Ogromne zmiany w standardach rynkowych i ich nieprzewidywalność powodują, że właściciele firm wdrażają różnorodne sposoby zwiększania przewagi konkurencyjnej. Nie ma znaczenia tutaj ani to w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, ani jakiej jest wielkości. Warto zwrócić uwagę na kapitał ludzki, ponieważ im bardziej wykwalifikowani, kreatywni i otwarci na nowe działania pracownicy, tym efektywniejszy rozwój firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jedną z najważniejszych wartości, które kształtują silne przedsiębiorstwo. 


Zdrowa współpraca międzydziałowa

W każdej firmie są działy, które odpowiadają za wyznaczone zadania, a ich realizacja tworzy produkt jako całość. Celem jest uzyskanie zadowolenia klientów, które przekłada się na zysk i rozwój firmy. W związku z powyższym, jeżeli działy nie potrafią ze sobą współpracować i nie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, ciężej jest uzyskać zadowalające rezultaty. Korporacje, aby usprawnić komunikację międzydziałową mają w firmie specjalistów, którzy czuwają, aby była ona jak najwyższej jakości. W mniejszych przedsiębiorstwach to przełożony manager/kierownik działu odpowiada sprawną i efektywną współpracę międzydziałową. Nie mniej jednak, w obu przypadkach za motywowanie i umiejętność pracy zespołowej odpowiadają wyznaczone do tego osoby. Bez tego mogłoby dochodzić do niepotrzebnych konfliktów, nieporozumień, a w ostateczności do obniżonej jakości oferowanych produktów lub usług. Komunikacja międzydziałowa pozwala na sprawne funkcjonowanie firmy, realizację założonych celów, wytypowanych przez uprzednio ustaloną strategię. Międzydziałowe zrozumienie problemów w ostatecznym rozrachunku niesie za sobą szereg korzyści, w których najważniejszą jest efektywne funkcjonowanie całej firmy. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa, pracowników oraz dla klientów. 

Sposoby na skuteczniejszą pracę międzydziałową

Bardzo ważne jest uświadomienie pracowników, że cel przedsiębiorstwa jest wspólny i nie ważne w jakim dziale się pracuje, każdy dąży do tego samego. Oczywiście określenie zasad współpracy i rozdzielenie odpowiedzialności jest czymś od czego powinno się zacząć, aby wszystkie komórki skutecznie ze sobą współpracowały. Bartłomiej Busz – Managing Director, Head of Eastern Europe z Miller Graphics Poland uważa, że działanie firm, skupia się na mikrocelach i suboptymalizacji. Dochodzi przez to dezorganizacji pracy i chaosu, który daje się we znaki w firmie i poza nią. Pracownicy poszukują lepszego miejsca pracy, a klienci postrzegają taką firmą jako niezorganizowaną i szybko się do niej zrażają. Jeżeli przedsiębiorstwu zależy na współpracy międzydziałowej, należy odejść od niektórych praktyk. Nie powinno się bagatelizować sytuacji, jak np. dział produkcji minimalizuje straty w materiałach, ale terminy dostaw już go nie interesują. Innym przykładem złej praktyki jest to jak dział sprzedaży maksymalizuje sprzedaż, ale nie zastanawia się nad tym, czy uda się ową należność wydać w terminie. Cele przedsiębiorstwa nie powinny być sprzeczne, ale spójne i przemyślane, wtedy mamy pewność, że działy ze sobą współpracują. 


Jakie praktyki budują wspólny sukces międzydziałowy?

Po pierwsze, gdy zauważa się, że w firmie jest brak komunikacji, należy znaleźć przyczynę tego zjawiska. Często problem ten się nawarstwia jeżeli pracownicy nie rozumieją założeń przedsiębiorstwa lub w różnoraki sposób je interpretują. Należy zwrócić też uwagę, czy aby działy nie realizują tylko i wyłącznie swoich zadań po to, aby jak najszybciej kosztem innych osiągnąć zamierzone wyniki. Warto w takim przypadku uświadomić zespół, że pomimo indywidualnych wynagrodzeń to dzięki współpracy firma osiąga sukces i godne wynagrodzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest zwrócenie się do firm, które organizują warsztaty pracownicze, na których można nauczyć się współpracować i neutralizować konflikty. Innym pomysłem są komunikatory internetowe, narzędzia HR, które usprawniają kontakt w firmie. 

Każda firma do prawidłowego rozwoju potrzebuje zgranego teamu, który potrafi ze sobą współpracować. I pomimo pracy w innych działach, rozumie cel przedsiębiorstwa i wie, że aby był on zrealizowany potrzebna jest komunikacja międzydziałowa. W momencie, gdy jest to zaburzone, przedsiębiorstwo może dotkliwie to odczuć w postaci strat finansowych i niezadowolenia klientów. Wtedy warto jak najszybciej wdrożyć odpowiednie środki, które pozwolą zrozumieć pracownikom co jest najważniejsze w przedsiębiorstwie. Dzięki temu będą budować zdrowe relacje w firmie, które prowadzą do wspólnego sukcesu.