Obecnie na rynku pracy widzimy przedstawicieli różnych pokoleń. Od Boomersów po generację Z. Każde pokolenie ma inne potrzeby, style, czy zachowania, pracodawcy muszą się do nich przyzwyczaić i za nimi nadążać. Jakie są różnice międzypokoleniowe i jak motywować ludzi z najmłodszych pokoleń? Na co zwracać uwagę, aby pracownicy nie odchodzili?

Różnice międzypokoleniowe

Trudno jednoznacznie określić czym różnią się poszczególne generacje, jednak często wyodrębnia się konkretne cechy zachowania każdego pokolenia. Zwykle zastanawiamy się nad tym przy okazji rekrutacji w firmie. Oprócz wiedzy formalnej opisujemy kompetencje i umiejętności społeczne, które powinien posiadać kandydat. Warto zwrócić uwagę na różnice pokoleniowe. Nie te demograficzne, a raczej podejście do pojmowania świata, codzienne nawyki, czy przekonania dotyczące pracy. W artykule skupimy się na tych najmłodszych pokoleniach XYZ.

Pokolenie X

Ta grupa stanowi jeszcze dość silną na rynku pracy. Są to osoby urodzone w latach 1965-1979. Według różnych badań Pokolenie X jest lojalne wobec pracodawcy i są to ludzie godni zaufania. Podchodzą do pracy z szacunkiem i nie boją się wyzwań. Takie osoby często unikają konfliktów i lubią poczucie stabilności i bezpieczeństwa, chociaż potrafią także dobrze zaadaptować się do zmian. Pracodawca musi pamiętać, że Pokolenie X reprezentują ludzie, którzy mają już rodziny, a praca zapewnia im środki do jej utrzymania. Przykładają się do realizowanych projektów, ale zdecydowanie łatwiej odnajdują się podczas pracy twarzą w twarz. Praca zdalna jest dla nich dużym wyzwaniem.

Pokolenie Y

Do tej grupy zalicza się osoby urodzone w latach 1980 do 2000. Ludzie z Pokolenia Y związani są wyłącznie z jednym ustrojem politycznym. Technologia towarzyszy im od dziecka i jest bardziej naturalnym narzędziem komunikacji, czy pracy. Te osoby stawiają na rozwój i rywalizację, a także lubią wiązać pracę ze swoją pasją. Pokolenie Y w późniejszym wieku wchodzi na rynek pracy, często ze względu na zdobywanie wykształcenia. Dłużej także mieszkają ze swoimi rodzicami. Dzięki temu, że dorastali w czasach szybkiego rozwoju dużo łatwiej jest im się dostosować do nowych technologii i mediów społecznościowych. Praca zdalna nie stanowi dla nich takiego problemu, jak z przypadku generacji X.

Pokolenie Z

Jest to najmłodsza obecnie generacja. Najczęściej mówi się, że są to osoby urodzone po 1995 roku, lub dopiero po 2000 r. Internet, media społecznościowe i nowe technologie są dla nich naturalne. W dużej mierze do komunikacji wystarczają im kanały społecznościowe. Możemy powiedzieć, że Pokolenie Z zdefiniowało sposób ich używania. Przedstawiciele tej generacji są tolerancyjni wobec odmienności i nie boją się nawiązywać kontaktów z osobami z różnych krańców świata. 

Co ważne, Pokolenie Z sprawnie posługuje się wszelkimi urządzeniami i programami, a pracę zdalną uważa za naturalną. Warto zwrócić uwagę na ich podejście do mediów społecznościowych, komunikacji, a co najważniejsze na podejście do pracy. Pokolenie Z nie przywiązuje się do miejsc i nie ma problemu ze zmianą pracy, czy miejsca zamieszkania. Potrafią być wielozadaniowi ze względu na podzielność uwagi (czy ekranów), ale warto pamiętać, że mogą być niepokorni i egoistyczni, a to z kolei wpłynie na rodzenie się konfliktów. Pracodawca powinien zapewnić im nowoczesne narzędzia pracy i możliwości rozwoju.

Motywacja międzypokoleniowa

Relacje społeczne zmieniają się wraz z rozwojem technologii. Teraz atrakcyjny wizerunek firmy budujemy nie tylko dla klientów, czy partnerów, ale także dla pracowników. Odpowiednia komunikacja i motywacja może się lekko różnić w zależności od pokolenia. 

Generacja X lubi wszelkie szkolenia, burze mózgów i regularne spotkania (zawierające części formalne i nieformalne). Wymaga także doceniania i uwagi od pracodawcy. Indywidualne relacje z współpracownikami wpływają na ich identyfikację z firmą i zrozumienie w zespole. 

Pokolenie Y doceni wewnętrzne kanały komunikacji z zespołem. Odnajduje się w technologii, tak więc komunikator to dla nich najlepsze narzędzie. Służy im do sprawnej wymiany plików, ale przede wszystkim do wzajemnej komunikacji i organizacji pracy.

Pokolenie Z jest dość wymagające dla starszych na rynku firm. “Zeci” oczekują narzędzi dostosowanych do urządzeń mobilnych, ale także wszelkich rozwiązań online do planowania i organizacji pracy. Odnajdą się we wszelkich zadaniach kreatywnych, czy też konkursach.

Podsumowując: nie bój się mediów społecznościowych, korzystaj z narzędzi informatycznych, zadbaj o platformę wewnętrzną do wymiany myśli. Buduj atrakcyjność swojej marki wraz z całym zespołem i daj się polubić pracownikom.