Współczesna rozmowa rekrutacyjna wygląda nieco inaczej niż przed laty. Na przestrzeni czasu rynek pracy przeszedł wiele istotnych zmian. Przedsiębiorca musi sięgać po różnorodne metody i narzędzia rekrutacji, aby zatrudnić pożądanego pracownika. Kandydaci mają obecnie wysokie wymagania, a rynek często wymusza przekwalifikowanie, przez co zmniejsza się długość doświadczenia w jednej branży.

Rozmowa kwalifikacyjna jest istotną częścią procesu rekrutacyjnego. Nowoczesne metody wyboru, wykorzystanie social mediów i stosowanie odpowiednich procedur zmniejsza ryzyko błędnej selekcji. Atrakcyjna oferta nie zapewni oczekiwanych rezultatów bez odpowiedniego podejścia do rozmowy i jej sprawnego przygotowania.

Zwróć uwagę na czas!

Dbałość o kandydata jest niezwykle ważną częścią całego procesu rekrutacji. W tym przypadku czas to pieniądz. Przedłużająca się rekrutacja przekłada się na wyższy koszt rekrutacji, ale też nastawienie potencjalnych kandydatów. Zniechęceni długim oczekiwaniem, przyjmą ofertę innej firmy. Jeśli otrzymałeś aplikację nie musisz od razu umawiać się na spotkanie, ale warto abyś poinformował kandydata o decyzji, czy znalazł się w kolejnym etapie.

Employer branding

Z punktu widzenia pracownika dobrym rozwiązaniem jest wstępna rozmowa telefoniczna lub wideo. Dzięki temu kandydat wie, że pracodawca szanuje jego czas, a dodatkowo jest świadomy nowych technologii. Osoby zmieniające pracę, często biorą wolne w obecnej firmie, żeby przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. Warto także poinformować potencjalnych pracowników, kto będzie uczestniczył w rekrutacji i ile osób będzie obecnych w kolejnym etapie. Należy zadbać o to, aby nikt nie przeszkadzał w czasie spotkania, aby zapewnić odpowiednią atmosferę i skupienie.

Obecnie szczególnie chętnie wykorzystywaną metodą jest wideorozmowa. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

 • Eliminacja bariery odległości – możesz rekrutować kandydatów z różnych miast;
 • Zyskanie zainteresowania młodszego pokolenia – które żyje teraz w świecie cyfrowym;
 • Przewaga nad konkurencją – wiele firm jest pasywnych i przeprowadza rekrutację tradycyjnie;
 • Usprawnienie procesów – rozmowy kwalifikacyjne w takiej formie mogą zwiększyć wydajność selekcji w całym procesie rekrutacji.

Zadbaj o swoją markę

Niezwykle istotne dla kandydata jest pozostawienie po sobie pozytywnego wrażenia po rozmowie kwalifikacyjnej. Jednak jest to równie ważne, aby to firma przedstawiła się z dobrej strony wobec wszystkich biorących udział w rekrutacji. Kandydat, który wyniósł niemiłe wrażenia ze spotkania, może przecież podzielić się złą opinią o firmie z innymi. Dobrze przygotowana i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, jest więc ważnym elementem długofalowej polityki employer brandingowej. Pracodawca musi zadbać o dobrą atmosferę, miejsce i czas spotkania. Warto skupić się na tym, aby kandydaci mieli pozytywne doświadczenia w zetknięciu z firmą podczas rozmowy, nawet jeśli nie zostali przyjęci.

Dobre praktyki rozmowy rekrutacyjnej

 1. Przygotowanie profilu kandydata – opisz wymagane cechy i kompetencje na konkretnym stanowisku. Profil musi być realistyczny – określ umiejętności kluczowe, które warunkują wykonywanie pracy na oczekiwanym poziomie oraz umiejętności pożądane, które pracownik będzie mógł rozwijać. 
 2. Przygotowanie do rozmowy – szanuj czas kandydatów i bądź odpowiedzialny. Zaplanuj przebieg spotkania, oszacuj czas jego trwania, przejrzyj CV kandydata i zaznacz budzące wątpliwość albo wymagające rozwinięcia zagadnienia. Wypisz sobie główne pytania i bądź elastyczny – należy słuchać uważnie kandydata i podążać za tym co mówi.
 3. Zbudowanie pozytywnego doświadczenia podczas rozmowy – zadbaj o prawidłowy przebieg spotkania, prywatność i spokój, czy niezawodność połączenia wideo. Podziękuj kandydatowi za zainteresowanie ofertą i postaraj się rozluźnić atmosferę. Na początek przedstaw firmę i obowiązki na danym stanowisku, ale też konkrety dotyczące benefitów, możliwości rozwoju. Warto robić notatki i pozwolić na koniec na zadawanie pytań. Istotne jest także poinformowanie o kolejnych krokach.

Ze względu na formę, można wyróżnić kilka metod rozmowy kwalifikacyjnej. Wywiad zawodowy to pytania i odpowiedzi, mające na celu głównie weryfikację wiedzy merytorycznej. Pozwala też na poznanie kandydata, który ma możliwość autoprezentacji. Wywiad sytuacyjny ma formę pytań odnoszących się do potencjalnych zachowań kandydata w różnych sytuacjach zawodowych. Celem jest sprawdzenie deklarowanej przez kandydata wiedzy i posiadanych kompetencji oraz umiejętności skutecznego ich wykorzystania. Wywiad kompetencyjny ma nawiązywać do rzeczywistych doświadczeń kandydata. Można zbadać kompetencje poznawcze, społeczne, osobiste, zarządcze i firmowe. Opiera się na czterech elementach:

 • S – situations (sytuacje)
 • T – tasks (zadania)
 • A – actions (działania)
 • R – results (rezultaty)

Skuteczny proces rekrutacyjny

Podsumowując, przeprowadzenie efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej często wymaga doświadczonej kadry. Jest to zwykle kosztowny i czasochłonny proces, natomiast wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia można znacznie go skrócić.