decydować się na pracę, jeśli jedyną przedstawioną im opcją jest home office.

Oczekiwania związane z pracą zdalną

Najlepsze korzyści z pracy zdalnej można osiągnąć poprzez dobre zarządzanie oczekiwaniami pracowników. Zrównoważone, hybrydowe podejście to podstawa. Długoterminowe utrzymanie wydajności i motywacji może być dużym wyzwaniem. Firmy muszą być elastyczne i szybko się uczyć. Nastawienie pracowników może szybko się zmieniać. Zmiana na model hybrydowy może być nieunikniona, jednak warto już teraz budować odporność indywidualną i organizacyjną.

Nie wystarczy przydzielić pracownikowi laptopa, czy lepsze krzesło do biura domowego. Trzeba skupić się na jego szybko zmieniających się potrzebach i jego zachowaniu. Warto doskonalić sposób komunikowania się z rozproszonymi zespołami, dokonać transformacji ról kierowniczych i ukształtować nową kulturę organizacyjną. Ten rok jest dla nas szansą na wdrożenie nowych rozwiązań, narzędzi online i dopracowanie modelu rekrutacji i onboardingu. HR stoi przed dużym wyzwaniem pogodzenia potrzeb świata online i offline.