Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki, które pracodawca gromadzi na specjalnie utworzonym do tego rachunku bankowym. Pieniądze odkładane na tym rachunku mają na celu wsparcie socjalne dla uprawnionych do tego pracowników. Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych. Bez znaczenia ile jest zatrudnionych pracowników. Należy się również tym, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Określa się ściśle wysokość środków.

Fundusz socjalny – definicja i zasady 

Dla pracodawców prywatnych, którzy zatrudniają minimum 50 pracowników (jak wyżej wspomniano) oraz z jednostek budżetowych bądź samorządowych – fundusz socjalny jest obowiązkowy. Gdy pracodawca zatrudnia 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), również może złożyć wniosek do funduszu socjalnego. Należy wtedy otworzyć odrębny rachunek dla funduszu. Środkami dysponuje pracodawca i podejmuje decyzje dotyczące ich przeznaczenia. 

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określono, na co mogą być przeznaczone zebrane pieniądze. Nie wskazuje ona jednak wszystkich możliwości, przez co może dojść do nieprawidłowego wykorzystania środków. Co do zasady, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma za zadanie udzielenie pomocy socjalnej pracownikom instytucji lub firmy. Pieniądze powinno się przeznaczyć również na tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej bądź finansowej.

Fundusz socjalny – wykorzystanie 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przykładowe możliwości wykorzystania środków z funduszu socjalnego zostały zawarte w ustawie, jednak nie wszystkie. Fundusz Socjalny najczęściej wykorzystuje się jako: 

 • Dofinansowanie wypoczynku pracownika bądź jego dzieci.
 • Zapomoga dla pracownika, który został dotknięty przewlekłą chorobą, poważnym zdarzeniem losowym, musi zaopiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub posiada rodzinę wielodzietną czy też samotnie wychowuje dzieci.
 • Dofinansowanie świadczeń mających charakter kulturalno-oświatowy lub sportowo-rekreacyjny.
 • Organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci w okresie świątecznym. 
 • Dofinansowanie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli

Fundusz socjalny – na co nie powinno się wydawać 

Ustawa nie wskazuje wyraźnie, na co z funduszu nie powinno się przeznaczyć środków. Jednak nie powinny zostać przeznaczone na m.in: 

 • premie,
 • nagrody,
 • szkolenia pracowników,
 • imprezy integracyjne, 
 • nagrody okolicznościowe,
 • dofinansowanie stołówki, 
 • wynagrodzenie pracowników,
 • zakup środków trwałych,
 • prywatną opiekę medyczną, 
 • finansowanie transportu do pracy. 

Fundusz socjalny – jak korzystać? 

Aby skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy złożyć wniosek do odpowiedniej komórki w zakładzie pracy. W regulaminie wewnętrznym zakładu pracy powinno się określić zasady oraz kroki, jakie należy podjąć oraz jakie dokumenty i wnioski wypełnić. Powinien znaleźć się tam również jasno opisany proces przyznawania funduszy, czas rozpatrywania wniosku, wymagania oraz wszelkie inne istotne informacje na ten temat.