Personel w firmie, aby szczerze utożsamiał się z marką musi czuć się w niej swobodnie i komfortowo. Dzięki odpowiedniej atmosferze i poczuciu docenienia komunikacja wewnętrzna w firmie może się diametralnie poprawić. W związku z powyższym jeżeli zauważyłeś, że w Twojej firmie wymiana informacji mocno kuleje sprawdź w jaki sposób można to poprawić. 

Jakie są cele komunikacji wewnętrznej? 

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest często zależna od specyfiki branży, stąd bardzo ważna jest analiza potrzeb. Pracownicy jako pierwsi powinni dowiadywać się o ważnych wydarzeniach, ponieważ dzięki temu łatwiej jest wdrożyć ewentualne zmiany, a ponadto zyskać zaangażowanie personelu i ich współpracę. Jakie są warte uwagi narzędzia komunikacji wewnętrznej? 

 1. Maile,
 2. plakaty, ogłoszenia,
 3. biuletyny,
 4. łącza internetowe,
 5. spotkania z pracownikami,
 6. podcasty,
 7. aplikacje mobilne.

Co można zyskać skuteczną komunikacją wewnętrzną? 

Skuteczna komunikacja wewnętrzna w firmie pozwala na wymianę doświadczeń firmie. Ważną rolą jest również informowanie o zmianach w kadrze, nowych produktach i zmianach np. w regulaminie. W momencie realizacji nowego projektu, ważne jest raportowanie postępów, czy trudności jakie wynikły podczas pracy nad nim. Bez odpowiedniego podejścia ciężko zmotywować pracowników do realizacji wyznaczonych celów. W związku z tym należy wdrożyć odpowiednią rozmowę oraz wykazać wsparcie personelowi. Ciekawe spotkanie integracyjne oraz gry zespołowe również mogą zmotywować zespół i nauczyć ich komunikacji, a co za tym idzie nakierować na wspólną misję, wizję, wartości i maksymy. Im większa lojalność wśród kadry, tym mniejsze prawdopodobieństwo częstych zwolnień i wdrażania nowego pracownika. Ponadto, nowo zatrudniona osoba lepiej się czuje w takim otoczeniu i łatwiej się jej zaadoptować. 

Jakie są błędy w komunikacji wewnętrznej w firmie? 

Spore problemy w komunikacji wewnętrznej w firmie często można zauważyć w korporacjach, ponieważ występuje tam widocznie zarysowana hierarchia. Przełożony dużą wagę przywiązuje tylko do swojego działu, przez co komunikacja w firmie jest mocno ograniczona. Należy pamiętać, że sukces w rozwoju firmy można uzyskać tylko wspólnymi siłami, stąd tak ważna jest wymiana wszelkich informacji. Personel nigdy nie powinien mieć problemu ze skontaktowaniem się z kimś wyżej w hierarchii lub z innymi pracownikami. W innym wypadku jednostronna komunikacja może wpłynąć negatywnie na relacje w przedsiębiorstwie. Zamknięcie na innowacje i zmiany również nie wpływa dobrze na przedsiębiorstwo. Bez osób zaangażowanych i umiejących iść z duchem czasu firma nie będzie się rozwijać- w związku z tym warto to pielęgnować. Pośpiech i ciągłe kary także nie wpływają pozytywnie na atmosferę i komunikację. Odbija się to na nowych pracownikach, którzy niechętnie decydują się na przedłużenie umowy w takim miejscu. 

Sposoby na poprawę komunikacji wewnętrznej firmie

Firmy, które mają odpowiednią komunikację wewnętrzną są w stanie osiągnąć duży sukces na rynku. Istnieje zależność pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa, a umiejętną komunikacją pracowników. Co sprawia, że komunikacja wewnętrzna jest skuteczna?

 1. Udostępnianie filmów wideo w firmie- dzięki temu w kreatywny sposób można zakomunikować ważną sprawę całemu przedsiębiorstwu. Pomaga to uniknąć nieporozumień i zapobiega pominięciu w przekazaniu informacji ważnych osób. 
 2. Ciekawe i tematyczne tutoriale- wymagają dużego nakładu pracy, ale dobrze zmontowane i przemyślane mogą przekazać wszystkie najważniejsze sprawy bez ciągłego powtarzania, każdej np. nowej osobie, tego samego. 
 3. Spójny komunikator- stworzenie odpowiednich grup dyskusyjnych i używanie tego samego komunikatora przez wszystkich pracowników znacznie ułatwia komunikację wewnętrzną w firmie. 
 4. Burze mózgów- pozwalają na wspólną intensywną i kreatywną pracę całego zespołu oraz wspólne wyciąganie wniosków. Ponadto jest to ciekawy sposób na wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami. 

Na komunikację wewnętrzną wpływa bardzo dużo czynników – od struktury firmy po branżę, w której działa. Jednak, aby osiągnąć wspólny sukces i rozwinąć przedsiębiorstwo, należy wyeliminować wszystkie  błędy w wymianie informacji przez pracowników. Wiąże się to często z intensywną pracą nad zespołem i zmianą lub poprawą narzędzi komunikacji. Pomimo wszystko nie warto odpuszczać i stworzyć przyjazne ludziom miejsce pracy o niemal idealnej komunikacji wewnętrznej.