Rozpoczynając swoją karierę zawodową najczęściej decydujemy się na odbycie praktyk. Niektórzy zaczynają praktyki na studiach lub nawet w szkole średniej. Czasem są to staże bezpłatne, a niekiedy zdarza się, że uczniowie i studenci mogą zarabiać swoje pierwsze pieniądze już wtedy. Na czym polegają praktyki i gdzie ich szukać? Dowiesz się z artykułu.

praktyki gdzie ich szukać?

Czym są praktyki zawodowe?

W procesie kształcenia zdobywamy głównie wiedzę teoretyczną. Praktyczny aspekt dziedziny, której się uczymy możemy zweryfikować właśnie podczas praktyk. Dzięki temu dowiadujemy się jaki zakres obowiązków posiada osoba na konkretnym stanowisku i czy nam to odpowiada. Ponadto praktyki pomagają zdobyć doświadczenie pracy z ludźmi, w mniejszym lub większym zespole. Taka wiedza kształtuje nasze późniejsze podejście. Na praktykach mamy także okazję, aby poznać organizację od podszewki. Dowiadujemy się jak funkcjonuje firma, jakie są prawa i obowiązki pracowników, a często także jak działa prowadzenie biznesu.

Praktyki nie są jednak docelowym zatrudnieniem. Najczęściej wykonuje się wtedy proste obowiązki i realizuje niewielkie zadania. Rzadko kto przydzieli praktykanta do poważnego projektu ze względu na jego niesprawdzoną jeszcze wiedzę. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Warto jednak pamiętać, że nawet najdrobniejsze zadania to dla firmy czasem ogromna pomoc. Aby większe procesy mogły być realizowane, to potrzebne są do tego te mniejsze. Co więcej, to od nas zależy jak pokażemy swoje umiejętności podczas praktyk. Bardzo istotne jest zaangażowanie, którym przedstawimy swoje ambicje i być może dowiemy się jak działają ważniejsze procesy w firmie. Te ambicje musimy jednak pokazywać z szacunkiem i pokorą dla starszych pracowników, którzy to właśnie mogą nas najwięcej nauczyć. Ważne jest, aby cierpliwie obserwować pracę innych.

Umowa o naukę zawodu

Uczniowie szkół zawodowych podejmują pracę ściśle związaną z wybraną specjalizacją i mają możliwość kontynuowania jej przez cały okres nauki (3 lata). Dzięki podpisaniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczniowie mogą uzyskiwać spore korzyści finansowe. Połączenie nauki w szkole z pracą to dobry start.

Praktyki w szkole średniej

Wyróżniamy kilka rodzajów praktyk. Niektóre z nich mogą być obowiązkowe, np. te w szkole zawodowej. W technikum uczniowie są w klasie o konkretnej specjalizacji. Do praktycznej części nauki organizują sobie praktyki w firmach z dziedziny obranego przez siebie kierunku kształcenia.

Praktyki na studiach

Na wielu kierunkach studiów do zaliczenia nauki wymagane jest odbycie praktyk. Uczelnie wyższe czasem organizują akcje zbiorowych praktyk zawodowych, z których studenci mogą wybrać interesujące dla siebie firmy. Oczywiście studenci są osobami pełnoletnimi, więc mogą pracować poza czasem studiów i tak zdobywać niezbędną praktykę. Dla studenta nie będzie jednak łatwe znaleźć od razu pracy w zawodzie dlatego warto w pierwszej kolejności myśleć o praktykach.

Praktyki absolwenckie

Ten rodzaj praktyk jest uregulowany w ustawie o praktykach absolwenckich. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 30 roku życia, ale ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Umowa o praktyki może być wtedy zawarta na maksymalnie 3 miesiące.

Płatne i bezpłatne praktyki

Kwestia wynagrodzenia za praktyki regulowana jest umową. Jedne firmy oferują praktykantom bezpłatną praktykę, która zwykle nie ma ustalonych konkretnych obowiązków. Zadania są wtedy ustalane od potrzeb. Takie nieodpłatne praktyki przynoszą często więcej korzyści. Jeśli zależy nam na zdobywaniu doświadczenia i wiedzy o pracy w konkretnym zawodzie, to nie powinniśmy kierować się kwestią finansową. W przepisach o praktykach absolwenckich znajdziemy regulacje dot. wynagrodzenia ale także informację o możliwości świadczenia takiej pracy bezpłatnie.

Staż czy praktyki?

Celem praktyk i stażu jest zdobycie doświadczenie i wykorzystanie nabytej w szkole wiedzy w praktyce. Są to jednak inne formy pracy i różnią się długością umowy, czasem pracy oraz odpłatnością. Na praktykach czas pracy jest elastyczny, często nieuregulowany. Z wyjątkiem praktyk absolwenckich, których nie można zawrzeć na dłużej niż 3 miesięcy. Zupełnie inaczej jest na stażu – stażysta wykonuje pracę w ciągu 8 godzin dziennie. Za pracę stażysta otrzymuje wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego.

Zarówno stażu i praktyki można szukać na własną rękę, a także przez biura pracy. Pomocne są także szkoły i uczelnie wyższe. Taki początek rozwijania kariery zawodowej to najlepszy sposób, aby nauczyć się jak funkcjonują firmy i jakie obowiązki czekają nas na przyszłym stanowisku.