Każda firma ma swój model organizacji pracy i zasady, które wszyscy wspólnie wyznają. W dobie ogromnej konkurencyjności na rynku w większości branż potrzebne są wyróżniki, które spowodują chęć skorzystania z usługi, czy produktu właśnie u nas. Ponadto działa to też bardzo sprawnie podczas rekrutacji, ponieważ wyróżnik na tle innych pracodawców również pełni ważną rolę. Wizja, misja, wartości i maksymy w firmie – czym tak naprawdę są?

Co to jest wizja?

Przedsiębiorstwo musi posiadać dalekobieżny cel, do którego będzie dążyć. Bez obranego kierunku może ono nie przetrwać. Wizja jest to cel całej firmy, wyobrażenie jej położenia w przyszłości. Dokładnie dotyczy to wszystkiego tego, co dane przedsiębiorstwo chce osiągnąć, co wprowadzić i jak funkcjonować. Wizja nie powinna być prosta i oczywista, a raczej powinna inspirować i wybiegać mocno w przyszłość. Pracownik dzięki dobrze skonstruowanej wizji ma chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności. Co więcej, klienci widzą, że firma jest stabilna, dobrze prosperująca i z ogromnymi aspiracjami na wprowadzenie czegoś nowego. Wizja nie powinna przytłaczać, ale budować same pozytywne emocje- jest ona w końcu obrazem przyszłości firmy. Nie wolno jednak zapominać o tym, co tu i teraz. Bez takiej wiedzy wizja nie będzie realna, ale oderwana od rzeczywistości, przez co nieskuteczna. 

Co to jest misja?

Przedsiębiortwo, gdy powstaje musi mieć określony realny cel dla jakiego zaczęło istnieć. Misja skupia się na tym, jakie korzyści daje firma odbiorcom, czemu służy i od czego zależy jej sukces. Ciągły rozwój, według ustalonej wcześniej misji pozwala na zrozumienie wartości jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Dobrze sformułowana tworzy wartość dodaną dla klientów, a przez to rośnie zainteresowanie firmą na rynku. Dzięki przemyślanej misji łatwiej jest przybliżyć się do realizacji wizji. W tworzeniu misji ważne są wartości w przedsiębiorstwie, takie jak np:

  • rozwój, bycie kreatywnym, innowacyjność, ciągła nauka i doskonalenie;
  • racjonalność, nienaganny kontakt z klientem, profesjonalizm, bardzo dobra komunikacja, umiejętna praca z partnerem biznesowym; 
  • biznes, osiąganie planowanego zysku, analizowanie wyników i orientowanie się w nich, skuteczność;
  • działania CSR, wszystko to, co wiąże się z działaniami dla innych. 

Pamiętajmy, że wizja i misja uzupełniają się wzajemnie i są nieodłącznym elementem organizacji. 

Maksymy w firmie

Maksymy wskazują na to czym dana firma się kieruje. Bez takich wyznaczników bardzo ciężko o zgrany zespół wzajemnie wspierających się ludzi. Również potencjalny pracownik widząc tak uporządkowane przedsiębiorstwo, które posiada swoje maksymy, chętniej podejmie się współpracy. Nie powinny być to puste hasła, nie niosące za sobą żadnej wartości. Maksymy określają ludzie pracujący w danej firmie, ponieważ oni znają najlepiej środowisko, w którym pracują. Nie jest dobrym rozwiązaniem wybór jednego działu do tworzenia maksym. Ważna jest tutaj gra zespołowa. Przez maksymy wyznaje się wartości panujące w firmie. 

Wartości w firmie

Wartości w firmie to wszystko to, na czym opieramy swoje działania. Bez poukładanych i przemyślanych wartości ciężko jest zbudować misję, wizję i maksymy. Dzięki ich określeniu łatwiej o osiągnięcie satysfakcji z pracy i rozwój intelektualny pracownika. Wartości nie tylko kształtują osobowość firmy, ponieważ nie powinna być ona bezpłciowa i nakierowana tylko na zyski, ale również pozwalają osiągnąć uporządkowany plan działania. Niekiedy przyciągają one również wyjątkowe osoby do zespołu, a także są oparciem dla firmy w ciężkich sytuacjach.  Nie powinno się powielać wartości z internetu, ponieważ nie są one wtedy szczere, a najważniejsze jest to, żeby tworzyć je w myśl działania przedsiębiorstwa.