Pracodawca i pracownik oprócz praw mają również swoje obowiązki, wynikające z Kodeksu pracy. Niekiedy zdarza się, że pracodawcy lekceważąco podchodzą do swoich powinności wobec podwładnych. Za to bardzo dobrze pamiętają o obowiązkach jakie wobec nich posiadają pracownicy. Niewiedza jest bardzo często wykorzystywana, a więc warto się przed tym ustrzec. Pracodawcy również mają swoje obowiązki wobec pracownika, które zostaną opisane w poniższym artykule.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Przychodząc do firmy i podejmując pracę na danym stanowisku automatycznie zostają każdemu przypisane pewne obowiązki z tym związane. Oczywiście każdy pracownik liczy się z tym i nie jest to nic nadzwyczajnego. Sprawa komplikuje się, gdy podwładny nie jest zaznajomiony z zadaniami, a jedyne co otrzymuje od przełożonego to kolejne cele do realizacji. Jest to niezgodne z Kodeksem Pracy, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek informować dokładnie co jest wymagane i jakie podstawowe uprawnienia na tym stanowisku występują. Każdy z nas przychodzi do pracy po to, aby w wymiarze godzin ustalonym w umowie, w pełni wykorzystać czas na obowiązki służbowe i rozwój kwalifikacji. Zadaniem jakie ma przełożony jest zapewnienie takiej ilości pracy, aby był on w pełni wykorzystany. Co ważne nadgodziny są kwestią indywidualną i pracownik musi wyrazić na nie zgodę. Nie może on być zmuszony do pracy ponad etatowej.  

Monotonność zadań i tempo w jakich są wykonywane zależą od tego czym trudni się dana osoba. Pracodawca jest zobowiązany zmniejszyć uciążliwość pracy, aby nie doszło np. do wypalenia zawodowego, którego skutkiem jest spadek nastroju i chęci wykonywania powierzonych zadań. Często słyszy się o dyskryminacji ze względu na płeć, wiek lub rodzaj umowy. Warto pamiętać, że takie zachowania nie mogą mieć miejsca, a obowiązkiem przełożonego jest minimalizowanie ryzyka powstawania takich sytuacji. Więcej o dyskryminacji przeczytacie TUTAJ . Wynagrodzenie powinno być zawsze wypłacone w terminie w kwocie jaka została zawarta w umowie. Wydaje się to oczywiste, ale niestety zdarza się, że pracodawcy łamią to prawo. Pracownik powinien być również informowany o wszystkich zmianach prawnych wprowadzanych w przedsiębiorstwie.

Obowiązek pracodawcy w bezpiecznym przechowywaniu akt

Ponadto pracodawca ma obowiązek udostępnić informację dotyczące ilości urlopu, czy sposobu jego obliczania. Cała dokumentacja związana z zatrudnieniem i akta osobowe muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Rozwiązanie umowy wiąże się z tym, że przełożony ma za zadanie za każdy razem bez jakichkolwiek komplikacji wydać świadectwo pracy. Konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS musi być założone przez pracodawcę. W obowiązku pracodawcy jest również terminowe wystawienie PIT-11, w innym wypadku grozi mu kara pieniężna.

BHP w obowiązku pracodawcy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to priorytetowa sprawa w każdej firmie. Bez tego pracownicy są narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia i godnych warunków pracy. Wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane, a odzież ochronną i inne potrzebne materiały zapewnić powinien pracodawca. Zaznajomienie pracownika z ryzykiem zawodowym jakie występuje na danym stanowisku też jest ważne i w żadnym stopniu nie powinno być pominięte. W razie urazów pracownik musi mieć zapewniony dostęp do apteczki. Droga ewakuacyjna w firmie powinna być jasno określona, aby w razie niebezpieczeństwa ewakuacja przebiegła bez najmniejszych komplikacji.

Obowiązki przełożonego wobec kobiety w ciąży 

Kobieta, która jest w ciąży nie może pracować dłużej niż 8 godzin. To jest bezwzględny obowiązek, który musi być przestrzegany przez pracodawcę. Niezgodne z prawem jest również zatrudniane w godzinach nocnych, a jak jest taka potrzeba należy przenieść pracownicę na inne stanowisko. Pracodawca ma obowiązek pytania o zgodę, jeżeli obowiązku służbowe muszą być wykonane poza stałym miejscem pracy. Ponadto każde zwolnienie lekarskie w tym przypadku musi być rozpatrzone pozytywnie i nie może nieść za sobą przykrych konsekwencji – np. zwolnienia. Kobieta w ciąży nie podlega zwolnieniu z pracy, jest pod tzw. ochroną, chyba że zdecyduje inaczej lub jest to zwolnienie dyscyplinarne.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązków o których powinien pamiętać pracodawca, a co za tym idzie praw jakie ma pracownik jest naprawdę bardzo dużo. Warto wtedy odnieść się do art.94 i art. 97 Kodeksu Pracy, gdzie są wyszczególnione wszystkie prawa i obowiązki pracy. W razie łamania któryś z przepisów grozi kara pieniężna lub utraty wolności.