Reboarding może dotyczyć każdej z firm, niezależnie od jej wielkości, czy branży. Jest to pojęcie z zakresu HR i dotyczy wdrożenia, ale trochę na innych zasadach niż po zatrudnieniu nowego pracownika. Reboarding to jednym słowem ponowny, efektywny start po dłuższej przerwie. Co warto o nim wiedzieć i jak prawidłowo wdrożyć go w firmie? Dowiesz się w poniższym artykule.

Reboarding jak wdrożyć go w firmie

Pojęcie reboardingu 

Reboarding dotyczy osób, które z jakiegoś powodu postanowiły powrócić do firmy po dłuższej nieobecności. Niezależnie, czy to powrót po kilku latach pracy w innym miejscu, czy też po dłuższym urlopie np. wychowawczym. Przez nieobecność pracownika w firmie dochodzi do wielu zmian, na które zawsze powinno przygotować się pracownika. Reboarding sprawdza się, również przy zmianie trybu pracy np. ze zdalnego na hybrydowy. Rozwój firmy to również powód do tego, aby nowy/stary pracownik przeszedł szkolenia, by być na bieżąco ze zmianami, którego z tego tytułu zaszły. Wprowadzając reboarding należy wcześniej określić jego formę i plan działania, aby cały proces przeszedł jak najbardziej efektywnie. Często to pozytywne zmiany w przedsiębiorstwie, które widać od zewnątrz skłaniają do powrotu do dawnej firmy, ale zawsze po stronie pracodawcy leży obowiązek ponownego wdrożenia. 

Czego unikać wprowadzając reboarding?

Pierwszym i największym błędem jest całkowity brak reboardingu. Bez niego ciężko określić jasne i klarowne zasady i obowiązki w firmie. Ponadto przez nierówną wiedzę na temat organizacji i jej zasobów, rodzi się poczucie, że jest się mało istotnym elementem przedsiębiorstwa. Rodzą się wtedy niezdrowe myśli i uczucia, że “jestem mniej lubiany”, “wnoszę małą wartość do zespołu” itp. Każda osoba po długiej nieobecności powinna mieć przeprowadzone szkolenie z wartości, misji i wizji firmy. Przypomnienie tych zagadnień ułatwi ponowne wdrożenie się środowisko firmy. Ogromnym błędem popełnianym przez pracodawców jest nieoficjalne przyjmowanie nowych pracowników- np. tylko w obrębie działu, w którym dana osoba będzie pracowała. Powoduje to niepełną znajomość zespołu, a co za tym idzie ostatecznie ciężko o nawiązanie jakiejkolwiek relacji, szczególnie przy pracy zdalnej. Warto nie popełniać takich błędów, ponieważ takie zaniedbania powodują niepotrzebne konflikty i utrudniają rzetelnego wykonywanie obowiązków. 

W jakich obszarach warto wdrożyć reboarding?

Oczywiście jeżeli chodzi o obszary wdrożenia reboardingu są one elastyczne i warto dostosować je do potrzeb wewnętrznych danej organizacji. Jednak warto stworzyć sobie zarys, dzięki któremu łatwiej będzie wdrożyć reboarding w życie przedsiębiorstwa

  1. model pracy– zmiany w trybie pracy,
  2. rozwój firmy– przedstawienie strategii, nowej ścieżki rozwoju,
  3. kultura organizacji– przypomnienie wszystkich wartości maksym, misji i wizji firmy,
  4. nowe narzędzia – dokładne zapoznanie z systemami IT wdrożonymi w firmie,
  5. nowi pracownicy– przedstawienie ich oraz zakresu ich obowiązków,
  6. procedury wewnątrz organizacji– przedstawienie nowych lub przypomnienie starych, po to aby pracownik był na bieżąco,
  7. komunikacja w zespole-  wdrożenie w nowe zasady,
  8. szkolenia, rozwój- często rozwój firmy powoduje zmianę podejścia do szkoleń i ogólnego rozwoju pracownika, o wszelkich zmianach należy poinformować. Dzięki temu nowy/stary pracownik dostanie identyczną szansę na polepszenie swoich umiejętności jak inni.  

Jak prawidłowo wdrożyć reboarding?

Jasna i szczera komunikacja jest bardzo ważna podczas reboardingu, ponieważ stary/nowy pracownik musi mieć wiedzę, że firma jest już w innym miejscu niż kiedyś. Brak przedstawienia nowych obowiązków na stanowisku, może skutkować, tym, że praca zostanie rozpoczęta od tego momentu, w którym została przerwana. Przedstawienie zakresu obowiązków innych działów też warto ująć w reboardingu, ponieważ to pomoże oswoić się tej osobie i zaangażować ją w nowe wyzwania. Ponadto należy dać czas na ponowne wdrożenie, zawsze mija trochę czasu, aż produktywność będzie na takim samym poziomie jak kiedyś. Pracodawca nie powinien zamykać się na ewentualne pytania, taka postawa może gasić zapał już na etapie wdrożenia. W związku z tym warto wykorzystać pomysłowość i ogromne pokłady energii jakie towarzyszą w początkowym etapie zatrudnienia. Nigdy nie sprawdza się oszukiwanie pracownika i mówienie tego, co on chce usłyszeć, zawsze prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Wprowadzanie takich praktyk w reoboardingu może skutkować zwolnieniem się z pracy i złym PR-arem poza murami organizacji. Zaufanie i samoocena firmy, w której dana osoba chce ponownie pracować jest kluczowa do owocnej i długoletniej współpracy. Pamiętajmy, że kłamstwo ma krótkie nogi! 

Reboarding wydaje się prostym i oczywistym procesem, jednak jak się okazuje to tylko pozory. Wiele firm nadal prowadzi praktyki, które nie sprawdzają się i powodują szereg niezrozumiałych i sytuacji, które wydłużają wdrożenie pracownika. Często istnieje przekonanie, że jak dana osoba kiedyś pracowała w naszej firmie to szybko i bez większej pomocy się wdroży. Jest to oczywiście mylne pojęcie, ponieważ każdy przyzwyczaja się do pewnych rzeczy, chociaż dawno są one wyeliminowanie z firmy. W związku z tym, może się okazać, że taka nie wdrożona w nowe zasady osoba będzie starała się dopasować innych do siebie. Jednak powinno być na odwrót i to po stronie pracodawcy leży obowiązek prawidłowego wdrożenia reboardingu w firmie.