Coraz częściej komunikujemy się ze sobą wirtualnie. Nie tylko w prywatnym życiu, gdy mieszkamy daleko od siebie – ale obecnie także w pracy. Z jednej strony możemy zbudować między sobą nowe więzi, a z drugiej strony oddalamy się od siebie emocjonalnie. Na świecie można zauważyć coraz więcej nierówności, co może być spowodowane niższym niż kiedyś poziomem empatii społecznej. Jakie cechy będą potrzebne u lidera w środowisku pracy w najbliższym czasie?

Wrażliwość

Zdarza się, że stres psychiczny i fizyczny to nasza codzienność. Jak lider może nam w tym pomóc? Wykazując się wrażliwością, która pomaga poradzić sobie z intensywnymi zmianami – patrząc na świat z większą otwartością.  W tym znaczeniu empatia pomoże ściślej współpracować w społecznościach i inaczej postrzegać siebie nawzajem. Idealny lider nie powinien się wywyższać. Wiąże się z tym także zdolność do głębszej refleksji.  Obecnie na każde pytanie znajdujemy odpowiedź za pomocą wyszukiwarki Google, co hamuje potrzebę dalszego zgłębiania danego zagadnienia. Kluczem jest jednak ciekawość epistemiczna, pragnienie samej wiedzy, a nie tylko konkretnych odpowiedzi.

Siła charakteru

Szybko zmieniający się świat stawia nas często w trudnych i stresujących sytuacjach. Lider przyszłości musi świecić przykładem i przebijać się swoim charakterem oraz pozytywnym nastawieniem To motywuje do działania. Lider o pozytywnej postawie potrafi wykorzystać możliwości i dojść tam gdzie nikt inny nie dociera. Kiedy mamy właściwe nastawienie teraźniejszość staje się przyjemniejsza, a przyszłość wygląda dużo jaśniej.

Elastyczność

Już w niedalekiej przyszłości sztywne trzymanie się reguł i schematów może nas zgubić. Nasza płynna rzeczywistość wymaga dużej elastyczności i umiejętności zmiany zagrożenia w szanse. Lider przyszłości jest otwarty na różne punkty widzenia i umie łączyć różne modele zarządzania. W jednej sytuacji rozmawia, słucha i zbiera informacje zwrotne, a niedługi czas później błyskawicznie podejmuje trudną, czy ryzykowną decyzję.

Intuicja i samodyscyplina

Trendy się zmieniają, dlatego tak ważna jest obserwacja. By je wyprzedzić i być kilka kroków przed konkurencją należy mieć dobrą intuicję. Ta z kolei, musi być oparta na wiedzy i doświadczeniu. Ta wiedza i doświadczenie w połączeniu z elastycznością może pomóc zrozumieć trend i włączyć go do strategii. Dziś jedną z kluczowych kompetencji w zarządzaniu jest umiejętność analizy danych. Przyszłościowych liderów cechuje samodyscyplina i świadomość, to oni ponoszą odpowiedzialność za swoje reakcje emocjonalne. Liderzy zdyscyplinowani wyznaczają sobie konkretne cele (krótko i długoterminowe), mają plan i silną wolę do ich osiągania.

Komunikacja i budowanie zespołu

Jedną z cech lidera przyszłości będzie umiejętność otwartej i bezpośredniej, uważnej komunikacji. Idealny lider buduje zespół według talentów. Skupia się na wartościach, które pozwalają zatrzymywać w firmie największe talenty. Wracamy tym samym do pierwszej wymienionej dziś cechy – wrażliwość. Lider musi być dla zespołu rodzicem. Pracuje na rzecz innych, bo takie jest jego powołanie, a nie funkcja.