Problemem w wielu firmach jest ciągła rotacja pracowników. Przedsiębiorcy często jednak bagatelizują to zjawisko i nie podejmują odpowiednich kroków naprawczych. Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy? Od czego zależy ich decyzja i co jest głównym powodem tego, że zaczynają w ogóle myśleć o odejściu? Dowiesz się w artykule!

Otwarta komunikacja

Jednym z głównych problemów w firmach jest brak jakościowej komunikacji. Pracownicy odchodzą z firmy, ponieważ organizacja nie buduje z nim odpowiednich relacji. Na początku możemy zauważyć brak zaangażowania. To właśnie to zjawisko powoduje, że pracownik zaczyna myśleć o zmianie pracy. Jak powinniśmy budować i pielęgnować zaangażowanie? Udzielając pracownikowi regularnie konstruktywnej informacji zwrotnej. Powinna dotyczyć codziennej pracy, ale też wyników.

Październikowe badanie Hays Poland wykazało m.in., że:

  • 42% specjalistów otrzymuje regularną informację zwrotną od kierownika,
  • 55% badanych otrzymuje feedback rzadziej niż raz na miesiąc,
  • 62% ankietowanych przyznaje, że chciałoby otrzymywać więcej informacji zwrotnych od przełożonego.

Często wskazuje się na to, że udzielanie regularnego feedbacku to dodatkowy nakład pracy dla managerów. Dobrą praktyką będzie jednak wyrobienie sobie takiego nawyku przekazywania feedbacku na bieżąco. Dzięki takiej otwartej, jasnej komunikacji poprawimy kluczowy element budowania relacji z pracownikami. Informacja zwrotna jest istotną częścią dbania o zaangażowanie.

Czy pracownicy odchodzą z firmy, jeśli nie otrzymują feedbacku?

Tak. Jak wynika z badania, ponad połowa ankietowanych nie otrzymuje regularnego feedbacku od managera. Bez tego nie ma wsparcia. Sam pracownik nie może wtedy stwierdzić, czy jego praca jest prawidłowa i doceniana. Nie wie też, co powinien poprawić.

Poświęcanie uwagi i czasu pracownikom jest bardzo ważne. Leży to oczywiście w gestii managera. Pozwoli to na budowanie głębszych i długotrwałych relacji, ale nie tylko. Przekazywanie informacji zwrotnej pozwala także rozwijać zaangażowanie, a także doskonalić umiejętności. Jeśli nie dzieje się to regularnie, to narażamy firmę na utratę wartościowego pracownika.

Feedback dla nowych pracowników

Raczej wszyscy pracownicy w firmie oczekują otwartej komunikacji i informacji zwrotnej. Dotyczy to zarówno „stałych pracowników” jak i tych najnowszych. Jak wspomnieliśmy wyżej, przekazywanie regularnego feedbacku pomaga rozwijać kwalifikacje. Dzięki przekazywaniu informacji zwrotnej zbudujemy dobrą relację z pracownikiem na dłużej. Pomożemy mu się rozwijać i pokażemy, że nam na nim zależy. Feedback jest często kluczowy dla mało doświadczonej osoby, dlatego że pomoże jej wybrać ścieżkę swojej kariery.

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Zawsze bardzo ważna jest rozmowa. Bez niej w myślach pracownika kiełkują myśli o tym, czy są w odpowiednim miejscu. Nie wiedzą, czy są dobrze odbierani w firmie i czy dobrze pracują, jeśli im tego nie powiemy. Manager zawsze powinien zadawać pytania i słuchać, a co najważniejsze przekazywać informację zwrotną. Przypominamy wpis o tym, jak rozmawiać z pracownikiem. Niestety bez tego, ciężko będzie nam utrzymać pracownika. Nie dopuszczajmy do sytuacji, żeby w jego głowie powstawały myśli o odejściu.