Praca to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również tworzenie dobrej atmosfery i umiejętne radzenie sobie z sytuacjami stresowymi. Każdy pracodawca liczy na to, że pracownik będzie rzetelny i w pełni odda się swoim zadaniom podczas godzin pracy. Niekiedy jednak osoba wykonująca czynności służbowe nie do końca zachowuje się tak jak powinna, przez co pracodawca musi wyciągnąć z tego konsekwencje. Ważne, aby odbywało się to zgodnie z prawem. W innym wypadku pracownik może posądzić go o mobbing. 


Kary porządkowe, a wymogi formalne 


Kara porządkowa zawsze musi być zgodna z przepisami prawa, w innym wypadku sąd pracy może nie wziąć jej pod uwagę. Występuje kilka rodzajów kar porządkowych, które zgodnie z wymogami formalnymi może zastosować przełożony. 

 1. Nagana.
 2. Upomnienie.
 3. Kara finansowa.

Warto zwrócić uwagę na to, że jedno wykroczenie wiąże się z jednym rodzajem kary, którą wybiera pracodawca. Nie może być ona jednak inna niż któraś z trzech powyższych – w innym przypadku jest to działanie niezgodne z prawem. Pracodawca może natomiast bez uprzedniego upomnienia odebrać premię od razu. Nie zawsze jednak otrzymanie kary porządkowej wiąże się ze zwolnieniem z pracy. Inaczej jest w przypadku dyscyplinarki, wtedy to pracodawca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym. Ten rodzaj kary wykorzystuje się, gdy pracownik narusza obowiązku służbowe w sposób zagrażający firmie i jej interesom.

Czas na ogłoszenie kary porządkowej

Gdy pracownik naruszy porządek w firmie, pracodawca ma trzy miesiące od tego dnia na nałożenie kary. W przypadku, gdy przełożony dowie się o tym w innym terminie, ma 3 miesiące na wyciągniecie konsekwencji od momentu dowiedzenia się o sprawie. Warto wykazać się zrozumieniem w stosunku do szefa i odwrotnie, ponieważ w sytuacji popełnienia potencjalnego wykroczenia przez pracownika, łatwo o nerwową atmosferę. Stąd ważne jest, aby wysłuchać oskarżonego i zapoznać się z jego stanowiskiem w tej sprawie. Kara porządkowa w pracy powinna być przemyślana i wydana na chłodno bez niepotrzebnych emocji. Treść pisma, przedstawiającego wykroczenia pracownicze, powinna zawierać opis naruszenia, datę i miejsce. Ponadto ważny jest zapisek o prawie do odwołania i dacie do kiedy można tego dokonać. Pracownik na odwołanie się do sprawy ma całe siedem dni. 

Podstawa do odwołania kary porządkowej 

Pracownik, który chce odwołać karę porządkową, może to zrobić, gdy pracodawca naruszył zasady prawne. Naruszeniem prawa są sytuację, w których przełożony nakłada karę nieadekwatną do czynu, lub uprzednio nie podjął rozmowy z pracownikiem. Pracownik ma możliwość odrzucenia kary, a sprzeciw zanieść do sądu pracy i tam starać się o zniesienie kary porządkowej. Jeżeli przez rok obowiązki są wykonywane należycie, bez większych uchybień, karę porządkową można zakończyć i wyjąć z dokument z jej zapiskiem z teczki pracowniczej. 

Kiedy kara porządkowa ma sens?

Karę porządkową może nałożyć sam pracodawca lub osoby kierujące działem. Można ją nałożyć w dwóch przypadkach:

 1. widoczne naruszenie obowiązków i organizacji pracy;
 2. naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej lista zachowań, które pozwalają na wprowadzenie kary porządkowej w pracy: 

 1. niewykonywanie obowiązków służbowych,
 2. spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności,
 3. brak informacji o urlopie, czy innej nieobecności,
 4. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. niszczenie mienia współpracowników oraz firmowych,
 6. załatwianie prywatnych spraw w pracy,
 7. spożywanie środków odurzających, alkoholu. 
 8. mobbing.

Dyscyplinowanie pracownika nie jest przyjemnym obowiązkiem pracodawcy. W związku z tym, jeżeli zależy nam na pracy i szanujemy swoich przełożonych i współpracowników, warto najpierw porozmawiać i nie dać się ponieść niepotrzebnym emocjom. Gdy czujemy się niedowartościowani w pracy i niezrozumiani przez szefa może warto rozważyć inna pracę? Pamiętajmy, że każde niepoprawne zachowanie niesie za sobą negatywną opinię, która może nam towarzyszyć przez całe życie.